Главная / Новости /Спорт / ​Бүмбэгэ үдьхэлөөд, бүгэдые булина

​Бүмбэгэ үдьхэлөөд, бүгэдые булина

15-05-2019

Түрүүшүүлэй тоодо ороһон басагад һоригшотоёо

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин футболист басагад “Мини-футбол болон вузууд” гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ шалгарба. Тус мүрысөөнэй мүнгэн лигын 1-дэхи дивизиондо тэдэ шангай II һуурида гараа.

Бүхэроссиин түсэлэй Мүнгэн лигэ 2019 ондо анха түрүүшынхиеэ гурба боложо хубаараа. Тиимэһээ эндэ олон дээдэ һургуулинуудай команданууд хабаадаха аргатай болоо. Энэ лигын дээдэ дивизиондо 20 команда наадаа, мүн 1-дэхи дивизиондо 17 команда хабаадалсаа.

Бүлэгэй наадануудтаБГУ-гай басагад Саранск,Великий Новгород болонВолгоград хотонуудай командануудые илажа гараа. 2-дохи шатада һоригшо Андрей Атутовай шабинар Челябинск болон Великие Луки хотонуудай командануудые шүүгээ. Финалда Ульяновск хотын командада 3:6 гэһэн тоотойгоор шүүгдэжэ, шангай II һуури эзэлээ. Хэды тиигэбэшье 2019-2020 онуудай халаанда Буряадай гүрэнэй университедэй футболист басагад дээдэ дивизиондо наадаха эрхэдэ хүртөө.

Түрүү һууриин түлөө нааданда хабаадахабди гэжэ нэгэшье һанаагүй ябаһан Ородой бага футболой эблэлэй сайтда БГУ-гай командын капитан Александра Дондокова мэдүүлһэн байна.

- Түрүүн бидэнэй хүл гар ехэ һалганажа байгаа. Илалтануудые туйлажа эхилһээр, нэгэ бага айхаяа болёобди. Бүхэроссиин энэ түсэл бага футбол, илангаяа эхэнэрнүүдэй хабаадалгые тон ехээр дэмжэнэ гэжэ һананаб. Бидэндэл адли холо ажамидардаг команданууд иимэ томо мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй болоһондонь баярланабди. Ондоо командануудые хаража, саашадаа хайшан гээд наадаяа табиха гээшэбибди гэжэ ехэ анхаралтайгаар мүрысөөнэй үедэ хараабди, - гэжэ Александра Дондокова хөөрэнэ.

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: Буряад Улас Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули бага футболоор мүрысөөн Ородой Холбоото Улас бүхэроссиин урилдаан17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания