Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Засагай газарай эдэй засагай һалбари Алексей Мишенин хүтэлбэрилхэ

Буряад Уласай Засагай газарай эдэй засагай һалбари Алексей Мишенин хүтэлбэрилхэ

22-04-2019

Мүнөөдэр, апрелиин 22-то, Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар Түрүүлэгшын орлогшын тушалда Алексей Мишенин һунгагдаба. Үндэр тушаалда Алексей Мишениные томилхо тухай 47 һунгамал Буряадай Толгойлогшодо зүбшөөлөө үгэбэ. 12 хүн буруушааһан байна.

«Буряад уласта Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаманда гурбан жэл хүдэлөөб, шэнэ хүн ерээ бэшэб. Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаман эдэй засагай һалбариин хубинь болоно. Танай зүбшөөлһөө энэ һалбари хүтэлбэрилхэб. Буряад уласай бюджет гүрэнэй тэдхэмжэһээ дулдыдана. Тиимэһээ хэхэ ажалаа эртээнһээ элирүүлжэ, тон шухалыень элирүүлхэ хэрэгтэй. Авиа барилга, хангалгын байгууламжа, эрдэмэй һалбари хүгжөөлгэдэ онсо анхарал хандуулха хэрэгтэй», - гэжэ Алексей Мишенин хэлэбэ.

Алексей Мишенинэй һанамжаар, эрдэмэй һалбари ниигэмэй шэглэлдэ орхихо хэрэггүй.

Эдэй засагай хүгжэлтэһөө улас доторой ажабайдал дулдыдана гэжэ һунгамалнууд тэмдэглэнэ. Улаан-Үдын аавиазаводто «Байкал» самолёдой үйлэдбэри хадаа уласай эдэй засагай хүгжэлтэдэ ехэ удха шанартай. Харин хүдөө ажахын һалбариин байдал ямар байхаб?

Буряад уласай дэбисхэртэ агропромышленнэ комплекс, аяншалга хүгжөөлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ гэжэ Алексей Мишенин хэлэбэ.

Алексей Мишенинэй хэлэһээр, Буряад Уласай Толгойлогшын Засагай газарай эдэй засагай һалбари хүтэлбэрилхэ гээһн дурадхалда харюу үгэхэ, тиимэ бэлэн бэшэ байгаа. шиидхэхээр бэшэ асуудалнуудай түлөө харюусалга дааха болоноб гэжэ сайд хэлэбэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Мишенин Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания