Главная / Новости /Общество / ​«Ой түймэрһөө аршалая» гэһэн акци Буряад уласта эмхидхэгдэбэ

​«Ой түймэрһөө аршалая» гэһэн акци Буряад уласта эмхидхэгдэбэ

18-04-2019

Жэл бүри уласай эколого-биологическа түб уласай ойн ажахын агентствэтэй хамта «Ой түймэрһөө аршалая» гэһэн акци үнгэргэдэг. Байгаали хамгаалгын хэмжээ ябуулгада һурагшад зурагууд, банннернууд, плакадуудые эльгээхэһээ гадуур ород, буряад хэлэн дээрэ түймэрэй аюул тухай һануулһан букледүүдые бэлдэһэн байна.

Ой хамгаалдаг эдиршүүл байгша оной хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй хабаадаа. Улаан-Үдэ хотын болон уласай 16 аймагай 1200-һаа дээшэ һурагшад һонирхолтой акцида хаба шадалаа туршаһан байна. Нэрлэбэл, Улаан-Үдын «Городское школьное лесничество», Кабанск аймагай Зеленый патруль», Түнхэн аймагай «Родничок», Хурамхаан аймагай «Кедр» «Зеленый патруль», Хори аймагай «Лесовичок», Байгал шадарай аймагай «Лесной патруль, Хори аймагай «Подрост», Захаамин аймагай «Снежный барс», Ивалга аймагай «Вереск», Баргажан аймагай «Тополек», Түнхэн аймагай «Лесной патруль», Сэлэнгэ аймагай «Наш зеленый дом», Баргажан аймагай «Росток», Муя аймагай «Детско-юношеское лесничество» гэһэн команданууд болоно.

Һурагшад эдэ үдэрнүүдтэ ойн түймэрнүүдые һэргылхэ, хуули бусаар ой модо отолхые хорихо талаар ажал ябуулаа. Сэсэрлигүүдэй хүүгэдтэ зорюулагдаһан ойн түймэрһөө һэргылхэ тухай хэшээлнүүдтэ хабаадаа, өөдөө хэшээлнүүдые үнгэргөө. Түймэрһөөэ һэргылхэ тухай һануулһан саарһануудые ажаһуугшадай дунда тараажа, түймэр сарадаг техникэтэй танилсаһан байна.

«Ой түймэрһөө аршалая» гэһэн акцида хабаадагшадта үнэмшэлгэнүүд, илагшадта дипломууд болон үнэтэй бэлэгүүд барюулагдаа.


Теги: Буряад Улас ойн түймэрнүүд17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания