Главная / Новости /Общество / ​Һайн һураһанайнгаа урманда

​Һайн һураһанайнгаа урманда

02-07-2019

2019 ондо Буряад Уласай дунда һургуулинуудые дүүргэһэн 453 хүбүүд басагад онсо һайнаар һураһанай түлөө медальнуудые абаба.

- Буряад ороной эгээл эрхим һурагшад гээшэт. Таанадтаа найданабди, таанадаараа омогорхонобди. Иимэ һайхан нютагта үндыһэнөө бү мартаарайгты, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов медальнуудые зүүлгэхэ баяр ёһололой үедэ һурагшадта хандан хэлээ.

Һуралсалдаа шалгарһан, ганса «5» дээрэ һуража гараһан үхибүүдые VII зарлалай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков, Улаан-Үдэ хотын Болбосоролой хорооной түрүүлэгшэ Ульяна Афанасьева гэгшэд амаршалаа.

Һурагшадайнгаа баярые хубаалдахаяа байгша ондо «Буряадай эрхим багша» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, 29-дэхи буряад гимназиин багша Дмитрий Павлов ерээ. «Һургуули дүүргэжэ байхада, хүнэй сэдьхэлдэ нэгэ доро баяртайшье, гунигтайшье мэдэрэл түрэ дэг. Үхибүүн наһантнай арадатнай үлэбэ, харин урдатнай ерээдүйнгөө мэргэжэл шэлэхэ харюусалгатай хэрэг тобойгоод байна. Хүн бүхэнииетнай гүнзэгы эрдэм мэдэсэтэй болгожо табиха, хүнэй зэргээр хүмүүжүүлхэ гэжэ багшанартнай бүхыгөөрөө оролдоо гэжэ би этигэнэб. Үндэр-үндэр амжалтануудые туйлажа, һайн һайхан ябыт даа», - гэжэ тэрэ һурагшадтаа захяа.

2019 оной ЕГЭ-шалгалтада 100 балл абаһан эрхим һурагшад багшанартаа болон гэртэхиндээ халуун баяр хүргэхын хажуугаар, суг һураһан нүхэдтөө һанаһандаа хүрэхыень, һарбайһанаа абахыень хүсөө.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Юрэнхы болон нэмэлтэ һуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Валерий Поздняковой мэдээсэһээр, байгша ондо Буряад орондо 4839 үхибүүн дунда һургуули дүүргэбэ. Тэдэнэй 17-иинь ород хэлээр ЕГЭ шалгалтада 100 балл абаа, мүн үшөө 6 һурагша ород уран зохёол онсо һайнаар мэдэдэг байһанаа гэршэлээ.

Медальда хүртэһэн 453 үхибүүнэй 245-иинь Улаан-Үдэ хотын дунда һургуулинуудые дүүргээ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Даши-Доржо БОЛОТОВ

Теги: Алдар Дамдинов Вячеслав Цыбикжапов Буряад Улас Валерий Поздняков эрхим һурагша17:42

​Олоной анхарал 

17:18

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ 

17:10

​С 20 января в Улан-Удэ будет запущен новый маршрут № 27 

17:01

​Буряад юртэмсэдэ буугаад байхадаа... 

17:00

В Минтуризма обсудили вопросы развития проекта «100 уникальных сёл Бурятии» 

16:47

​Соелма Дагаева вручила ключи от автомобиля для Национального музея Бурятии 

16:42

​Депутат Батор Цыбиков возглавил «Единую Россию» в Бурятии 

16:21

Хуулинуудай хубилалтын нүлөө 

16:11

​Почти 27,5 тысяч семей Бурятии получают субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

16:00

​В прорубь с головой: надо ли окунаться в Крещение? 

15:31

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ 

15:07

В Бурятии продолжается борьба против наркотиков 

14:33

Убийственные вкусняшки: депутаты Хурала Бурятии высказались за полный запрет продажи снюса 

13:46

​В Улан-Удэ прошло открытие VII международного детского фестиваля «На Великом Чайном пути»  

13:33

​В Бурятии ушел в отставку руководитель ОПФР Евгений Ханхалаев 

13:05

В очередь за очередью: открытие десяти новых детсадов в Улан-Удэ вызвало переполох среди родителей 

12:46

«Молоко Бурятии» уйдет с молотка? 

12:33

​В Бичурском районе Бурятии субсидируют сдатчиков молока 

11:48

Дамбинима Самбуев покинул пост министра здравоохранения Бурятии 

10:34

​В Улан-Удэ откроется выставка Зинаиды Барковой 

10:24

​Голландский синт-поп исполнитель Томас Азир выступит на фестивале UU.SOUND в Улан-Удэ 

10:11

​Юрын буряад эсэгэ 

09:26

​Алиш тээшээ адли тэгшэ 

09:20

​Вузы Бурятии приглашают войти в “зеленый” рейтинг 

08:43

​Фонд капремонта Бурятии принудил подрядчика сменить строительную бригаду 

08:40

Зурхай на 17 января, 22 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до - 25 ожидается в Бурятии сегодня, 17 января 

Наши издания