Хүдэлөөн

09-08-2019

Ой модоёо ондоо гүрэн руу ябуулаад, үлөөшыень шатаагаад, утаа уняартаа хахажа үхэхэмнай гэһэн уйдхартай үгэнүүд социальна холбоон соо замханагүй. Энэ хүдэлөөн засаг баригшадые гараа хабсаргаад һуулгабагүй. Түймэр саралгын ажал ябуулагдажа эхилээ. Арад зон эбээрээ хэлсээд, хүсөө элсүүлээд, энэ дэлхэйе хубилгахал байна гэжэ энэ ушаршье гэршэлнэ ха. Социальна холбоон соохи бусад хүдэлөөн тухай зарим тэды ажаглалтануудаа дахинаа тунхаглаһуу.

Урилга тогтоон абаһан

Урда Солонгосой баяшуул

Байгал далайн дэргэдэ амаржа байһан Урда Солонгосой баяшуул тухай видео-буулгабаринууд “фейсбук” холбоондо үлүү олон болоод абаа. Мэдээжэ сэтгүүлшэн Батодалай Багдаевнай үнгэрһэн хабар танилсаһан Урда Солонгосой түлөөлэгшэдтэ магтаал соло дуудажа мэдээ. Дэмы бэшэ хэбэртэй. Юундэб гэхэдэ, холоһоо ерэһэн айлшаднай Буряадай Толгойлогшотой хэдэн хэлсээ баталжа үрдиһэн байна. 50 сая доллар гаргашалжа, Байгалай эрьедэ һаргама һайхан курорт бодхоохо, гадна Улаан-Үдын Авиазаводой аяар 12 вертолёт худалдан абаха болобо. Тиигэһэн хойнонь лэ баярлаха гүбди даа. Юундэб гэхэдэ, олзын хэрэг эрхилдэг зомнай өөрынгөөл тала хараха гүб даа. Оруулһан мүнгэмни хэды дахин эбхэгдээд бусахаб гэжэ тоолохонь лабтай. Тиимэһээ хариин зоной ама харангүй, хүгжэхэ арга мүрөө өөһэдөөл бэдэрхэ байгаабди гээд бодогдоно. Хүдөө ажахыгаа һэргээхэ, үйлэдбэри зохёон байгуулха хэрэгтэй! Тиигэжэ арад зоноо ажалаар хангабалнай, дэлхэй дүүрэн тараһан “хэдыхэн монсогор буряадууднай” нютагаа бусажа эхилхэ һэн.

Һунгалтын үмэнэ

Зай, һунгалтын урда тээхи хүлгөөтэ үе һэн тула, энэ хүдэлөөниие дурдангүй үлэхэнь буруу. Улаан-Үдын Захиргааниие ударидахаяа зүдхэһэн 10 гаран зонһоо мүнөө дээрээ 6-иинь үлөөд байна: Вячеслав Мархаев, Игорь Шутенков, Геннадий Бадмаев, Николай Чимитов, Алексей Хандархаев, Батодалай Багдаев. Саашадаа эдэ зомнай бэеэ хайшаагаар харуулхаб гэжэ саг харуулна бэзэ.

Гадна Улаан-Үдын райсоведэй 5-дахи зарлалда һууха 24 хүнэй нэрэ сентябриин 8-да мэдэхэбди. Һунгамал болохын тулада тойрогууд дотор ямар ажал ябуулагданаб гээд, социальна холбоон соо үргэлжэ бэшэгдэнэ. Заримашуул эдэбхитэйгээр хүдэлнэ гээд адаглахаар байна. Жэшээлхэдэ, Солдатский, Сокол, Исток, Аэропорт гэһэн тосхонуудһаа бүридэһэн 12-дохи тойрогой арад зоной тала Норжима Цыбикова хараалжа, оршон байдалаа хубилгахыень уряална. Гэрэлтүүлэгдэдэггүй гудамжанууд, зайгуул зольбо нохойнууд, нүхэ һүбэ болошонхой харгынууд – эдэ бүгэдые усадхамаар гээд тэрэ ойлгуулна. Тиигэхын тулада олоной гар табилгатай хандалгануудые засаг зургаан руу дамжуулна.

Заншалаа сахиһан Намжилманууд

Эдэбхи ехэтэй Интернет-хүгшөөдэй Намжилма Бальжинимаева Ага нютагаа харинхайшье һаа, буряад һайхан заншалаа үргэһэн олондо хэрэгтэй ажалаа ябуулһаар зандаа. Тиихэдэнь Буряадтамнай үшөө нэгэ Намжилма абжаа бии болонхой. Буряад театраа үргэһэн, буряад арадайнгаа ёһо гурим ойлгуулһан гүн удхатай мэдээнүүдые “фейсбук” холбоондо үргэлжэ үгэжэ байдаг Намжилма Цыденова тухай бэшэнэб даа. Мүнхэ бэшэ оршолондо мүнхын дуһал хүртөөжэ байһан тандаа баяр талархалаа мэдүүлнэб!

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Бурятия Улан-Удэ Вячеслав Мархаев Игорь Шутенков Батодалай Багдаев Норжима Цыбикова10:26

​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь 

10:23

Юный бурятский спортсмен завоевал золото по киокушинкай на международных соревнованиях 

09:59

C начала года в Бурятии капитально отремонтировано 134 многоквартирных дома на сумму почти 250 млн рублей 

09:48

Улан-удэнка оплатила задолженность по алиментам 

09:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй» 

09:30

В Бурятии дети с лесниками провели экологический десант 

09:09

Бурятские медики привезли бронзу с всероссийского фестиваля 

08:55

В Улан-Удэ в детском технопарке "Кванториум" стартовали занятия по техническому английскому 

08:45

​Зурхай на 17 сентября, 18 лунный день 

08:44

Фестиваль бардовской песни прошел в Бурятии  

08:30

​Преимущественно без осадков погода, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 17 сентября 

Наши издания