Главная / Новости /Культура / Ёрдын наадан урина

Ёрдын наадан урина

07-06-2019

Ээлжээтэ Ёрдын наадан урданайнгаа хэбээр Эрхүү можын Ойхон аймагай Хуторук гэһэн һууринда июниин 14-15-ай үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. Энэ хэмжээ ябуулга долоодохиёо үнгэргэгдэхэнь гээшэ.

Ёрд хадын хормойдо эмхидхэгдэдэг энэ наадан хүн зоной анхарал бүри ехээр татадаг болонхой. Һүүлэй үедэ Еврази түбиин арадуудай Олимпиада шэнги һанагдадаг болоһониинь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, эндэ ганса буряад угсаатан уулзана бэшэ, мүн Саха (Яхад) Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Красноярска хизаарай үсөөн тоото яһатад хабаадана ха юм.

Байгал далайһаа холо бэшэ Ёрд хадын хормойдо энэ наадан 2001 ондо анха түрүүшынхиеэ һэргээгдэһэн байна. Хоёр жэлдэ нэгэ дахин үнгэргэгдэхэ гэжэ хэлсээтэй найр наадан зургаа дахин болоо. 2017 оной нааданай олон тоото һонирхолтой хэмжээ ябуулгануудта табан мянга гаран хүн хабаадаһаниинь урмашамаар. 2013 ондо Ёрдын наадан ЮНЕСКО эмхиин мэдэлдэ оруулагдаа.

Энэшье удаа эмхидхэгшэд һонирхол татама олон хэмжээнүүдые бэлдэһэн байна. Евразиин арадуудай дүхэриг хатарнуудай урилдаан жэл бүри хаа-хаанаһаа зүжэгшэдые суглуулна. “Ёрдын нааданай Дангина”, “Элинсэг хулинсагуудай хубсаһан” болон бусад конкурснууд болохоор хараалагданхай. Ёрдын нааданай үедэ табадахияа эрдэмэй конференци үнгэргэгдэхэ.

“Баатарнуудай нааданууд” табан зүйлһөө бүридэнэ. Эдэ юуд бэ гэбэл, буряад барилдаан, һур номшоор харбалга, хүндэ шулуу шэдэлгэн, саха-яхадай арадай модо таталган, Ёрд хадые тойроод урилдаан гэһэн зүйлнүүд ороно гээшэ. Буряад Уласай Чингис Инкеев болон Балдан Цыжипов хоёр урда жэлнүүдтэ түрүүлжэ гараа һэн гээд һануулая. Дээрэ нэрлэгдэһэн зүйлнүүдһээ гадна үшөө ондоо мүрысөөнүүд болохоор түсэблэгдэнхэй. Яхад угсаатанай һүрэлгэдэ, һээр шаалганда болон буряад шатарта хабаадаха дуратайшуул үсөөн байхагүй гээд һанагдана.

Хэдэн жэлэй саана хониной нооһо хайшалагшадай дунда урилдаан Ёрдын нааданай бүридэлдэ оруулагдажа, хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй ажалай хүндые үргэһөөр.

Гэрэл зураг: http://erdy.ru

Борис БАЛДАНОВ

Теги: ЮНЕСКО Иркутская область Ольхон Ёрдынские игры- 201914:57

Минии Буряад 

14:40

​В Бурятии анонимные алкоголики помогут другим излечиться от «зелёного змия» 

14:22

​Большие экраны и ничего лишнего: жители Улан-Удэ экономят на смартфонах 

13:59

​Каким будет урожай в этом году в Бурятии, сказать пока сложно 

13:37

​Школы и СУЗы Бурятии получат новое компьютерное оборудование 

13:21

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө 

11:48

Миграционная картина Бурятии: население увеличилось за счёт соседей из Забайкальского края 

11:34

В Бурятии продолжается возмездный прием оружия 

11:28

Из семи грозовых пожаров в Бурятии локализовать удалось один 

11:21

Автомобиль загорелся прямо на дороге в Бурятии 

11:08

В Заиграевском районе Бурятии завершился ремонт региональной дороги 

10:57

​Агын одохон Европодо ялалзаа 

10:39

История одной картины из бурятского музея 

10:38

​Молодёжь Бурятии участвует в проекте «Безопасная республика» 

10:27

Электромонтера из Бурятии осудили за коммерческий подкуп 

10:19

«Декабристы в селенгинской ссылке»: 180 лет назад братья Бестужевы прибыли в Бурятию 

10:09

​Одондол яларна олоной буянһаа 

10:08

Перед 166 бурятскими работниками погасили задолженность по зарплате на 6 млн рублей 

09:57

Чем опасны виртуальные «зелёные кресты» для жителей Бурятии? 

09:51

​Памятник дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому установят в центре Улан-Удэ 

09:44

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии возвели каркас новой школы 

09:09

​Симфоническую сюиту Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» представят в Улан-Удэ 

08:45

Зурхай на ​16 августа, 16 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков погода, днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 16 августа 

Наши издания