Главная / Новости /Экономика / ​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба

19-04-2019

Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов Буряад улас албанай хэрэгээр ерэжэ, Улаан-Үдын «Трамвайн хүтэлбэри» эмхидэ хүрэбэ.

Федеральна сайд тус эмхиин цехүүдээр ябажа, хүдэлмэрилэгшэдтэйнь, ажалтайнь танилсаһан байна. Удаань Улаан-Үдын хүтэлбэрилэгшэдтэ 500 саяһаа дээшэ түхэригэй 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ барюулаа. Александр Козловой хэлэһэнэй ёһоор, Юрий Трутневай хүтэлбэрилһэн зүблөөндэ уласай болон хотын захиргаанай эдэбхи үүсхэл дэмжэгдээ.

- Улаан-Үдэдэ трамвай ехэ шухала транспорт болоно. Трамвайн ябадаг харгынууд, вагонууд һэлгэгдэхээр болонхой. 2008 ондо һүүүлшынхиеэ шэнэ трамвай абтаһан байна. Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдажа, мүнгэн һомологдоно. Алексей Самбуевичтай хамта завод ошожо, шэнэ 12 трамвай харахабди. Байгша ондо шэнэ трамвайнууд Улаан-Үдэ асарха тухай заводой хүтэлбэрилэгшэдтэй хэлсээбди, - гэжэ Александр Козлов хэлэбэ.

Программын хэмжээндэ Улаан-Үдэдэ трамвайн ябадаг харгынууд гурбан жэлэй туршада 6,5 модоной зайда шэнэлэгдэхэ, байгша ондо - 1,8 зайда.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Игорь Шутенковэй хэлэһэнэй ёһоор, Улаан-Үдын ажаһуугшад шэнэ трамвайнуудтай болохоёо үнинэй хүсэдэг һэн. Мүнөө трамвайнуудые асаржа, тэдэнииие харгыда гаргаха зорилготойбди гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей ЦыденовАлександр Козловто баяр хүргэбэ.

- Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын талаар асуудалнуудаар хэлсэнэбди. Байгша ондо 3,3 миллиард түхэриг һомологдохо, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад уласай хүтэлбэрилэгшын табиһан шиидхэхэ асуудалнууд олон, ажаһуугшадай байдал һайжаруулха талаар зорилгонууд олон гэжэ федеральна сайд харюусаа. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: трамвай Игорь Шутенков Алексей Цыденов Буряад Уласай Улаан-Үдэ Александр Козлов14:44

​Бурятия примет женщин-боксёров из 75 стран 

14:24

​83% жителей Бурятии хотят платить за тепло круглый год равными долями 

14:06

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ 

13:21

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо 

12:13

В Улан-Удэ потерявшую память женщину вернули родственникам 

12:04

Уровень воды в реке Джида в Бурятии вновь поднялся 

11:51

​Чем сейчас заняты кандидаты в мэры Улан-Удэ? 

11:32

​Зүгын балай һайндэр Буряадта эмхидхэгдээ 

11:18

​Буряад уласай Түнхэн аймагта сэрэгшэдтэ хүшөө бодхоогдохонь 

11:00

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ 

10:54

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ 

10:38

На улан-удэнских дорогах идёт большой ремонт 

10:21

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа 

09:53

Жители Бурятии смогут повесить российский флаг на свои дома 

09:43

В Бурятии издали монографию к 80-летию Победы в боях на реке Халхин-Гол 

09:36

Ради выезда из Бурятии в Киргизию супруги выплатили долг в 823 тысячи рублей 

09:21

В Бурятии женщины с детьми до 3-х лет получают новые профессии 

09:12

В улан-удэнской школе №25 строится корпус на 250 учеников 

08:32

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании» 

08:30

​Бурят-монгольский зурхай с 21 по 27 августа 

08:24

Зампред бурятского правительства осмотрел объекты «единой» дальневосточной субсидии в Окинском районе 

08:15

Глава Бурятии вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления 

08:10

Местами небольшой дождь, днем до +25 ожидается в Бурятии сегодня, 21 августа 

Наши издания