Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ

19-04-2019

Байгша оной апрелиин 22-то Буряад Уласай Аралай Хуралай ээлжээтэ 5-дахи сессидэ дүшэнһөө дээшэ асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэхэ. Тиихэдэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов уласай болбосоролой эмхинүүдтэй багшанарай дутагдалай асуудалаар яаманда хэгдэһэн ажал тухай тоосохо юм.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов захил-хандалга үнгэргэжэ, һүүлэй жэлдэ шиидхэгдэһэн шухала асуудалнууд тухай элидхэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Тэрэшэлэн улас дотор һаяын сагта богони болзорто шиидхэхэ асуудалнууд тухай Алексей Цыденов хэлэхэ юм. Заншалта ёһоор, һунгамалнууд ниигэмэй һалбариин асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэжэ, хуулинуудта нэмэлтэнүүдые оруулха юм. Тиихэдэ 2019 болон түсэблэлгын 2021 он болотор уласай бюджетдэ, Эмнэлгын уялгата даадхалай уласай жасын бюджетдэ хубилалтанууд оруулагдаха.

2018 оной туршада хэгдэһэн ажал тухай Буряад уласта хүнүүдэй эрхын талаар этигэмжэтэ Юлия Жамбалова тоосохо юм.

Тиихэдэ хойто аймагуудай хүгжэлтын асуудалнуудаар ажал ябуулха Арадай Хуралай «Север» гэһэн комисси байгуулха арга боломжонуудые һунгамалнууд хаража үзэхэ. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания