Главная / Новости /Спорт / ​Түрүүшүүлэй дунда

​Түрүүшүүлэй дунда

11-07-2019

Николай Вербицкий

Зунай тамирай хаһа үргэлжэлһөөр. Буряадай тамиршад эдэ үдэрнүүдтэ хэдэн мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна.

Жуковский (Московско можо). Аха дүү Знаменскийнуудай шанда хүртэхын түлөө бүхэроссиин мүрысөөндэ Николай Вербицкий шангай һуури эзэлээ.

800 метрэй зайда урилдаанда Буряадай тамиршан мүнгэн медальда хүртэбэ. Москвагай Константин Холмогоров эндэ түрүүлжэ гараа.

Һаяхана Буряадай тамиршан уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ оролсохо эрхэтэй болоо. Юуб гэхэдэ, Ород гүрэнэй хүнгэн атледүүд допинг хэрэглэһэнэй түлөө өөрын туг доро хабаадаха эрхэеэ хаһагдаа бэлэй.

Июлиин 13-да болон 24-дэ ээлжээтэ мүрысөөнүүдтэ Николай Вербицкий хабаадахаар түсэблэнэ.

Челябинск. 18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта Бэшүүр аймагһаа уг гарбалтай Максим Любовников хүрэл медальда хүртэһэн байна.

Максим 800 метр зайе 1 минута 54,52 секунда соо гүйжэ гараа. Иигэжэ тэрэ спортын мастерта кандидат боложо шадаа.

- Би оройдоол хоёрдохиёо томо мүрысөөндэ хабаадаһан байнаб. Минии түлөө һанаагаа зобоһон нютагайнгаа зондо баяр хүргэнэб, - гэжэ өөрын Instagram соо Максим Любовников мэдүүлээ.

Калуга. Залуушуулай дунда Ородой чемпио­надта Буряадай тамиршан Сергей Соловьёв шал­гараа.

Сергей  Соловьев һоригшотоёо

10 мянган метрэй зайда Сергей Соловьёв чем­пион болоһон байна. Тэрэ 30 гаран минутын тур­шада энэ зай гаталаа гээшэ.

- 10 мянган метр анха түрүүшынхиеэ гүйһэн байнаб. Ородой чемпионат шүүһэнэйнгээ удаа ёһотойл стайер болобо гээшэб. Минии амжалтада бүхы оршон тойронхи байдал туһалаа, - гэжэ Сер­гей Соловьёв дуулгана.

Гэхэтэй хамта, тус мүрысөөндэ манай тамир­шан 5 мянган метрэй зайда III һуури эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: хүнгэн атлетикэ13:18

Выживет ли прославленный бурятский клуб? 

11:59

​В Бурятии оцифруют книжные памятники 20-30-ых годов 

11:45

В Кабанском районе Бурятии отец с сыном построили детскую площадку 

11:32

​57 команд школ Улан-Удэ примут участие в республиканском конкурсе по бурятскому языку«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 

11:23

​Второй этап оральной вакцинации диких животных от бешенства стартует в Бурятии 

11:18

Новый чум для эвенкийского комплекса установили в рамках фестиваля традиционных игр народов Бурятии 

11:06

В Бурятии с 23 по 27 сентября пройдут финалы сразу трёх премий в области туризма 

10:34

Фестиваль Typomania пройдёт в Улан-Удэ  

08:53

Жителям Бурятии расскажут, как правильно составлять родословные 

08:50

В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана  

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 сентября 

08:30

​Без осадков погода, днём до +20 ожидается в Бурятии сегодня, 18 сентября 

Наши издания