Главная / Новости /Культура / ​Италида илаһан тапхарайхид

​Италида илаһан тапхарайхид

11-07-2019

Моё тепло”, “Найрамдал” ансамбльнуудай гэшүүд бүхэдэлхэйн фестивальда хабаадагшадтай сугтаа

Адриатическа далайн эрьедэ, Лидо ди Езо­ло хотодо фольклор­но болон мүнөө үеын ис­кусствын уласхоорондын ХVIII фестиваль боложо үнгэрбэ. Ород Уласай, Ин­донезиин, Энэдхэгэй, Гре­циин, Хорватиин, Эстони­ин, Корейн, Румыниин, Венгриин, Украинын бо­лон бусад оронуудай уран һайханай 22 коллектив энэ харалгада хабаадаа юм.

Гайхалтайнь гэхэдэ, бүхэдэлхэйн хэмжээнэй энэ урил­даанда Буряад ороной эгэ­эл бишыхан һууринуудай нэгэнэй – Ивалга аймагай Тапхарай соёлой байшангай дэргэдэхи “Моё тепло” гэһэн дуушадай, “Найрамдал” гэһэн фольклорно ансамбльнууд хүндэтэ 2-дохи һуури эзэлжэ, Ород Уласаа, Буряад ороноо, Ивалга аймагаа суурхуулба, нэрыень зэдэлүүлбэ гээ­шэ. Russia гээд, олон ондоо үндэһэ яһатанай тапхарай­хидта талархалаа мэдүүлжэ, альгаа ташахадань, үер баяр болоол һэн бэзэ.

- Та 2 коллективтэй байнат, аяар 30 хүнһөө бүридэһэн. Соёлой томо ордонтой гүт? – гээд, эмхидхэгшэдэй нэгэн асуугаа ха.

- Үгы, оройдоол хүдөөгэй соёлой байшан лэ. Тапхар­най 9 болбосон түхэлтэй гэр­тэй, нэгэ хэдэн үмсын гэртэй бишыхан һуурин, 580 хүн ажаһуудаг, - гэхэдэнь, одоол тэдэнь гайхалдаа юм гэхэ.

Нэгэдэхеэр гэбэл, олон ха­баадагшад, хоёрдохёор, мэр­гэжэлтэ коллективһээ огто дутуугүй, үлүү шадабаритай, гурбан хоолой тааруулан ниилүүлжэ дуулахадаа, бусад хабаадагшадһаа холо булюу байһанаа элирхэйлээ бшуу. Гэхэһээ гадна, үндэһэтэнэй үзэмжэ хубсаһан, хатар таа­руулан табилга, зүжэглэмэл удха оруулга хараада абтаа. 20 жэлэй саана байгуулагдаһан “Моё тепло” болон 10 жэлэй саана эмхидхэгдэһэн “Най­рамдал” ансамбльнуудта 70- 80 наһанай зон, жэшээлбэл, А.М. Новокрещенных, Э.Л. Вахрунова, А.Д. Александро­ва, Н.Ч. Эрдынеева, Б.Б-Ц. Санжицыбиков, һургуулиин багшанар Н.А. Айсуева, Э.М. Халбанова, Ц.С. Дашиева, Д.Ж. Цыдыпова, Г.К. Нашинова бо­лон бусад ороно.

Хүдөөгэй клубые да­агша Д-С.В. Цоктоевагай хубита габьяа заатагүй дурдая. Энэ хүнэй эсэшэ сусашагүй оролдоһоной ашаар лэ иимэ ами нэгэтэ, эбтэй коллективүүд бүрилдэһэн гээд хүн зон нэгэн дуугаар батална. Аккомпаниатор Е.С. Рженёв дуу гүйсэдхэлгые ёһотоор мүлижэ, үндэр хэм­жээндэ табижа шадаа, иигэжэ илалта туйлагдаа бшуу.

Гансал Индонезиин дуушад тапхарайхидые ила­жа шадаа. Хүгжэмэй арадай инструментнүүд олонтой, энэ талаар булюу байгаа.

Италида дэлхэйн фести­валь эмхидхэгшэ Светлана Руменова Буряадһаа эгээ түрүүшынхеэ хабаадаһан тап­харайхид хоморой шухаг, ху­жарлуулма бэлигээ гэршэлээ гэбэ.

Зэдэ аймагай Дээдэ-Бур­галтай нютагһаа гарбал­тай эхин классуудай багша Н.А. Айсуева бага наһанһаа хүгжэм, дуунтай ханилдаг юм. Хэдышье сүлөөгүй ажалтайшье һаа, ёохорто уян аятайга­ар хатардаг, хонгёо һайханаар дууладаг.

- Зэдэ нютагһаа хоёрбди: эгээл эмхидхэгшэмнай Гэ­гээтэйн хүүхэн Дари-Сурун Владимировна Цоктоева абьяас ехэтэй хүн юм. Үндэр, дундууршье наһатай зоноо, хүүгэдые уран һайханда ша­дамараар хабаадуулна. Бүхы дээрээ бэлигтэйшүүлэй 11 кружок соёлой байшанда хүдэлдэг: халбагаар наада­даг хүүгэд, “Брэйк Данс”, дуу, хатарай ансамбльнууд гэхэ мэтэ. Нооһоор шэрдэг хэдэг бүлэгтэн һая мүндэлөө. “Ян­жима” гэһэн Арт студи боло­но, - гэжэ Надежда Алексеев­на хөөрэбэ.

Италиһаа ерэн сасуу бүхы дэлхэйдэ суурхагшад Ивал­гын соёлой ордон соо тоосо­ото концерт харуулба. Ивал­гын поселениин (дүрбэн һуурин бүридэлдэнь ородог) толгойлогшо А.Ц. Мункуев, ансамблиин ветеран Э.Л. Вах­рунова Тапхарай бэлигтэни­ие үнэн зүрхэнһөө амарша­лаа. Мүнгэн шан илагшадта барюулагдаһан байна.

Моё тепло, твоё тепло -

Вот и не холодно,

Пусть льётся свет

Из детских лет,

Пусть будет молодо, -

гээд, “Моё тепло” дуунуу­даа эхилнэ. “Ой, сад во дворе”, “Федора», «Голубая ночь», «У нас ноне белый день» гэһэн дуунуудые хангюурдахадань, “Найрамдалайхид” буряад ёохороо ёһотой гоёор дуулал­дан байжа хатараа, хун шубу­ун гарбалтай угсаатанайнгаа байдалые зүжэглэмэл ёһоор харуулаа.

...Жэгтэй зулгы уларилтай, зөөлэн абари зантай итальян зонтой харилсахада, ондо ондоо гүрэнүүдһээ ерэһэн урилдаанда хабаадагшадтай танилсахада, Венециин, Веро­нын, Муранай үзэмжэнүүдые һайхашаан харахада, хэды гоё байгааб даа.

Илангаяа илалтатай бусаһаниинь эгээл сэнтэй, энэ наһандань хэзээдэшье мартагдашагүй һайхан үйлэ бо­лоо. Энэл янзаараа дам саа­шадаа илалтануудые туйлыт гэжэ улас түрэеэ угаа ехээр баясуулһан бэлигтэндээ хүсэе.

Хубиин архивһаа гэрэл зурагууд

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Теги: Буряад Улас уласхоорондын фестиваль Итали17:28

В Улан-Удэ прибудет звезда балета Мариинского театра 

17:11

Фото дня: улан-удэнцам предлагают пересесть с автобусов на лошадей 

16:51

Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб Улан-Удэ нужны серьезные финансовые вливания 

16:43

Осужденные Бурятии сдали нормы ГТО 

16:36

Центры занятости Бурятии нарушали права инвалидов при трудоустройстве 

16:16

Впервые в Улан-Удэ ведущие лекари буддийской медицины поделятся своим опытом врачевания 

16:06

Добровольные пожарные подразделения ликвидировали более 230 пожаров в Бурятии 

16:00

С начала года в Бурятии загорелось почти 70 автомобилей 

15:42

​Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Строим для детей, качество возведения и экологическая безопасность дороже сроков и денег» 

15:32

Двое жителей Бурятии пострадали в ДТП за прошедшие сутки 

15:27

Юнармейцы улан-удэнской школы № 8 вошли в пятерку лучших в России 

15:26

​В Заиграевском районе Бурятии началось строительство школы 

15:12

Юрий Трутнев посетил «BAIKAL URBAN FEST» в Улан-Удэ  

14:37

​В Селенгинском районе Бурятии с помощью фотоловушки выявили «черного» лесоруба 

14:24

​Ветеран сельскохозяйственного производства Бурятии – о своих соратниках 

13:58

​За последнюю неделю в Бурятии клещи покусали 160 человек 

13:46

Безграничная Бурятия 

13:32

​Буддолог vs буддист 

13:11

​В городе Северобайкальск резервуар для чистой воды требует ремонта 

11:25

​Бурятский республиканский национальный лицей-интернат вошел в число Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

11:01

В Бурятии провели мониторинг качества жизни пожилых людей 

10:42

​В Улан-Удэ прошёл фестиваль нового формата «Baikal Urban Fest»  

09:29

В Бурятии состоялось открытие выставки скульптора Эрдэни Цыденова  

09:03

​Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОР «Бурятия» 

08:45

​Зурхай на 19 июля, 18 лунный день 

08:30

​Дожди, днём до + 32 ожидаются в Бурятии сегодня, 19 июля 

Наши издания