Главная / Новости /Власть / ​ЭРДЭМТЭНИИЕ АМАРШАЛАА

​ЭРДЭМТЭНИИЕ АМАРШАЛАА

26-06-2019

Владимир Павлов багшадаа бэлэг барина

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин баг­ша, техническэ эрдэмэй доктор Юрий Сергеев эдэ үдэрнүүдтэ 80 наһанайнгаа ойн баярые угтажа байна. Энэ ушараар уласхоорондын эрдэмэй-практиче­ска хуралдаан үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ боложо түгэсэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Вла­димир Павлов, Пётр Носков, Буряад Уласай Засагай га­зарай Түрүүлэгшын орлог­шо Пётр Мордовской, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Далай Гал­санов гэгшэд тус һуралсалай гуламта дүүргэһэн юм. Тэдэ багшаяа һайхан үгэнүүдээр амаршалһан байна.

- Юрий Антонович нам­да багшалһан. Тиихэдэ тэрэ хэды залуушье һаа, оюутадта элбэг баян мэдэсэ үгэдэг һэн. Мүнөөшье болотор багшын­гаа хэшээлнүүдые мартангүй ябадагби, - гэжэ Владимир Павлов амаршалгын үгэнүүд соогоо тэмдэглээ.

Арадай Хуралай һунгамал Пётр Носковой хэлэһээр, Юрий Антонович оюутадтай хамта өөрөө ургажа байгаа.

- Манай багша ходо эр­дэм мэдэсэеэ дээшэлүүлжэ, бүхы шабинартаяа хубаал­дадаг һэн. Мүнөөшье боло­тор эрдэм шэнжэлгэдэ шур­ган орожо, залуу халааниие һурган ябана. Гэхэтэй хамта, багшаһаань нэгэшье шэрүүн үгэ дуулаагүйбди. Юрий Ан­тонович хододоо бүхы оюу­тадые дэмжэн һургадаг, баян дүй дүршэлөө, эрдэм мэдэ­сэеэ дамжуулдаг юм, - гэжэ Пётр Носков хэлээ.

Юрий Антонович ган­са Буряадтаа бэшэ, бүхы Ород гүрэн соогоо мэдээ­жэ эрдэмтэн юм. Тэрэнэй шэнжэлгэнүүд хүдөө ажа­хыда үргэнөөр хэрэглэгдэ­нэ.

Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги:13:20

Где в России жизнь дешевле, а доходы больше? 

13:18

Выживет ли прославленный бурятский клуб? 

11:59

​В Бурятии оцифруют книжные памятники 20-30-ых годов 

11:45

В Кабанском районе Бурятии отец с сыном построили детскую площадку 

11:32

​57 команд школ Улан-Удэ примут участие в республиканском конкурсе по бурятскому языку«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 

11:23

​Второй этап оральной вакцинации диких животных от бешенства стартует в Бурятии 

11:18

Новый чум для эвенкийского комплекса установили в рамках фестиваля традиционных игр народов Бурятии 

11:06

В Бурятии с 23 по 27 сентября пройдут финалы сразу трёх премий в области туризма 

10:34

Фестиваль Typomania пройдёт в Улан-Удэ  

08:53

Жителям Бурятии расскажут, как правильно составлять родословные 

08:50

В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана  

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 сентября 

08:30

​Без осадков погода, днём до +20 ожидается в Бурятии сегодня, 18 сентября 

Наши издания