Главная / Новости /Общество / ​Басниин ашаар баяжуулна буряад хэлэеэ

​Басниин ашаар баяжуулна буряад хэлэеэ

15-05-2019

Һүүлэй үедэ буряад хэлэ үзэлгэдэ аргагүй ехэ ан­харал хандуулагдажа байнхай. Бага наһанһаань һургаагүй һаа, түрэлхи хэлэеэ мэдэхэгүй хүнүүд ур­ган үндыхэ болоно бшуу. Тиимэһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй багшанар, хүмүүжүүлэгшэд ехэ хубитаяа энэ хэрэгтэ ору­улна. Һаяхана Улаан-Үдэ хотын Стеклозавод һууринда оршодог “Малинка” гэһэн сэсэрлигтэ багашуул Элбэг Манзаровай баснинуудтай танилсаһан байна.

Буряад хэлэнэй багша Жаргалма Бадмаевна Май­орова энэ хэмжээ ябуулгада үхибүүдэй түрэлхидыень болон хүндэтэ айлшадые уриһан байна.

Улаан-Үдын түбэй но­мой сангай 4-дэхи таһагай хүдэлмэрилэгшэ Наталья Юрьевна Гончарова сугла­рагшадта, илангаяа сэсэр­лигэй хүүгэдтэ уран зохёол­шо, дархан Элбэг Манзаров тухай тобшохоноор хөөрэжэ үгөө.

“Малинка” сэсэрлигэй бүхы бүлэгүүдэй тус хэмжэ­эндэ хабаадаһаниинь һайшаалтай. Дунда болон аха бүлэгүүдэй хүбүүд, басагад Элбэг Манзаровай шүлэг бо­лон басни сээжээр уншажа, айлшадые, түрэлхидөө баяр­луулаа.

- Манай сэсэрлигтэ бэ­лигтэй үхибүүд хүмүүжүүлэгдэжэ байдаг. Советскэ хороогой “Эдир Баатар-Дан­гина-2019” урилдаанай үедэ 5-тай Настя Васильева уран һайханаар “Мал эмшэн - боргооһон” гэһэн басни хөөрэһэн. Энэл урилдаан­да 6-тай Злата Костыгина хабаадаһан. Сэсэрлигэйнгээ хэдэн үхибүүдээр тэрэ “Бор­билоо” гэһэн басни харуулаа һэн. Энэшье удаа эдэ хоёр ба­сагаднай манайнгаа хэмжээе шэмэглээ, - гэжэ багша Жар­галма Бадмаевна хөөрэнэ.

Элбэг Манзаровай “Һайрхуу шаазгай”, “Шандаганай һургаал” гэһэн баснинууд, “Наран сэсэг”, “Дамбиин сэг­нэлтэ”, “Заахан ябахадаа”, “Галаар наадаһан Ганжур” гэхэ мэтэ шүлэгүүдые сэ­сэрлигэй үхибүүд, 43- дахи һургуулиин шабинар хөөрэжэ харуулаа гээд хэ­лэхэ хэрэгтэй. Сэсэрлигэй шабинар Полина Глушкова, Намжилма Жанчикова, Ни­кита Балуев, Ардан Пурбуев, Эрдэни Будажапов гэгшэдые тэмдэглэмээр.

- Иимэ хэмжээ үнгэргэхын түлөө Элбэг Содномович Манзаровай зохёохы ажал дэмы абаагүйб. Юуб гэ­хэдэ, тэрэ минии түрэһэн нютагай аха захатан бо­лоно бшуу. Гэхэтэй хамта, ямаршье наһанай хүнүүдые һургахаар һонирхолтой бас­нинуудые бэшэһэн байна. “Жажалаагүй аад, бү залги, бодоогүй аад, бү хэлэ!” гэһэн мэргэн үгэнүүдые ходо һанажа ябаха хэрэгтэй гэһэн һургаал баснинууд үгэнэ ха юм, - гэжэ Жаргалма Майо­рова мэдүүлнэ.

Һонирхолтой хэмжээ ябу­улгын үедэ дуунууд, хатар­нууд олоор табигдажа, сугла­рагшадай нюдэнэй шэмэг, шэхэнэй хужар болоо гэбэл, алдуу болохогүй.

"Малинка" сэсэрлигэй гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: буряад хэлэн Буряад Улас хүүгэдэй сэсэрлиг Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания