Главная / Новости /Культура / ​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ

14-06-2019

Жадо Тулку Римбүүшэ

Июлиин 6-һаа 19 болотор Буряадай ажаһуугшад болон бэшэшье можо хизаарнуудай мүргэлшэд Улаан-Үдэдэ Дуйнхор Ваанда хүртэхэ аргатай. Буд­дын шажантанай заншалта Сангхын болон Дээдэ Онго­стойн Дуйнхор дасанай лама багшанарай урилгаар Бу­ряад орондо гэгээн түрэлтэ Жадо Римбүүшэ заларжа, Дуйнхор Ваан табиха.

Мүнөөдэрэй оршолон дэлхэйдэ дотоодын болон гадаадын тэнсүүри олохо гэжэ эрдэмтэдһээ эхилээд, хүн бүхэн ехэтэ оролдоно. Дуйнхор Ваанай һургаал шадаал һаа олон хүнүүдтэ түхөөхые ХIV Далай лама оролдожо, бүхы дэлхэйгээр ябана. Хүршэ Монгол орон­дошье Далай багшын Дуйнхор Ваан хүртөөхэдэ, Буря­адай мүргэлшэд олоороо ошоо һэн.

Дээдэ Онгостойн “Хам­бын хүреэн” дасанай Дуйн­хор дасанай шэрээтэ, гэбшэ лама Буда багша (Цыденов):

- Дуйнхор Ваан манда хүртөөгыт гэжэ нэгэтэ бэшэ гэгээн түрэлтэ Далай лама­да хандаа һэмди. Тиигэжэ манай гуйлта хангахыень Жадо Тулку Римбүүшэдэ даалгаа. Далай ламын даа­баряар Намжил болон Жуд дасанай шэрээтэ Жадо Тулку Римбүүшэ Буряадта залар­хань, - гэжэ дуулгана.

Дуйнхор Ваанда гэжэ зорюута Калачакра ба Дорже Шуг бурхадай хүрэгүүд бүтээгдээ

Улаан-Үдэдэ гэгээн баг­ша Жадо Римбүүшын Дуйн­хор Ваан табихадань, хаахаанаһаа бууха мүргэлшэдые угтаха бэлэдхэл эршэмтэй­гээр ябуулагдажа эхилэнхэй. Һайниинь гэхэдэ, Буряад Уласай Засагай газар эмхид­хэлэй хороон байгуулаад, ажалаа ябуулна. Мүн энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хэншье һайн дураараа хабаадажа, буян үйлэдэхэ аргатай. Ду­ратайшуул 89021606622 утаһаар Бата ламатай харил­сажа бүридхүүлхэдэ болоно.

Дуйнхор хурал Буряад­тамнай тон түрүүн Сандэ­лэг Ванчиков хамбын хүсэл оролдолгоор 1864 ондо Там­чын хүреэндэ үнгэргэгдэһэн түүхэтэй. Бүхы дасангуудта Дуйнхор дуганууд байгуу­лагдаа. Тэндэ хуралай үедэ Сам үнгэргэгдэдэг байһан. Мүнөө үедэ Хамба лама Дам­ба Аюшеевэй үршөөлөөр 1997 онһоо 2013 оной ху­гасаада Дээдэ Онгостойн “Хамбын Хүреэн” дасанда Дуйнхор дуган бодхоогдожо, Дамба-Даржаа Заяевай нэ­рэмжэтэ Буддын шажанай ехэ һургуулида Дуйнхор факультет нээгдээ.

- Агван-Жамса багша ма­най ламанарта Дуйнхорай һургаал түхөөжэ, хурал ху­рахые, Дуйнхорай мандал бүтээхые, Сам наадахые һургаа, - гэжэ Дуйнхор даса­най шэрээтэ Буда лама (Цы­денов) хөөрэнэ.

Жадо Тулку Римбүүшэ Дуйнхор Ваан Дээдэ Онгостойн Дуйнхор да­санда хүртөөхэ гэжэ түсэблөөд байһанииень олон мүргэлшэдэй ха­шалдан түлхисэл- дэхэгүйнь тулада, Буряад Уласай За­сагай газар Улаан- Үдын Түб стадион­до үнгэргэе гэһэн шиидхэбэри гаргаа.

Дуйнхор Ваанда хүртэхэеэ 20 мянганһаа үлүү мүргэлшэд Улаан-Үдэдэ бу­ухаар хүлеэгдэнэ. Хүршэ Монголһоо, СНГ-гэй гүрэнүүдһээ болон Россиин можо хизаарнуудһаа мүргэлшэд ерэхэ.

Дуйнхор дасанай ламанарай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Серафима ОЧИРОВА

Теги:14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания