Главная / Новости /Экономика / ​Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд федеральна урилдаанда хабаадаха

​Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд федеральна урилдаанда хабаадаха

13-05-2019

«Ородой Холбоото Уласай гэр бүлын эрхим эмхи» гэһэн урилдаанда Буряад уласай Корытовтнай гэр бүлын ажахы гэрэл зурагуудые болон видеобуулгабари хэһэн байна. Тиигэжэ майн 21-һөө 24 болотор Москва хотодо Ородой Холбоото Уласай Худалдаанай-үйлэдбэриин танхимай гэрэл зурагуудай үзэсхэлэндэ хабаадаха эрхэдэ энэ ажалша бүлэ хүртэбэ. Гэр бүлын хүдөө ажахынууд ажалтаяа танилсуулжа, туйлалтанууд тухайгаа федеральна хэмжээндэ хөөрэхэ, харуулха юм.

Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахынуудай урилдаанда гэр бүлын 84 эмхи хабаадаха. Буряад Уласаа федеральна хэмжээндэ Григорий Корытов гэр бүлэтэеэ түлөөлхэ.

Үзэсхэлэнэй удаа Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудай, яамануудай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар гэр бүлын олзын хэрэг эрхилэлгын асуудалнуудаар дүхэриг шэрээ эмхидхэгдэхэ. 

Буряад Уласай хүдөө ажахын боло эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Ородой Холбоото Улас урилдаан17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания