Главная / Новости /Общество / ​Һама Сахюусанай орон

​Һама Сахюусанай орон

11-07-2019

Байгша оной июлиин 4-дэ Сэлэнгэ аймагай Ташар һуурин шадар нангин шүтөөнэй Бүрин Хаан уула дээрэ Балдан Һама Сахюусанай хиидтэ хурал хурагдаба. Ородой Буддын шажанай заншалта Сангхын ла­манар Бандида Хамба лама Дам­ба Аюшеевэй хүтэлбэри доро ун­шалга үнгэргөө.

Тамчын дасанай байгуулагдаһан сагһаа хойшо Балдан Һама бурхан сахюусаниинь юм. Тамчын даса­най ламанар Һама бурханай талар­халда хүртэжэ, нангин шүтөөнэй Бүрин Хаан уулын эзэн болоһон. Тиин жэл бүхэндэ ламанар болон Бандида Хамба ламанар Балдан Һама бурханда болон Бүрин Хаанда үргэл хэдэг заншалтай.

Хамба лама хадын оройдо морё­ор гаража, бэшэниие хойноһоонь ябахые уряалдаг.

- Балдан Һама бурханай адиста хүртэхэеэ һанаа һаа, морёор гү, али ябагаар хадын оройдо гара­ха ёһотой. Тиигэбэл Балдан Һама Сахюусан заабол аза талаан ба ам­жалта үршөөхэ. Олон хүн энэ нан­гин хада дээрэ гаража, уншалгада хабаадаад, амжалта туйлаа юм. Харыт, нэгэ үндэһэнһөө гайхалтай гурбан хуша модон ургажа байна, - гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев хэлээ.

Һама Сахюусан (санскридаар Шри Дэви, монголоор Охин Тэн­гэри) – Кашьяпа Буддын бэеһээ мүндэлһэн бурхан, Янжима бурха­най хубилгаан (санскридаар Сарас­вати бурхан), манай галабай түлөө харюусалгатай эхэнэрнүүдэй сахю­усан. Тэрэ сагаан луус (мул) унан­хай, нэгэ гартаа ваджратай мунса, харин нүгөө гартаа габала барин­хай, хара-хүхэ үнгэтэй бэетэй юм.

- Һама Сахюусанай орондо - Бүрин Хаан дээрэ гаража мүргэбэл, бүхы Буряадай 13 ехэ дасанай олон мянган жиндагуудай сэдьхэл ба­ясаха, һанаһан хэрэгүүд түргэн бүтэхэ, - гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев хэлээ.


Теги: Шажан мүргэл Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг12:59

​В Бурятии 74 руководителя сельхозорганизаций получат доплаты к пенсиям 

12:24

Ученые назвали самые «вредные» для климата российские леса: бурятские в списке не значатся 

11:37

Фото дня: двое в лодке по улан-удэнской дороге  

11:20

В Бурятии появился первый профессиональный тифлокомментатор 

11:09

Для сельских депутатов Бурятии меняется порядок подачи декларации о доходах 

10:52

Строительство спортивного зала в Кижингинском районе Бурятии откладывается 

10:48

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир 

10:43

​Буряад уласаар аяншалагшадһаа – арьбан олзо 

10:24

На переоснащение сосудистых отделений Бурятии выделили 493 млн 

10:16

​Политик и общественный деятель Бурятии Найдан Чимбеев – о себе и о своём времени 

09:58

В Муйском районе Бурятии в три раза завышали цены на социально значимые товары 

09:51

Жители Бурятии заплатили 63 млн рублей за нарушения на дорогах 

09:30

Кто истинный создатель памятника «Мать Бурятия»?  

09:25

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба  

09:23

Горловое пение бурятского педагога вызвало восторг у крымских зрителей 

08:45

​Зурхай на 18 июля, 17 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, ливни, днём до + 31 ожидаются в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания