Главная / Новости /Общество / ​Тохто Бэхиин буусада

​Тохто Бэхиин буусада

09-07-2019

Июлиин 13-14-эй үдэрнүүдтэ Мухар-Шэбэр аймагай дэбис­хэр дээрэ оршодог Мэргэдэй хэрэм гэжэ нэршэһэн газарта эрдэм шэнжэлгын хуралдаан эмхидхэгдэ­хээр хараалагданхай. Тэрээндэ мэр­гэд угсаатанай үри һадаһадай та­ража түбхинэһэн хэдэн гүрэнүүдэй болон Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай түлөөлэгшэд ха­баадалсаха.

- Һүүлэй 800-гаад жэлэй туршада түрүүшынхиеэ мэргэд угсаатан Буряад орондо, элинсэг хулинсагайнгаа анханай буусада суглархань. Буряадай Эрдэмэй түбэй эмхидхэһэн «Дундада зуун жэлнүүдэй мэргэдүүд Түб Азиин түүхэдэ» гэһэн хуралдаанда мэргэд уг­саатанай үри һадаһад хабаадажа, XIII зуун жэлэй үеын мэргэдэй хаан Тохто Бэхиин буусатай танилсаха юм, - гээд тус арга хэмжээ үүсхэһэн «Хүннү» жа­сын түрүүлэгшэ Олег Булутов дуулга­на.

Мэргэд болбол XIII зуун жэлдэ Чин­гис хаанай байгуулһан Ехэ Монгол Уласай бүридэлдэ ороһон монгол уг­саатан юм. Мүнөөнэй Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай дэбисхэртэ, Сэлэнгэ, Үдэ мүрэнүүдэй эрьеэр анхан­даа ажаһуудаг байһан ха. Харин мүнөө мэргэд гарбалтай отог омогууд Хори буряадуудай дунда бии гэжэ зарим шэнжэлэгшэд тоолоно. Жэшээлхэдэ, хуасай уг увас гү, али хоас мэргэдһээ гараа гэһэн һанамжа бии.

- Хамнигадай дунда мекерчин гэжэ угай түлөөлэгшэд байха. Мүн Монгол­до мэргэд, хардал мэргэд, ехэ мэргэд, бага мэргэд, мэргэд онход гэжэ отог омогууд бүридхэгдэдэг. Үбэр Монгол­до мэргэд, мэргэчид гэжэ баһа бии. Эжэл мүрэнэй хальмагуудай дунда хоо меркед, ики-меркед, шара меркед, хара меркед, меркедняхин, меркечүүд гэжэ байна. Үшөө тиихэдэ Афгани­станда, Казахстанда, Башкир Уласта, Кемерово можодо мэргэд угсаатанай үри һадаһад ажаһуудаг гэжэ тоологдо­но, - гээд «Хүннү» жасын түлөөлэгшэд мэдүүлбэ.

starovery.narod.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: хуралдаан Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймаг мэргэд угсаатан12:59

​В Бурятии 74 руководителя сельхозорганизаций получат доплаты к пенсиям 

12:24

Ученые назвали самые «вредные» для климата российские леса: бурятские в списке не значатся 

11:37

Фото дня: двое в лодке по улан-удэнской дороге  

11:20

В Бурятии появился первый профессиональный тифлокомментатор 

11:09

Для сельских депутатов Бурятии меняется порядок подачи декларации о доходах 

10:52

Строительство спортивного зала в Кижингинском районе Бурятии откладывается 

10:48

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир 

10:43

​Буряад уласаар аяншалагшадһаа – арьбан олзо 

10:24

На переоснащение сосудистых отделений Бурятии выделили 493 млн 

10:16

​Политик и общественный деятель Бурятии Найдан Чимбеев – о себе и о своём времени 

09:58

В Муйском районе Бурятии в три раза завышали цены на социально значимые товары 

09:51

Жители Бурятии заплатили 63 млн рублей за нарушения на дорогах 

09:30

Кто истинный создатель памятника «Мать Бурятия»?  

09:25

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба  

09:23

Горловое пение бурятского педагога вызвало восторг у крымских зрителей 

08:45

​Зурхай на 18 июля, 17 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, ливни, днём до + 31 ожидаются в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания