Главная / Новости /Общество / ​ШЭНЭ МУЗЕЙДЭ УРИНА

​ШЭНЭ МУЗЕЙДЭ УРИНА

26-06-2019

Нээлгын баяр ёһололой үедэ

Түнхэн аймагай Хужар һууринай һургуулиин дэргэдэ хизаар ороноо шэнжэлгын шэнэ музей үүдэеэ сэлибэ. Тус хэмжээ ябуулгада нютагай олон зон хабаадаһан байна.

Хужар һуурин баян түүхэтэй юм. Эндэ түрүүшын һургуули 1927 ондо нээгдэһэн гэжэ тоологдодог. Һуралсалай гуламтын захирал Оксана Доржиевна Таряши­новагай хэлэһээр, үнэн дээрээ эндэ һургуули 1912 ондо хүдэлжэ эхилээ һэн.

Мүнөө болотор Хужарта музейн үгы байһандань хала­гламаар. Хэдэн жэлдэ түрэл нютагтаа һургуулиин захи­ралаар болон сомоной даргаар хүдэлһэн Валерий Сыбе­новэй тэмдэглэһээр, музей бариха тухай асуудал нэгэтэ бэшэ нютагай аха захатан бодхооһон байна. Тиимэһээ һургуулиин хажууда найман ханатай гэр баригдажа, му­зей нээгдэбэ гээшэ. Барилгада бүхы ажаһуугшад хабаадаа. Мүн һунгамалнууд, аймагай ноёд мүнгөөр туһалаа.

Музейн нээлгын баяр ёһололдо зорюулагдажа, дүхэриг шэрээ эмхидхэгдээ. Аймагай эрдэм һуралсалай таһагай талаһаа буряад хэлэнэй багша Любовь Цыреновна Аюше­ева хүтэлбэрилөө. Түнхэнэй Үндэһэтэнэй паркын музей хүтэлбэрилэгшэ Лариса Андреевна Лыгденова һайхан үгэнүүдээр амаршалжа, музейн хүдэлмэриин түсэбтэй танилсуулаа.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ Хужарай сомоной дарга Бато Зарбаев нютагаархидаа амаршалхадаа, ехэ удха ша­нартай хэрэг бүтэбэ гэжэ тэмдэглээ. Юуб гэхэдэ, түүхэеэ алдангүй ябабалнай, ерээдүймнай һайн харгытай байхал.

Хужар һууринай аха захатан Намсарай Дугарович Ко­миссаров, музей саг зуура хүтэлбэрилһэн Дарима Гомбо­евна Шагдурова гэгшэд нютагайнгаа һонирхолтой ушар­нуудые, түүхэнүүдые хөөрэжэ, сугларагшадые баясуулаа.

Оксана Таряшиновагай хэлэһээр, музейдэ шэнэ таһагууд нээгдэжэ, нютагайнгаа бүхы байра байдалые ха­руулхаар түсэблэгдэнхэй.

Дарима ШАГДУРОВАГАЙ гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги:14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания