Главная / Новости /Спорт / ​Шанга тулалдаануудта уринабди

​Шанга тулалдаануудта уринабди

15-05-2019

Буряад Уласай Толгойлогшын шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн майн 17-19-эй үдэрнүүдтэ болохонь. 24-дэхиеэ үнгэргэгдэхэеэ байһан энэ мүрысөөн “Baikalopen” гэжэ анха түрүүшынхиеэ нэрлэгдэбэ.

Аяар холын 1996 онһоо эхиеэ энэ мүрысөөн абаа гээд хэлэлтэй. Тиихэдэ хибэс дээрэ хори наһа хүрөөдүй залуушуул гарадаг байгаа. Удангүйэнэ хэмжээ ябуулга Ородой Барилдаанай федерациин мүрысөөнүүдэй бүридэлдэ оруулагдажа, бүхы Россиин тамиршад ерэдэг болоо. Харин 2004 онһоо уласхоорондын болгогдоо.

Зарим жэлнүүдтэ хибэс дээрэ эрэшүүлшье, эхэнэрнүүдшье гарадаг байгаа. Харин һүүлэй үедэ эндэ ганса эрэшүүл хабаададаг болоод байгаа. Эмхидхэгшэдэй мэдүүлһээр,мүнөө жэлэй тулалдаануудта дахинаа эмэгтэйшүүл оролсохо. Олимпиин наадануудта барилдадаг зургаан шэгнүүртэ тэдэ хүсэеэ туршаха. Мүн эрэшүүлэй дунда 10 шэгнүүртэ эгээл хүсэтэйшүүл элирүүлэгдэхэ.

Мүрысөөнэй хубаари хүндэтэ уншагшадтаа дурадхахамнай.

Майн 17-до11.00–16.00. 57, 65, 74, 86, 9 7килограммай шэгнүүрнүүдтэ эрэшүүл, 50, 57, 68 килограммай шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд барилдана.

16.30–19.00. Мүрысөөнэй үргэлжэлэл.

Майн 18-да11.00–17.00. Эрэшүүл 61, 70,79, 92, 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ, 53, 62, 76 килограмм шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд барилдана.

17.30–18.30. Нээлгын баяр ёһолол.

18.30 – 21.00. 57, 65, 74, 86, 97 килограммай шэгнүүрнүүдтэ эрэшүүл, 50, 57, 68 килограммай шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд түрүүһуури эзэлэгшэдые элирүүлнэ.

Майн 19-дэ11.00–15.00. Эрэшүүл 61, 70,79, 92, 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ, 53, 62, 76 килограмм шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд барилдана.

15.00–18.00. Эрэшүүл 61, 70,79, 92, 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ, 53, 62, 76 килограмм шэгнүүрнүүдтэ түрүү һуури эзэлэгшэдые элирүүлнэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ хото барилдаан Алексей Цыденов уласхоорондын мүрысөөн17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания