Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта «Хэтэ мүнхын жагсаалда» 25 мянган тухай ажаһуугшад хабаадаа

Буряад Уласта «Хэтэ мүнхын жагсаалда» 25 мянган тухай ажаһуугшад хабаадаа

13-05-2019

Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ Илалтын парадай һүүлээр, батаар сэрэгшэдэй, ара талын ажалай ветерануудай, Ленинградта бүһэлэлтэдэ болон баряанда байһан сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлһэн «Хэтэ мүнхын жагсаалда» 25 мянга тухай хүн хабаадаа.

Хүйтэн үдэр байгаашье һаань, Буряадай ажаһуугшад гэр бүлөөрөө хэмжээ ябуулгада үбгэ эсэгэнэрэйнгээ, эжынэрэйнгээ гэрэл зурагуудые барижа, дурасхаалыень мүнхэлөө.

- Байгша оной «Хэтэ мүнхын жагсаалда» 25 мянган тухай хүнүүд хабаадаа. Энэнь нёдондонойхидо орходоо, 3 мянгаар олон, - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманда тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Хэтэ мүнхын жагсаалда» алхалжа, Улаан-Үдын ажаһуугшадые дурасхаалай хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй хабаадахыень уряалаа.

Буряад Уласта «Хэтэ мүнхын жагсаал» анха түрүүшынхиеэ 2014 ондо эмхидхэгдээ. Арад зониие нэгэдүүлһэн хэмжээ ябуулгада тиихэдэ 5 мянганһаа дээшэ зон хабаадаа.

Ородой Холбоото Уласай ниислэл Москва хотодо байгша оной «Хэтэ мүнхын жагсаалда» нэгэ саяһаа дээшэ хүн хабаадаһан байна. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагшад, ара талын ажалнуудта хүдэлмэрилэгшэдэй дурасхаал мүнхэлһэн хэмжээ ябуулгада гүрэн дотор арбан саяһаа дээшэ зон алхалаа.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр, 74 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, дэлхэйн 115 гүрэнүүдэй 500-һаа дээшэ хотонуудта «Хэтэ мүнхын жагсаал» гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ. Майн 4-һөө эхилжэ, Америкын Холбоото Штадууд, Итали, Швейцари, Аргентина, Франци, Болгари, Израиль, Латви, Серби, Казахстан, Молдова, Эстони, Турци, Дани, Бельги, Бразили, Австарли, Хитад, Сири, Германида баатар сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлһэн хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдөө. 2019 ондо анха түрүүшынхиеэ Словени, Босни ба Герцеговина, Гонконг, Аляска, Швециин Гетеборг, Кипрэй Никосия, Грузиин Батуми, Гори хотонуудай гудамжануудаар «Хэтэ мүнхын жагсаал» алхалаа. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания