Главная / Новости /Общество / Бухал табидаг охотоноон

Бухал табидаг охотоноон

15-05-2019

Танилсагты, Зүүн Саяанай нэлэнхыдэ амидардаг, хүнэй нюдэндэ дайралдадаггүй мэрэгшэ амитан – бухал табидаг охотоноон (пищуха сеноставка). Гэрэл зурагынь үнгэрһэн намар буулгагдаа.

Хада хабсагайгаар энэ жэжэхэн амитанай обёорогдохонь хоморой. Харин аяншалгын хаһын түлэг дундаа байхадань, тэрэнэй гэрэл зураг буулгаха гээшэ бүришье һаа орёо юм.

Минии һанахада, охотоноон хадаа шандаганай түрэлэй амитадай эгээл хөөрхэниинь. Жаахан шандаганда гү, али үхэр огтойдо (хомяк) адлишаг. Бэень утаашаа 20-ёод сантиметр хүрэдэг, һүүлынь багахан мүртөө харагдадагшьегүй. Зундаа зүһэнь хүри эреэн, үбэлдөө һаруулшаг үнгэтэй.

Охотоноон шэмэтэй ногоогоор хооллодог хадаа уһагүй ажамидаржа шадаха. Юундэ “сеноставка” гэжэ нэрлээб гэхэдэ, тэдэ бүхэли зунаараа үбэлэйнгөө тэжээл - үбһэ бэлдэжэ, 30 сантиметр үндэртэй жэжэхэн бухалнуудые табидаг юм. Нэгэ бухалхан соонь 30 янзын үбһэ ногоон дайралдадаг. Юундэ “пищуха” гэдэг бэ? Ямар нэгэн арьяатаниие харамсаараа, тэдэ шангаар пишаганажа, бэшэндээ аюулай дохёо үгэдэг.

Охотоноонууд 3-7 жэл ажамидардаг, нүхэнүүд соо гү, али модо шулуунай забһараар бүлэг бүлэгөөрөө байрладаг. Бүлэг бүхэн өөрын талмайтай, тэрэнээ бухалнуудаараа тэмдэглэдэг. Зүгөөр бухалнуудайнь гэрэл зураг буулгажа шадаагүйб: бэлээр олдоод орхихогүй байна.

Авторай гэрэл зураг

Александр ГАРМАЕВ

Теги: Бурятия Саяны17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания