Главная / Новости /Общество / ​Тагнуулшан лама

​Тагнуулшан лама

17-05-2019

Тумур Жигмытов

Сүлжээ холбоондо элдэб һонин юумэ оложо уншахаар байдаг. АгууИлалтын һайндэртэ зорюулагдажа, сэрэгшэд тухай дэлгэгдэһэнхөөрөөнүүд сооһоо мэдээжэ ирагуу найрагша Баяр Жигмытовэйаба тухайгаа бэшэһэниинь анхарал татаба. Герман гүрэнэй эрхэтэн аад,Зүблэлтэ засагай тагнуулшан ябаһан Рихард Зорге түүхэдэ алдаршаһан. Гэхэ зуура ганса Рихард Зорге иимэ хүнгэн бэшэ үүргэ дүүргээ бэшэ, мүн манай буряадшье хүбүүд разведчигүүд байһан ха юм. Гүрэнэй тусхай онсо нюуса тэмдэгтэй тула, олон тагнуулшадай нэрэ болон бодото баатаршалгыень үргэн олониитэ мэдэхэгүй.

...Майн 12-то минии аба Тумур Бадмажапович Жигмытов мэндэ ябаа һаа, 90 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэглэжэ байха һэн. Артиллериин училищиин курсант, гаубица пушкын командир, хэдэн зуугаад мянган совет сэрэгшэдтэй суг хамта хархис дайсадһаа орон нютагаа сүлөөлэлсэһэн юм.

Берлин хотодо 1945 оной май һарада сэрэгэй тагнуулай штаб руу дуудуулаа. Тэндэ Советскэ СоюзайГерой генерал ба буряад жанжанхоёр абатаймни хөөрэлдэбэ. Полковник зэдэ, сэлэнгэ, шэнэхээн аянгаарбуряадаар:

- Хубараг байгаа гүш? - гэжэ асууба.

- 5-тайһаа хубараг байгааб. Пэрэнлэ Жигмытов гэжэ хүгшэн абамни Зэдын дасанай шэрээтэ байгаа.

- Би таниха байгааб, Агван Доржиевтай ехэ нүхэд байһан. Миниишье нүхэр байгаа, би баһа лама байгаа һэм. Намда санскрит хэлэн дээрэүндэһэн мэгзэмүүдые бэшээд үгэ.

Тумур дары түргэн саарһан дээрэБуддын шажанай үндэһэн болохо арбаад маани мэгзэм бэшээд үгэбэ.

- Болохол байна, - гэжэ полковникхэлэһэн юм.

Арбан хоногой удаа тэрэ полковник курсант хоёр Хитад хүрэжэерэһэн. Ламын хубсаһа үмдөөд, хоюулаа Хитад гүрэнөөр ябажа, Японсэрэгэй байдал тагнуулдажа байһан. Энэ хадаа Улаан Армиин добтолгын урда тээ болоо.

Ахалагша ламань сээжээр шангаар Буддын номнолой маанинуудые уншадаг байгаа, харин “хэлэгүй” хубарагынь зэд хэсэ сохижо ябадаг һэн. Улаан Арми Хитад гүрэниие Япон эзэмдэгшэдһээ 1945 ондо дары түргэн сүлөөлһэн юм. Буряад полковник-лама орденоор шагнагдаа, манай аба “Дайшалхы габьяагай түлөө” гэһэн медальда хүртөө.

Энэ нюусата үйлэ тухай абамни 1980 оной майн 9–эй үдэр хөөрэжэ үгэһэн юм. СССР-эй Генштабай подполковник байһан абаяа тиихэдэ Агуу Илалтын һайндэрөөр амаршалхаяа ерээ бэлэйб.

Мүнөө сагта түүхын мэдэгдээгүй хуудаһанууд сагааруулагдажа, ехэ һонин мэдээсэлнүүд гаража ерэдэг болоо. Орёохон хуби заяатай түрэл гаралайнгаа түүхэтэ намтар тухай манда бэшэжэ эльгээхэдэ болоно.

Гэрэл зураг гэр бүлын альбомһоо абтаба

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Буряад Улас Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн17:35

В Улан-Удэ в РКБ им. Семашко продолжаются противоэпидемические мероприятия 

17:26

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Общественный контроль нам просто необходим» 

17:26

Агаарай долгиндо - ЭРДЭМ БУДАИН 

17:12

​Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода: «Мы ввели жесточайший контроль и дисциплину» 

17:05

Бэрхэшээлые - хамтадаа 

16:56

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать предписания 

16:24

В Бурятии задержали ​«чёрных» лесорубов 

15:51

Сэкономить на комиссии по эквайрингу с 1 июня смогут стоматологические кабинеты и другие медучреждения Бурятии 

15:25

Командующий войсками ВВО проверил готовность частей и соединений округа в Бурятии 

14:52

​В России обновляют статистику смертности пациентов с COVID-19 по методике ВОЗ 

14:42

Кадастровая палата по Бурятии рассказала о дистанционной подаче документов в ВУЗы 

14:39

В Бурятии дети высаживают «Скверы Победы» 

13:59

С 31 мая по 4 июня в Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева 

13:33

​Мобильные группы в Бурятии продолжат контрольные мероприятия в отношении юридических лиц 

13:10

С 30 мая по 30 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100 

12:54

​30 мая в Улан-Удэ стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина 

11:46

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться федеральными мерами господдержки 

11:25

​Режим работы городского общественного транспорта на 29 мая в Улан-Удэ 

10:15

Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году 

09:53

АО «Интер РАО - Электрогенерация» направило 20 млн рублей на поддержку здравоохранения Бурятии 

09:39

В детской школе искусств Северобайкальска в Бурятии начался масштабный капремонт 

09:06

Количество заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 1438 

08:55

​Буряад театр готовит онлайн-подарок для юных зрителей ко Дню защиты детей 

08:45

​Зурхай на 29 мая, 7 лунный день 

08:30

Местами небольшой дождь, днём до + 16 ожидается в Бурятии сегодня, 29 мая 

Наши издания