Главная / Новости /Спорт / ​Түрүүшүүлэй дунда

​Түрүүшүүлэй дунда

11-07-2019

Николай Вербицкий

Зунай тамирай хаһа үргэлжэлһөөр. Буряадай тамиршад эдэ үдэрнүүдтэ хэдэн мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна.

Жуковский (Московско можо). Аха дүү Знаменскийнуудай шанда хүртэхын түлөө бүхэроссиин мүрысөөндэ Николай Вербицкий шангай һуури эзэлээ.

800 метрэй зайда урилдаанда Буряадай тамиршан мүнгэн медальда хүртэбэ. Москвагай Константин Холмогоров эндэ түрүүлжэ гараа.

Һаяхана Буряадай тамиршан уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ оролсохо эрхэтэй болоо. Юуб гэхэдэ, Ород гүрэнэй хүнгэн атледүүд допинг хэрэглэһэнэй түлөө өөрын туг доро хабаадаха эрхэеэ хаһагдаа бэлэй.

Июлиин 13-да болон 24-дэ ээлжээтэ мүрысөөнүүдтэ Николай Вербицкий хабаадахаар түсэблэнэ.

Челябинск. 18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта Бэшүүр аймагһаа уг гарбалтай Максим Любовников хүрэл медальда хүртэһэн байна.

Максим 800 метр зайе 1 минута 54,52 секунда соо гүйжэ гараа. Иигэжэ тэрэ спортын мастерта кандидат боложо шадаа.

- Би оройдоол хоёрдохиёо томо мүрысөөндэ хабаадаһан байнаб. Минии түлөө һанаагаа зобоһон нютагайнгаа зондо баяр хүргэнэб, - гэжэ өөрын Instagram соо Максим Любовников мэдүүлээ.

Калуга. Залуушуулай дунда Ородой чемпио­надта Буряадай тамиршан Сергей Соловьёв шал­гараа.

Сергей  Соловьев һоригшотоёо

10 мянган метрэй зайда Сергей Соловьёв чем­пион болоһон байна. Тэрэ 30 гаран минутын тур­шада энэ зай гаталаа гээшэ.

- 10 мянган метр анха түрүүшынхиеэ гүйһэн байнаб. Ородой чемпионат шүүһэнэйнгээ удаа ёһотойл стайер болобо гээшэб. Минии амжалтада бүхы оршон тойронхи байдал туһалаа, - гэжэ Сер­гей Соловьёв дуулгана.

Гэхэтэй хамта, тус мүрысөөндэ манай тамир­шан 5 мянган метрэй зайда III һуури эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: хүнгэн атлетикэ17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания