Главная / Новости /Общество / Буряад уласта наһанайнгаа амаралтада гараһан хүнүүд компьютер хэрэглэжэ һурана

Буряад уласта наһанайнгаа амаралтада гараһан хүнүүд компьютер хэрэглэжэ һурана

16-04-2019

Наһанайнгаа амаралтада гараһан хүнүүдэй дунда бүхэроссиин хэмжээнэй компьютерна мүрысөөнэй уласай шата Баргажан аймагта эмхидхэгдэбэ. Мэдээсэлэй оршондо дадалтай болгохо,компьютер хэрэглэжэ һургаха зорилготойгоор энэ мүрысөөн үнгэргэгдэнэ.

Баргажан аймагта үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ 4 хүн хабаадаа. Нэрлэбэл, Бархан сомоной Ноголой Будаевна Будаева, Мунко Чойнжурович Чойнжинов,Аргата сомоной Людмила Сандаковна Данзанова, Уланхаанай эвенк сомоной Эльвира Владимировна Лоргоктоева гэгшэд болоно.

Тэдэнэр мүрысөөнэй 3 шата дабаа. Тиигэжэ илагшад элирүүлэгдээ. «Компьютерта һая һуража байһан хүнүүд» гэһэн номинацида Мунко Чойнжинов түрүүлээ. «Дунда зэргын хэрэглэгшэ» гэжэ номинацида Ноголой Будаевна эрхимлээ. Илагшад апрелиин 26-да уласай шатада аймагаа түлөөлхэ юм.


Теги: Буряад Уласай Баргажан аймаг компьютерНаши издания