Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта Эсэгын дайнай ветерануудта Агуу илалтын һайндэртэ - мүнгэн бэлэг

​Буряад уласта Эсэгын дайнай ветерануудта Агуу илалтын һайндэртэ - мүнгэн бэлэг

16-04-2019

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта майн 9-дэ дашарамдуулан, 10 мянган түхэриг барюулагдаха. Тиигэжэ жэл бүри мүнгэн түлэгдэжэ байха юм.

1941-1945 оной Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранууд болон эрэмдэг бэетэй болоһон хүнүүдтэ Илалтын һайндэртэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. 2019 онһоо түлэгдэхэ тэдхэмжын хэмжээн 10 мянган түхэриг юм. Жэл бүри май-июнь һарануудта эды шэнээн мүнгэн түлэгдэжэ байхаар хараалагдана.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дурадхалаар энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэбэ.

- Буряад Уласай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 248 ветеранда, мүн эрэмдэг бэетэй болоһон хүнүүдтэ мүнгэн тэдхэмжэ түлэгдэхэ. Эдэ хүнүүд бултадаа 90 наһа гаранхай. 100 наһа хүрэжэ, Агууехэ Илалтын 74 жэлэй ойн баяр угтаха 3 хүн Улаан-Үдэдэ ажаһууна. Бэшүүр аймагай болон Улаан-Үдын 4 ветеран 101 наһа хүрэнхэй. Тиихэдэ 102 наһатай болоһон 1 хүн Буряадай ниислэл хотодо ажаһууна. Харамтайнь гэхэдэ, Аха болон Муя аймагуудта Эсэгын дайнай ветеранууд үгы, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай пенсионно жасын Буряадтахи таһагта тэмдэглэбэ.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта түлэгдэхэ тэдхэмжэ тухай тодорхой мэдээсэл 8 (3012) 29-14-14 гэһэн утаһаар абажа болоно.


Теги: Буряад Улас дайнай ветеранууд Илалтын һайндэр17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания