Главная / Новости /Общество / ​Басниин ашаар баяжуулна буряад хэлэеэ

​Басниин ашаар баяжуулна буряад хэлэеэ

15-05-2019

Һүүлэй үедэ буряад хэлэ үзэлгэдэ аргагүй ехэ ан­харал хандуулагдажа байнхай. Бага наһанһаань һургаагүй һаа, түрэлхи хэлэеэ мэдэхэгүй хүнүүд ур­ган үндыхэ болоно бшуу. Тиимэһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй багшанар, хүмүүжүүлэгшэд ехэ хубитаяа энэ хэрэгтэ ору­улна. Һаяхана Улаан-Үдэ хотын Стеклозавод һууринда оршодог “Малинка” гэһэн сэсэрлигтэ багашуул Элбэг Манзаровай баснинуудтай танилсаһан байна.

Буряад хэлэнэй багша Жаргалма Бадмаевна Май­орова энэ хэмжээ ябуулгада үхибүүдэй түрэлхидыень болон хүндэтэ айлшадые уриһан байна.

Улаан-Үдын түбэй но­мой сангай 4-дэхи таһагай хүдэлмэрилэгшэ Наталья Юрьевна Гончарова сугла­рагшадта, илангаяа сэсэр­лигэй хүүгэдтэ уран зохёол­шо, дархан Элбэг Манзаров тухай тобшохоноор хөөрэжэ үгөө.

“Малинка” сэсэрлигэй бүхы бүлэгүүдэй тус хэмжэ­эндэ хабаадаһаниинь һайшаалтай. Дунда болон аха бүлэгүүдэй хүбүүд, басагад Элбэг Манзаровай шүлэг бо­лон басни сээжээр уншажа, айлшадые, түрэлхидөө баяр­луулаа.

- Манай сэсэрлигтэ бэ­лигтэй үхибүүд хүмүүжүүлэгдэжэ байдаг. Советскэ хороогой “Эдир Баатар-Дан­гина-2019” урилдаанай үедэ 5-тай Настя Васильева уран һайханаар “Мал эмшэн - боргооһон” гэһэн басни хөөрэһэн. Энэл урилдаан­да 6-тай Злата Костыгина хабаадаһан. Сэсэрлигэйнгээ хэдэн үхибүүдээр тэрэ “Бор­билоо” гэһэн басни харуулаа һэн. Энэшье удаа эдэ хоёр ба­сагаднай манайнгаа хэмжээе шэмэглээ, - гэжэ багша Жар­галма Бадмаевна хөөрэнэ.

Элбэг Манзаровай “Һайрхуу шаазгай”, “Шандаганай һургаал” гэһэн баснинууд, “Наран сэсэг”, “Дамбиин сэг­нэлтэ”, “Заахан ябахадаа”, “Галаар наадаһан Ганжур” гэхэ мэтэ шүлэгүүдые сэ­сэрлигэй үхибүүд, 43- дахи һургуулиин шабинар хөөрэжэ харуулаа гээд хэ­лэхэ хэрэгтэй. Сэсэрлигэй шабинар Полина Глушкова, Намжилма Жанчикова, Ни­кита Балуев, Ардан Пурбуев, Эрдэни Будажапов гэгшэдые тэмдэглэмээр.

- Иимэ хэмжээ үнгэргэхын түлөө Элбэг Содномович Манзаровай зохёохы ажал дэмы абаагүйб. Юуб гэ­хэдэ, тэрэ минии түрэһэн нютагай аха захатан бо­лоно бшуу. Гэхэтэй хамта, ямаршье наһанай хүнүүдые һургахаар һонирхолтой бас­нинуудые бэшэһэн байна. “Жажалаагүй аад, бү залги, бодоогүй аад, бү хэлэ!” гэһэн мэргэн үгэнүүдые ходо һанажа ябаха хэрэгтэй гэһэн һургаал баснинууд үгэнэ ха юм, - гэжэ Жаргалма Майо­рова мэдүүлнэ.

Һонирхолтой хэмжээ ябу­улгын үедэ дуунууд, хатар­нууд олоор табигдажа, сугла­рагшадай нюдэнэй шэмэг, шэхэнэй хужар болоо гэбэл, алдуу болохогүй.

"Малинка" сэсэрлигэй гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: буряад хэлэн Буряад Улас хүүгэдэй сэсэрлиг Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ15:30

​Баир Цыренов Буряад Уласай Аха аймагта “Алас Дурнын тэдхэмжын” барилгануудые шалгаба 

14:44

​Бурятия примет женщин-боксёров из 75 стран 

14:24

​83% жителей Бурятии хотят платить за тепло круглый год равными долями 

14:06

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ 

13:21

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо 

12:13

В Улан-Удэ потерявшую память женщину вернули родственникам 

12:04

Уровень воды в реке Джида в Бурятии вновь поднялся 

11:51

​Чем сейчас заняты кандидаты в мэры Улан-Удэ? 

11:32

​Зүгын балай һайндэр Буряадта эмхидхэгдээ 

11:18

​Буряад уласай Түнхэн аймагта сэрэгшэдтэ хүшөө бодхоогдохонь 

11:00

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ 

10:54

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ 

10:38

На улан-удэнских дорогах идёт большой ремонт 

10:21

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа 

09:53

Жители Бурятии смогут повесить российский флаг на свои дома 

09:43

В Бурятии издали монографию к 80-летию Победы в боях на реке Халхин-Гол 

09:36

Ради выезда из Бурятии в Киргизию супруги выплатили долг в 823 тысячи рублей 

09:21

В Бурятии женщины с детьми до 3-х лет получают новые профессии 

09:12

В улан-удэнской школе №25 строится корпус на 250 учеников 

08:32

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании» 

08:30

​Бурят-монгольский зурхай с 21 по 27 августа 

08:24

Зампред бурятского правительства осмотрел объекты «единой» дальневосточной субсидии в Окинском районе 

08:15

Глава Бурятии вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления 

08:10

Местами небольшой дождь, днем до +25 ожидается в Бурятии сегодня, 21 августа 

Наши издания