Главная / Новости /Общество / ​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ

​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ

16-07-2019

Сентябриин эхиндэ Халхын гол дээрэ болоһон суута байлдаанай болоһоор 80 жэл гүйсэхэнь. Манай гүрэнэй болон Монголой сэрэгшэд япон булимтарагшадые бута сохиһон түүхэтэй юм.

Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ефремовэй хэлэһээр, 52 мянган совет сэрэгшэд тэрэ байлдаанда хабаадалсаа. Буряадһаа сэрэгэй албанда татагдажа, Халхын гол эльгээгдэһэн 15 мянган сэрэгшэд тоологдоно.

Энэ түүхэтэ ойдо дашарамдуулан, хэдэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Буряадай түлөөлэгшэд Монголой Сүмбэр хото хүрэтэр автомашинануудаар ошохо түсэбтэй.

-Маанадай түлөөлэгшэд хэдэн хотонуудта жагсаалда зогсожо, Эсэгэ орондоо үнэн сэхэ байлгын хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэбди. Хяагта, Алтанбулаг, Сүхэ-Баатар, Дархан, Улаан-Баатар, Чингисхот, Чойбалсан болон Сүмбэр хотонуудай залуушуултай уулзажа, иимэ муухай байлдаан болоо юм гэжэ хөөрэжэ үгэхэбди. Юуб гэхэдэ, манай гүрэнэйшье, Монголойшье ургажа ябаа залуу үетэн Халхын гол дээрэ юун болооб гэжэ оройдоошье мэдэнэгүй. Жэшээлбэл, Ородой түүхын номууд соо тус байлдаан тухай хоёрхон лэ мүр үгтэнэ, - гэжэ Владимир Ефремов хөөрэнэ.

Буряадай түлөөлэгшэдэй дунда соёлой хүдэлмэрилэгшэд ябалсахаар хараалагданхай. “Раздолье” гэһэн дуу болон хатарай ансамблиин гэшүүд дайнай үеын мэдээжэ дуунуудые гүйсэдхэхэ. 80 жэлдэ зорюулагдаһан эгээл ехэ хэмжээ ябуулгада хүндэтэ айлшад болохо юм.

Үшөө тиихэдэ Хяагтын музейн хүдэлмэрилэгшэд тэрэ байлдаанда зорюулжа, тусхай үзэсхэлэн бэлдэжэ байнхай. Монгол ороной хото нютагуудаар ябажа суглуулһан хуушан гэрэл зурагууд, тэндэ алдалан унаһан сэрэгшэдэй дансанууд олоной һонорто дурадхагдаха.

Суута байлдаанай 80 жэлэй һүүлшын хэмжээ ябуулгын гол үйлэ хэрэг гэбэл, хүшөө бодхоолго болоно. Владимир Ефремовэй хэлэһээр, Халхын гол дээрэхи байлдаанда зорюулагдаһан иимэ томо, удха шанар ехэтэй хүшөө анха түрүүшынхиеэ табигдахань.

8 тонно шэгнүүртэй хүшөө нээгдэхэ. Тэрэ ород, монгол болон буряад сэрэгшэдэй найрамдал тэмдэглэнэ. Тиимэһээ тэрээн дээрэ гурбан хэлэн дээрэ бэшэгдэнхэй. Хүшөөгэй гурбан хабтаһан дээрэ энэ байлдаанда унаһан сэрэгшэдэй нэрэнүүд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Халхын голой байлдаан17:31

Разгневанный горожанин: на что жаловались жители Верхнеудинска сто лет назад 

17:10

​Шэди гэжэ бии гү, алтан дэлхэйдэ? 

16:45

​Буряад уласта Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн байшан задалагдахань 

16:24

Окрылённый небом: сага о лётчике из тункинского поднебесья Бурятии 

16:04

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал» 

15:32

​«Байгал» театр харагшадтаяа viber-аар харилсажа эхилбэ 

15:21

​Ветераны-«афганцы» из разных городов России встретились в Бурятии 

14:54

​Перевозками в районы Бурятии занимаются более 40 организаций и ИП 

14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания