Главная / Новости /Происшествия / Агада аюултай тэмсэнэ

Агада аюултай тэмсэнэ

24-04-2019

Апрелиин 19-дэ Сүүгэлэй дасан хуралда ошооб. Гороо хэхэдэмни, буряад дэгэлэйм хормой хиидэшэхөөр һалхилаа һэн.

Дулдаргын Ацуула хүндыдэ мал харадаг танил хүнтэй утаһаар залгахадамни, иигэжэ хэлээ: «Түймэр арайхан гэжэ усадхаабди. Нэгэ тээнь унтараагаад байхада, нүгөө тээһээнь гал ерэнэ. Туһа эрижэ хонходообди. Үбһэмнай шатаа, малаа арайлгэжэ үрдижэ, туужа гаргаабди».

Ага тойрогто 4 газарта түймэртэй тэмсэжэ байна гээд, апрелиин 21-дэ мэдэгдээ. Түймэр саралгада 130 гаран хүн хабаадана, түймэртэй тэмсэдэг 30-аад техникэ хүдэлнэ гээд хэлэгдээ.

Дэлбэрхэй, Тугшан, Занта, Сагаан-Шулуутай, Хүһөөшэ, Урда-Ага, Хүнхэр нютагуудта түймэрһөө хохидоһон хүнүүдтэ туһаламжа үзүүлэгдэжэ байна.

Түймэртэ шатаһан нэгэ хүн Шэтэ хото түргэн туһаламжаар абаашагдаа, мүнөө аргалуулжа байна.

Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиевай ударидалга доро түймэр саралгын штаб байгуулагдаа юм. Штаб амин шухала асуудалнуудые шиидхэхэ, дайралдаһан бэрхэшээлнүүдые усадхаха, ажал хэрэг зүб тээшэнь шэглүүлхэ талаар ажал хэжэ байна.

Апрелиин 22-ой үглөөгүүр саһан орожо эхилээ, зарим нютагуудаар бороошье ороо. Энэ үдэр Ага тойрогой дэбисхэр дээрэ нэгэшье түймэр үгы гэжэ мэдээсэнэб.

Апрелиин 19-һөө ой руу орохонь хорюултай.

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

Теги:17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания