Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба

16-07-2019

Буряад Уласай олимпиадада бэлэдхэлэй түбэй һурагшад «Туймаада» гэһэн Уласхоорондын XXVI олимпиадада физикэ, хими, информатика, тоо бодолгоор 154 үхибүүдэй дунда эрхимлээ.

«Туймаада» гэһэн олимпиада Якутск хотодо июлиин 8-14-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдөө. Уласхоорондын хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай (Саха (Яхад), Буряад уласуудай, Новосибирск хотын, Москва можын), Болгари, Иран, Казахстан, Румыни, Сингапур, Таджикистан гүрэнүүдэй болбосоролой эмхинүүдэй һурагшад хабаадаа. «Туймаада» гэһэн олимпиада хадаа Алас Дурнын федеральна тойрогой болон Росси доторой эрдэм ухаанай түрүү хэмжээ ябуулгануудай нэгэн гээд тэмдэглэлтэй.

Бэрхэ үхибүүдые элирүүлжэ, саашадаа тэдэнэй эрдэм бэлиг улам хүгжөөжэ, бэхижүүлжэ, гүрэн түрэнүүдэй хоорондо хани барисаанай харилсаа хүгжөөхэ зорилготой уласхоорондын хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. Мүрысөөнэй жюриин бүридэлдэ Ородой Холбоото Уласай дээдэ һургуулинуудай эрдэмтэд, физикэ, хими, информатика, тоо бодолгоор бүхэроссиин олимпиадануудай һуралсалай-методическа зүблэлэй гэшүүд оролсоһон байна.

Буряад уласаа түлөөлһэн үхибүүд уласхоорондын хэмжээ ябуулгада нэрээ нэрлүүлжэ, 154 үхибүүдэй дунда амжалтатай хабаадаа. Улаан-Үдын физикэ-тоо бодолгын 56-дахи һургуулиин шаби физикээр II шатын дипломоор шагнагдаа. Северобайкальск хотын 6-дахи һургуулиин һурагша Егор Барахтин химиин олимпиадада III шатын дипломоор шагнагдаа. Улаан-Үдын 3-дахи гимназиин 7-дохи ангиин шаби Борис Молонов тоо бодолгоор III шатын дипломоор шагнагдаа, эгээл эдир хабаадагша гэжэ тусхай шанда хүртэһэн байна. Энэл һургуулиин һурагша Маргарита Петрова информатикаар Ада Лавлейс гэгшын нэрэмжэтэ тусхай шанда хүртөө. Тиихэдэ Улаан-Үдын 35-дахи һургуулиин 8-дахи классай һурагша Цырен Намжилон, 59-дэхи гимназиин 7-дохи классай һурагша Чингис Баданов болон СУНЦ НГУ-гай 9-дэхи классай һурагша Валерия Дашиева гэгшэдтэ хабаадагшадай үнэмшэлгэнүүд барюулагдаа.

Буряад уласта олимпиадада бэлэдхэлэй түб 61-дэхи лицей-интернадай дэргэдэ байгуулагданхай гэжэ һануулнабди. Бүхэроссиин болон уласхоорондын хэмжээнэй олимпиадада Буряад уласай түлөөлэгшэд үрдилдэн тэмсэхэ аргатай, бэлигтэй үхибүүдые дэмжэхэ, хүгжөөхэ зорилготой энэ түб байгуулагдаһан юм. Бэлигтэй үхибүүдые дэмжэжэ, ажал ябуулха тухай асуудал Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов Болбосоролой талаар зүблэлдэ 2018 оной июль һарада табиһан байна. Тиигэжэ уласай бюджетһээ мүнгэ һомолжо, түб байгуулха тухай шиидхэбэри абтаа.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Баир Жалсанов Саха Яхад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ уласхоорондын олимпиада15:45

​Минии эдирхэн герой 

15:22

​Онтохоной ороноор 

15:03

​Зохёохы зорилготой «Ая ганга» 

14:45

​Малай хэшэг: «Дулаан шэмэг»  

14:32

История одной фотографии-9 

14:26

​Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледждо бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэдэг 

14:17

​Танковый ас: почему ветеран из Бурятии не стал Героем? 

14:13

Игорь Кобзев Усть-Ордын тойрогтой танилсаба 

14:00

​Желанная земля: 1200 человек в Бурятии получили дальневосточный гектар 

13:44

​Түүхэтэ хуулинууд 

13:43

Сирота из Бурятии девять лет не может получить положенное жилье 

13:32

Коронавирус на свободе: в Бурятии госпитализировали мужчину с подозрениями на болезнь, но диагноз не подтвердился 

13:26

Мысли вслух Виктора Балдоржиева 

13:13

Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудал 

12:50

Прощай, гастарбайтер?.. 

12:26

​Бакланье нашествие 

11:35

​Балдан, Коби, спортивные Idols… 

11:07

«Теплая красота»: в Улан-Удэ собрались мастера по выделке шкур со всей Бурятии  

10:52

Хариин байгуулга хамгаалха 

10:41

​Шэнэхээнэйхид сагаалба 

10:24

Яркие победы: спортсмены из Бурятии завоевали призовые места на турнире «Иван Ярыгин-2020» 

10:21

​КВН-эй дээдын лигэдэ 

09:54

​Сагаалган – Кремльдэ 

09:31

​Найдал түрүүлнэ 

09:05

​В Бурятии вышел документальный фильм об истоках горлового пения  

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 29 января по 4 февраля 

08:30

Переменная облачность, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 29 января 

Наши издания