Главная / Новости /Культура / ​Уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта туһа хүргэхэ гэжэ Буряад драмын театрта зүжэг харуулагдаха

​Уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта туһа хүргэхэ гэжэ Буряад драмын театрта зүжэг харуулагдаха

08-07-2019

Байгша оной июлиин 17-до Буряад драмын театрта үертэ абтаһан хүнүүдэй уйдхар гашуудал тухай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэгөө харуулжа, Эрхүү можодо үертэ абтаһан хүнүүдтэ туһа хүргэхэ юм. Туһа хүргэхэеэ һанаһан хүнүүд түрэл театртаа ерэжэ, 300-һаа 500 түхэриг хүрэтэр билет абажа, буян үйлэдэхэ аргатай.

Валентин Распутинай «Прощание с Матёрой» гэһэн туужын удхаар Сойжин Жамбаловагай «Полёт. Бильчирская история» гээһн зүжэг 2016 оной октябрь һарада табигдажа, олоной дура буляагаа гэхэдэ алдуу болохогүй. Эрхүү можын Оһын аймагта аяар 1961 ондо болоһон уйдхар гашуудалтай ушар зүжэг дотор харуулагдаа. Хуушан Бэлшэрэй ажаһуугшад мүнөөшье хүрэтэр Братска ГЭС бариха үедэ уһан доро ороһон нютагаа мартаагүй.

Тэбхэр табин жэлһээ дээшэ жэлнүүд үнгэржэ, Эрхүү можо үертэ абтажа, хүнүүд орохо гэргүй боложо, хамаг зөөриеэ алдаа. Һүүлэй мэдээсэлээр, 700-һаа дээшэ хүн саг зуурын байрануудта байрланхай, 22 хүн наһанһаа нүгшөө...

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Эрхүү можо Буряад драмын театр буян үйлэдэлгын хэмжээ ябуулга12:24

Ученые назвали самые «вредные» для климата российские леса: бурятские в списке не значатся 

11:37

Фото дня: двое в лодке по улан-удэнской дороге  

11:20

В Бурятии появился первый профессиональный тифлокомментатор 

11:09

Для сельских депутатов Бурятии меняется порядок подачи декларации о доходах 

10:52

Строительство спортивного зала в Кижингинском районе Бурятии откладывается 

10:48

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир 

10:43

​Буряад уласаар аяншалагшадһаа – арьбан олзо 

10:24

На переоснащение сосудистых отделений Бурятии выделили 493 млн 

10:16

​Политик и общественный деятель Бурятии Найдан Чимбеев – о себе и о своём времени 

09:58

В Муйском районе Бурятии в три раза завышали цены на социально значимые товары 

09:51

Жители Бурятии заплатили 63 млн рублей за нарушения на дорогах 

09:30

Кто истинный создатель памятника «Мать Бурятия»?  

09:25

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба  

09:23

Горловое пение бурятского педагога вызвало восторг у крымских зрителей 

08:45

​Зурхай на 18 июля, 17 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, ливни, днём до + 31 ожидаются в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания