Главная / Новости /Происшествия / Агада аюултай тэмсэнэ

Агада аюултай тэмсэнэ

24-04-2019

Апрелиин 19-дэ Сүүгэлэй дасан хуралда ошооб. Гороо хэхэдэмни, буряад дэгэлэйм хормой хиидэшэхөөр һалхилаа һэн.

Дулдаргын Ацуула хүндыдэ мал харадаг танил хүнтэй утаһаар залгахадамни, иигэжэ хэлээ: «Түймэр арайхан гэжэ усадхаабди. Нэгэ тээнь унтараагаад байхада, нүгөө тээһээнь гал ерэнэ. Туһа эрижэ хонходообди. Үбһэмнай шатаа, малаа арайлгэжэ үрдижэ, туужа гаргаабди».

Ага тойрогто 4 газарта түймэртэй тэмсэжэ байна гээд, апрелиин 21-дэ мэдэгдээ. Түймэр саралгада 130 гаран хүн хабаадана, түймэртэй тэмсэдэг 30-аад техникэ хүдэлнэ гээд хэлэгдээ.

Дэлбэрхэй, Тугшан, Занта, Сагаан-Шулуутай, Хүһөөшэ, Урда-Ага, Хүнхэр нютагуудта түймэрһөө хохидоһон хүнүүдтэ туһаламжа үзүүлэгдэжэ байна.

Түймэртэ шатаһан нэгэ хүн Шэтэ хото түргэн туһаламжаар абаашагдаа, мүнөө аргалуулжа байна.

Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиевай ударидалга доро түймэр саралгын штаб байгуулагдаа юм. Штаб амин шухала асуудалнуудые шиидхэхэ, дайралдаһан бэрхэшээлнүүдые усадхаха, ажал хэрэг зүб тээшэнь шэглүүлхэ талаар ажал хэжэ байна.

Апрелиин 22-ой үглөөгүүр саһан орожо эхилээ, зарим нютагуудаар бороошье ороо. Энэ үдэр Ага тойрогой дэбисхэр дээрэ нэгэшье түймэр үгы гэжэ мэдээсэнэб.

Апрелиин 19-һөө ой руу орохонь хорюултай.

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

Теги:14:44

​Бурятия примет женщин-боксёров из 75 стран 

14:24

​83% жителей Бурятии хотят платить за тепло круглый год равными долями 

14:06

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ 

13:21

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо 

12:13

В Улан-Удэ потерявшую память женщину вернули родственникам 

12:04

Уровень воды в реке Джида в Бурятии вновь поднялся 

11:51

​Чем сейчас заняты кандидаты в мэры Улан-Удэ? 

11:32

​Зүгын балай һайндэр Буряадта эмхидхэгдээ 

11:18

​Буряад уласай Түнхэн аймагта сэрэгшэдтэ хүшөө бодхоогдохонь 

11:00

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ 

10:54

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ 

10:38

На улан-удэнских дорогах идёт большой ремонт 

10:21

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа 

09:53

Жители Бурятии смогут повесить российский флаг на свои дома 

09:43

В Бурятии издали монографию к 80-летию Победы в боях на реке Халхин-Гол 

09:36

Ради выезда из Бурятии в Киргизию супруги выплатили долг в 823 тысячи рублей 

09:21

В Бурятии женщины с детьми до 3-х лет получают новые профессии 

09:12

В улан-удэнской школе №25 строится корпус на 250 учеников 

08:32

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании» 

08:30

​Бурят-монгольский зурхай с 21 по 27 августа 

08:24

Зампред бурятского правительства осмотрел объекты «единой» дальневосточной субсидии в Окинском районе 

08:15

Глава Бурятии вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления 

08:10

Местами небольшой дождь, днем до +25 ожидается в Бурятии сегодня, 21 августа 

Наши издания