Главная / Новости /Власть / ​ЭРДЭМТЭНИИЕ АМАРШАЛАА

​ЭРДЭМТЭНИИЕ АМАРШАЛАА

26-06-2019

Владимир Павлов багшадаа бэлэг барина

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин баг­ша, техническэ эрдэмэй доктор Юрий Сергеев эдэ үдэрнүүдтэ 80 наһанайнгаа ойн баярые угтажа байна. Энэ ушараар уласхоорондын эрдэмэй-практиче­ска хуралдаан үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ боложо түгэсэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Вла­димир Павлов, Пётр Носков, Буряад Уласай Засагай га­зарай Түрүүлэгшын орлог­шо Пётр Мордовской, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Далай Гал­санов гэгшэд тус һуралсалай гуламта дүүргэһэн юм. Тэдэ багшаяа һайхан үгэнүүдээр амаршалһан байна.

- Юрий Антонович нам­да багшалһан. Тиихэдэ тэрэ хэды залуушье һаа, оюутадта элбэг баян мэдэсэ үгэдэг һэн. Мүнөөшье болотор багшын­гаа хэшээлнүүдые мартангүй ябадагби, - гэжэ Владимир Павлов амаршалгын үгэнүүд соогоо тэмдэглээ.

Арадай Хуралай һунгамал Пётр Носковой хэлэһээр, Юрий Антонович оюутадтай хамта өөрөө ургажа байгаа.

- Манай багша ходо эр­дэм мэдэсэеэ дээшэлүүлжэ, бүхы шабинартаяа хубаал­дадаг һэн. Мүнөөшье боло­тор эрдэм шэнжэлгэдэ шур­ган орожо, залуу халааниие һурган ябана. Гэхэтэй хамта, багшаһаань нэгэшье шэрүүн үгэ дуулаагүйбди. Юрий Ан­тонович хододоо бүхы оюу­тадые дэмжэн һургадаг, баян дүй дүршэлөө, эрдэм мэдэ­сэеэ дамжуулдаг юм, - гэжэ Пётр Носков хэлээ.

Юрий Антонович ган­са Буряадтаа бэшэ, бүхы Ород гүрэн соогоо мэдээ­жэ эрдэмтэн юм. Тэрэнэй шэнжэлгэнүүд хүдөө ажа­хыда үргэнөөр хэрэглэгдэ­нэ.

Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги:17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания