Главная / Новости /Общество / ​ШЭНЭ МУЗЕЙДЭ УРИНА

​ШЭНЭ МУЗЕЙДЭ УРИНА

26-06-2019

Нээлгын баяр ёһололой үедэ

Түнхэн аймагай Хужар һууринай һургуулиин дэргэдэ хизаар ороноо шэнжэлгын шэнэ музей үүдэеэ сэлибэ. Тус хэмжээ ябуулгада нютагай олон зон хабаадаһан байна.

Хужар һуурин баян түүхэтэй юм. Эндэ түрүүшын һургуули 1927 ондо нээгдэһэн гэжэ тоологдодог. Һуралсалай гуламтын захирал Оксана Доржиевна Таряши­новагай хэлэһээр, үнэн дээрээ эндэ һургуули 1912 ондо хүдэлжэ эхилээ һэн.

Мүнөө болотор Хужарта музейн үгы байһандань хала­гламаар. Хэдэн жэлдэ түрэл нютагтаа һургуулиин захи­ралаар болон сомоной даргаар хүдэлһэн Валерий Сыбе­новэй тэмдэглэһээр, музей бариха тухай асуудал нэгэтэ бэшэ нютагай аха захатан бодхооһон байна. Тиимэһээ һургуулиин хажууда найман ханатай гэр баригдажа, му­зей нээгдэбэ гээшэ. Барилгада бүхы ажаһуугшад хабаадаа. Мүн һунгамалнууд, аймагай ноёд мүнгөөр туһалаа.

Музейн нээлгын баяр ёһололдо зорюулагдажа, дүхэриг шэрээ эмхидхэгдээ. Аймагай эрдэм һуралсалай таһагай талаһаа буряад хэлэнэй багша Любовь Цыреновна Аюше­ева хүтэлбэрилөө. Түнхэнэй Үндэһэтэнэй паркын музей хүтэлбэрилэгшэ Лариса Андреевна Лыгденова һайхан үгэнүүдээр амаршалжа, музейн хүдэлмэриин түсэбтэй танилсуулаа.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ Хужарай сомоной дарга Бато Зарбаев нютагаархидаа амаршалхадаа, ехэ удха ша­нартай хэрэг бүтэбэ гэжэ тэмдэглээ. Юуб гэхэдэ, түүхэеэ алдангүй ябабалнай, ерээдүймнай һайн харгытай байхал.

Хужар һууринай аха захатан Намсарай Дугарович Ко­миссаров, музей саг зуура хүтэлбэрилһэн Дарима Гомбо­евна Шагдурова гэгшэд нютагайнгаа һонирхолтой ушар­нуудые, түүхэнүүдые хөөрэжэ, сугларагшадые баясуулаа.

Оксана Таряшиновагай хэлэһээр, музейдэ шэнэ таһагууд нээгдэжэ, нютагайнгаа бүхы байра байдалые ха­руулхаар түсэблэгдэнхэй.

Дарима ШАГДУРОВАГАЙ гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги:13:11

​Харагшадай зүгһөө ханданаб 

13:03

В Сети появился тизер короткометражки о бурятском певце  

12:58

Детский ансамбль из Бурятии завоевал Гран-При в Сочи 

12:36

Буддисты со всего мира съехались в Улан-Удэ: здесь проходит посвящение в учение Калачакры  

11:50

​Снова в воде: сильный ливень со шквалистым ветром, обрушившийся на Улан-Удэ вечером 15 июля, напугал горожан 

11:38

​Амарангаа, арадайнгаа хэлэ, соёл шудалаа 

11:22

Александр Бардалеев: «Шүүмжэлэгты, дутуу дундануудыемнай заагты» 

10:54

В Улан-Удэ полностью восстановили электроснабжение 

10:43

Чемпион Всемирной летней Универсиады Эрдэм Цыдыпов вернулся в Бурятию 

10:29

В Бурятию с рабочим визитом прибывает помощник министра здравоохранения России 

10:15

На реке Турка в Бурятии утонул мужчина 

09:47

В Бурятии объявили сбор книг для библиотек Иркутской области 

09:40

Руководителя РАЛХ Бурятии подозревают в превышении должностных полномочий  

09:10

Глава Бурятии посетил учение Калачакра Тантру - Дуйнхор Ван  

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 июля 

08:25

​Жаркая неустойчивая погода, местами грозы, ливни, днём до +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 17 июля 

Наши издания