Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта нэгэ үдэрэй туршада 30 гектар талмайда модонуудые тариха

​Буряад уласта нэгэ үдэрэй туршада 30 гектар талмайда модонуудые тариха

16-05-2019

Майн 18-да ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр Буряад уласта 30 гектар талмайда модонуудые тариха юм. Тиигэжэ түймэрһөө хохидоһон Заудинскын ойн ажахыда нарһан модоной сагдуул таригдаха.

Буряад уласай аймагуудай ажаһуугшадтай Алексей Цыденов уулзажа, ой модо тариха асуудалаар хэлсэһэн байна. Үнгэрһэн жэлдэ Буряадай дэбисхэртэ 332 ойн түймэр гараа гэжэ бүридхэлдэ абтанхай. 1,7 мянган гектар талмайда ой модон галда абтаа. Байгша ондо Буряадай Толгойлогшын даалгабаряар улас дотор ой модо тариха талмай дээшэлүүлэгдэһэн байна.

Заудинскын ажахыда ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр нарһанай 120 мянган сагдуул таригдаха юм. Тус хэмжээ ябуулгада 300-һаа дээшэ хүн хабаадаха. Анха түрүүшынхиеэ энэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшадта яагаад модо тарихаб гэжэ заажа үгэхэ.

Ой модо тарилгада бэлэдхэлэй үедэ нарһанай 477,1 кг хүрэнгэ бэлдэгдээ. Энэнь нёдондонойхидо орходоо, 19%-ээр ехэ гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад улас дотор ой модо тариха талаар хэмжээ ябуулганууд ноябриин 1 болотор үргэлжэлүүлэгдэхэ юм.

Буряад уласта ой модо тарилгада «Ой харууһалга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ 2019 ондо 48 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдоо. Тиигэжэ 27,2 мянган гектар талмайда модонууд таригдаха юм. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания