Главная / Новости /Экономика / ​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба

19-04-2019

Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов Буряад улас албанай хэрэгээр ерэжэ, Улаан-Үдын «Трамвайн хүтэлбэри» эмхидэ хүрэбэ.

Федеральна сайд тус эмхиин цехүүдээр ябажа, хүдэлмэрилэгшэдтэйнь, ажалтайнь танилсаһан байна. Удаань Улаан-Үдын хүтэлбэрилэгшэдтэ 500 саяһаа дээшэ түхэригэй 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ барюулаа. Александр Козловой хэлэһэнэй ёһоор, Юрий Трутневай хүтэлбэрилһэн зүблөөндэ уласай болон хотын захиргаанай эдэбхи үүсхэл дэмжэгдээ.

- Улаан-Үдэдэ трамвай ехэ шухала транспорт болоно. Трамвайн ябадаг харгынууд, вагонууд һэлгэгдэхээр болонхой. 2008 ондо һүүүлшынхиеэ шэнэ трамвай абтаһан байна. Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдажа, мүнгэн һомологдоно. Алексей Самбуевичтай хамта завод ошожо, шэнэ 12 трамвай харахабди. Байгша ондо шэнэ трамвайнууд Улаан-Үдэ асарха тухай заводой хүтэлбэрилэгшэдтэй хэлсээбди, - гэжэ Александр Козлов хэлэбэ.

Программын хэмжээндэ Улаан-Үдэдэ трамвайн ябадаг харгынууд гурбан жэлэй туршада 6,5 модоной зайда шэнэлэгдэхэ, байгша ондо - 1,8 зайда.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Игорь Шутенковэй хэлэһэнэй ёһоор, Улаан-Үдын ажаһуугшад шэнэ трамвайнуудтай болохоёо үнинэй хүсэдэг һэн. Мүнөө трамвайнуудые асаржа, тэдэнииие харгыда гаргаха зорилготойбди гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей ЦыденовАлександр Козловто баяр хүргэбэ.

- Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын талаар асуудалнуудаар хэлсэнэбди. Байгша ондо 3,3 миллиард түхэриг һомологдохо, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад уласай хүтэлбэрилэгшын табиһан шиидхэхэ асуудалнууд олон, ажаһуугшадай байдал һайжаруулха талаар зорилгонууд олон гэжэ федеральна сайд харюусаа. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: трамвай Игорь Шутенков Алексей Цыденов Буряад Уласай Улаан-Үдэ Александр Козлов17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания