Главная / Новости /Общество / ​Бог шорой гаргаха болзоото сагай гурим эбдэһэн тухай Буряад уласай ажаһуугшад Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда дуулгаха аргатай

​Бог шорой гаргаха болзоото сагай гурим эбдэһэн тухай Буряад уласай ажаһуугшад Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда дуулгаха аргатай

22-04-2019

Буряад уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда бог шорой гаргаха талаар асуудалнуудаар 8(3012)46-06-16 гэһэн утаһаар хандажа болоно. Бог шорой шэрэхэ эмхи ажаһуугшад болон юридическэ нюурнуудтай хэлсээ баталха, бог шорой гаргаха болзоото сагай гурим эбдэһэн тухай асуудалнуудаар яаманай мэргэжэлтэд харюусаха.

Ажалай үдэрнүүдтэ үглөөнэй 8.30 сагһаа хонходожо болоно. Понедельникһээ четверг болотор - үдэшын 17.30, пятницада 16.30 болотор ажаһуугшад хонходохо аргатай.

Буряад Уласай дэбисхэр бог шорой суглуулха, шэрэхэ, усадхаха талаар 3 газарта хубаагданхай. Нэгэдэхи газарта Улаан-Үдэ, Северобайкальск хото, Ивалга, Тарбагатай, Бэшүүр, Мухар-Шэбэр, Аха, Түнхэн, Ярууна, Хэжэнгэ, Хори, Загарай, Хойто Байгалай, Муяын, Бабантын аймагууд хабаатай. Баргажан, Кабанск, Хурамхаан, Байгал шадарай аймагууд хоёрдохи газар болоно. Зэдэ, Захаамин, Хяагта, Сэлэнгэ аймагууд гурбадахи газарта ороно. Уласай тарифуудай талаар албанда гурбан газарта гурбалжан метрэй бог, хаядаһанай түлөө хүн бүхэнэй сэн байгуулагдаа.

Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай бог шоройн нормативай ёһоор, 2019 оной апрелиин 1-һээ бог, хаядаһанай түлөө нэгэ хүнэй түлбэри һарын 67,76 түхэриг (нэгэдэхи газарта), 66,91 түхэриг (хоёрдохи газарта), 64,21 түхэриг (гурбадахаи газарта) гэһэн сэн байгуулагдаа. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман бог шорой17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания