Главная / Новости /Культура / ​«Түгнын талын алтан гургалдай»

​«Түгнын талын алтан гургалдай»

17-04-2019

Баясхалан Санжицыренов

Мухар-Шэбэр аймагай түб тосхоной соёлой ордон соо“Түгнын талын алтан гургалдай” гэһэн заншалта урилдаан апрелиин 12-то юһэдэхиеэ эмхидхэгдэбэ. Тиигэжэ Боомой,Нарһатын, Хүсөөтын, Галтайн,Шаралдайн, Хонхолын, Шэнэ Заганай болон бусад һууринуудай ирагуу һайхан хоолойтой бэлигтэйшүүл нэгэ тайзан дээрэ суглараа.

Түрүүшын жэлнүүдтэ энэ урилдаанда ганса Мухар-Шэбэр тосхоной ажаһуугшад хабаададаг байгаа. Арадай Хуралай һунгамал Зоригто Цыбикмитов энэ урилдаад эмжэжэ, аймагай хэмжээндэ гаргаа.

Жэлһээ жэлдэ энэ урилдаан улам үргэн дэлисэтэй болоно гээд, аймагай захиргаанай соёлой таһагай гол мэргэжэлтэн Сэндэма Цыдыпова тэмдэглэхэдээ:

«Багшанар, эмшэд, тогоошод, жолоошод болон бусад мэргэжэлтэн хаба шадалаа туршалсана”, - гэжэ нэмэнэ.

Дуушадай урилдаанда энэ удаа 35 хүн оролсохо хүсэлтэй байһанаа мэдүүлээ. Тиигэжэ шэлэн абалгын шатые 18 хүниинь дабажа, түгэсхэлэй шатада гараа.

Буряад Уласай габьяата артист Мэдэгма Доржиева түрүүтэй жюриин гэшүүд хабаадагшадай талаан бэлиг сэгнэһэн байна. Лауреадай үндэр нэрэ зэргэдэ Галтайн хүбүүн Баясхалан Санжицыренов хүртөө. Жолоошоноор хүдэлдэг Баясхаланда 15 мянган түхэригэй мүнгэн шан барюулагдаа.

Дашима Цыдыпова


Теги: Мэдэгма Доржиева Зоригто Цыбикмитов урилдаан Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймаг17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания