Главная / Новости /Спорт / ​Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо зүг шэг элирүүлхэ гэһэн тамирай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

​Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо зүг шэг элирүүлхэ гэһэн тамирай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

16-05-2019

Байгша оной Буряадай ниислэл Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо Зүг шэг элирүүлхэ «Российский азимут» гэһэн Бүхэроссиин олоной хабаадалгатай урилдаан үнгэрхэ юм. Тамирай энэ хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай 74 можо нютагуудта үнгэргэгдэжэ, 95 000 хүн хабаадаха. Энэ үдэр хабаадагшад зүг шэгээ элрирүүлжэ урилдахаһаа гадуур, ГТО тушааха аргатай байха.

«Российский Азимут» гэһэн урилдаанай нээлгын баяр ёһолол 11:20 сагта эхилжэ, 12.10 сагһаа мүрысөөн эхилхэ. Наһанай илгаагаар тамиршад хубааржа урилдаха юм. Тиихэдэ энэ үдэр бусадшье конкурснууд эмхидхэгдэхэ. Үдэшын 16 сагта мүрысөөндэ илагшад шагнагдажа, хэмжээ ябуулгын хаалгын баяр ёһолол үнгэрхэ юм.

ГТО тушааха https://gto.ru гэһэн сайтда бүридхэлдэ абтаха ёһотой. 

Буряад уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ Дээдэ Онгостой тамирай нааданууд17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания