Главная / Новости /Общество / ​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй

21-05-2019

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай «майн тогтоолнуудые» бэелүүлжэ, «Демография» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ Улаан-Үдын 111-дэхи, 115-дахи микрорайонуудта хүүгэдэй 2 сэсэрлиг баригдана. Тэрээнһээ гадуур Ород гүрэнэй Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитирий Медведевэй даалгабаряар 102-дохи микрорайондо эдиршүүлэй гуламта бодхоогдоно.

Эдэ гурбан болон Энергетик тосхондо баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдые хүдэлмэрилэгшэдые абаха талаар майн 23-24-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ ажалаар хангадаг уласай албан яармаг 10 сагһаа 12 болотор үнгэргэхэ.

Энергетик тосхондо 280 һууритай хүүгэдэй сэсэрлигэй барилга түгэсэхэ туйлдаа хүрэнхэй. Тэрэнэй барилгада федеральна һанһаа мүнгэн һомологдоо.

Тус болбосоролой эмхинүүдтэ хүмүүжүүлэгшэд, хүгжэмэй багшанар, инженер-програмистнууд, оёдолшо, физкультурын багшанар, хубсаһа хунар угааха, эдеэ хоол шанаха хүнүүд, логопед болон бусад хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай «майн тогтоолнуудые» бэелүүлжэ, «Демография» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ болон Ород гүрэнэй Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитирий Медведевэй даалгабаряар Буряад уласта мүнгэн һомологдожо, 14 сэсэрлиг бариха, 11 сэсэрлигтэ заһабарилга хэгдэхэ юм. 


Теги: Буряад Улас хүүгэдэй сэсэрлигүүдые барилгаНаши издания