Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта модо тарилгын бүхэроссиин үдэр эмхидхэгдэхэ

​Буряад уласта модо тарилгын бүхэроссиин үдэр эмхидхэгдэхэ

13-05-2019

Байгша оной майн 17-18-най үдэрнүүдтэ Буряад уласта ой модо тарилгын бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Буряад ойн харуулшадтай хамта Улаан-Үдын хотын захиргаан гансашье уласай дэбисхэртэ бэшэ, харин тиихэдэ ниислэл хотодо модо тариха гэһэн шиидхэбэри абаһан байна.

Майн 17-до Заудинскын ойн жасада нарһанай 120 мянган сагдуул модон таригдаха. 2011 ондо эндэ 30 гектар талмайда түймэр һүжэржэ, ой модон шатаһан байна. Тус хэмжээ ябуулгада ой модоной һалбариин хүдэлмэрилэгшэд, модо тариха дүй дүршэлтэй хүнүүд хабаадаха юм.

Майн 18-да Улаан-Үдын ажаһуугшад модо тариха хэмжээ ябуулгада хабаадаха аргатай. Буряад уласай ойн харуулшад хуһан, мойһон, шэнэһэн, үлир модонуудые тариха гэжэ бэлдэнэ. Ой модо тарилгын Бүхэроссиин үдэртэ дашарамдуулан, уласай бүхы аймагуудай парк, сквер, аллейнүүдтэ, хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон һургуулинууд шадар модонууд таригдаха. Тиихэдэ ойн харуулшад һурагшадтай уулзалгануудые эмхидхэхэ юм. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Ойн ажахын агентство ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания