Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба

16-07-2019

Буряад Уласай олимпиадада бэлэдхэлэй түбэй һурагшад «Туймаада» гэһэн Уласхоорондын XXVI олимпиадада физикэ, хими, информатика, тоо бодолгоор 154 үхибүүдэй дунда эрхимлээ.

«Туймаада» гэһэн олимпиада Якутск хотодо июлиин 8-14-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдөө. Уласхоорондын хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай (Саха (Яхад), Буряад уласуудай, Новосибирск хотын, Москва можын), Болгари, Иран, Казахстан, Румыни, Сингапур, Таджикистан гүрэнүүдэй болбосоролой эмхинүүдэй һурагшад хабаадаа. «Туймаада» гэһэн олимпиада хадаа Алас Дурнын федеральна тойрогой болон Росси доторой эрдэм ухаанай түрүү хэмжээ ябуулгануудай нэгэн гээд тэмдэглэлтэй.

Бэрхэ үхибүүдые элирүүлжэ, саашадаа тэдэнэй эрдэм бэлиг улам хүгжөөжэ, бэхижүүлжэ, гүрэн түрэнүүдэй хоорондо хани барисаанай харилсаа хүгжөөхэ зорилготой уласхоорондын хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. Мүрысөөнэй жюриин бүридэлдэ Ородой Холбоото Уласай дээдэ һургуулинуудай эрдэмтэд, физикэ, хими, информатика, тоо бодолгоор бүхэроссиин олимпиадануудай һуралсалай-методическа зүблэлэй гэшүүд оролсоһон байна.

Буряад уласаа түлөөлһэн үхибүүд уласхоорондын хэмжээ ябуулгада нэрээ нэрлүүлжэ, 154 үхибүүдэй дунда амжалтатай хабаадаа. Улаан-Үдын физикэ-тоо бодолгын 56-дахи һургуулиин шаби физикээр II шатын дипломоор шагнагдаа. Северобайкальск хотын 6-дахи һургуулиин һурагша Егор Барахтин химиин олимпиадада III шатын дипломоор шагнагдаа. Улаан-Үдын 3-дахи гимназиин 7-дохи ангиин шаби Борис Молонов тоо бодолгоор III шатын дипломоор шагнагдаа, эгээл эдир хабаадагша гэжэ тусхай шанда хүртэһэн байна. Энэл һургуулиин һурагша Маргарита Петрова информатикаар Ада Лавлейс гэгшын нэрэмжэтэ тусхай шанда хүртөө. Тиихэдэ Улаан-Үдын 35-дахи һургуулиин 8-дахи классай һурагша Цырен Намжилон, 59-дэхи гимназиин 7-дохи классай һурагша Чингис Баданов болон СУНЦ НГУ-гай 9-дэхи классай һурагша Валерия Дашиева гэгшэдтэ хабаадагшадай үнэмшэлгэнүүд барюулагдаа.

Буряад уласта олимпиадада бэлэдхэлэй түб 61-дэхи лицей-интернадай дэргэдэ байгуулагданхай гэжэ һануулнабди. Бүхэроссиин болон уласхоорондын хэмжээнэй олимпиадада Буряад уласай түлөөлэгшэд үрдилдэн тэмсэхэ аргатай, бэлигтэй үхибүүдые дэмжэхэ, хүгжөөхэ зорилготой энэ түб байгуулагдаһан юм. Бэлигтэй үхибүүдые дэмжэжэ, ажал ябуулха тухай асуудал Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов Болбосоролой талаар зүблэлдэ 2018 оной июль һарада табиһан байна. Тиигэжэ уласай бюджетһээ мүнгэ һомолжо, түб байгуулха тухай шиидхэбэри абтаа.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Баир Жалсанов Саха Яхад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ уласхоорондын олимпиада17:31

Разгневанный горожанин: на что жаловались жители Верхнеудинска сто лет назад 

17:10

​Шэди гэжэ бии гү, алтан дэлхэйдэ? 

16:45

​Буряад уласта Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн байшан задалагдахань 

16:24

Окрылённый небом: сага о лётчике из тункинского поднебесья Бурятии 

16:04

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал» 

15:32

​«Байгал» театр харагшадтаяа viber-аар харилсажа эхилбэ 

15:21

​Ветераны-«афганцы» из разных городов России встретились в Бурятии 

14:54

​Перевозками в районы Бурятии занимаются более 40 организаций и ИП 

14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания