Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада хабаадана

Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада хабаадана

13-08-2019

Энэдхэгэй Худалдаа-наймааанай болон үйлэдбэриин сайд Пиюш Гоял болон энэ гүрэнэй табан штадай түлөөлэгшэд олзын хэрэг эрхилэлгын асуудалнуудаар Владивосток хотодо хэмжээ ябуулгануудта хабаадана.

Энэ уулзалгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов оролсожо, «Здравоохранение и фармацевтика: возможности сотрудничества» гэһэн сессидэ хабаадаа. Эндэ элүүрые хамгаалгын һалбарида албан хэрэгэй холбоо харилсаа хүгжөөхэ тухай хэлсэһэн байна.

Элүүрые хамгааалгын һалбарида Буряад Уласай арга боломжонууд, тэрэ тоодо, биофармацевтика болон биомедицинын һалбарида бэелүүлэгдэжэ байһан түсэлнүүдтэй Алексей Цыденов танилсуулаа. Тодорхойлбол, Зүүн зүгэй эмнэлгын түб 30 жэлэй туршада мүнөө үеын болон арадай арга нэгэдүүлэн, ажалаа урагшатай ябуулна. Энэ түбтэ фито-эмүүдые бүтээдэг юм. Тиихэдэ МИП «Байкалия», «Строй жизнь», «Байкальский знахарь», ИП Разживин болон бусад эмхинүүдэй Буряадай эм домто ургамалһаа бүтээдэг сайнууд тухай хэлэгдээ.

2019 ондо улас дотор «Шэнэскин» бүлгэм NovoSkin гэһэн «амиды» арһа дууряан бүтээдэг, ашаг үрэтэй үйлэдбэри нээһэн байна. байгша оной хабар улас дотор «ДРД» (DRD Biotech) гэһэн Буряадай компаниин саа үбшэндэ дайруулха хүнүүдые элирүүлхэ лабораторно тест байгуулаа.

- Энэ оньһон хэрэгсэл нэн түрүүн Буряад Уласта нэбтэрүүлэгдэхэ. Удаань Ородой Холбоото Уласай эмнэлгын һалбарида оруулжа, саашада хари гүрэндэ дэлгэрүүлхэ зорилготойбди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилгшэ Буряадта мүнөө байгуулагдажа, бэдэгдэжэ байһан түсэлнүүд тухай хөөрэһэн байна.

Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада пленарна суглаан үнгэргэгдөө. Эндэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев, Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын талаар Ородой Холбоото Уласай сайд Александр Козлов, Алас Дурнын федеральна тойрогой болон Энэдхэгэй штадуудай хүтэлбэрилэгшэд хабаадалсаа.

Пленарна суглаанда Алексей Цыденов Буряад уласай аяншалгын һалбариин арга боломжонуудтай танилсуулжа, Буряад улас Байгалай дэбисхэртэ роржо, аяншалагшадые һонмрхуулна гэжэ тэмдэглээ. Тиимэһээ аяншалга манай можо нютагай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын түрүү һалбаринуудай нэгэн болоно.

Улаан-Үдын «Байкал» аэропортдо ямаршье түхэлэй агаарай онгосонууд угтан абаха аргатай. Буряадай ниислэл хотоор транссибириин магистраль гарана гэжэ уласай хүтэлбэриэгшэ тодорхойлоо.

Буряадай байгаалиин баялиг, эдеэ хоолой, шажан мүргэлэй, үндэһэтэ арадуудай, түүхын гэһэн аяншалгы һалбаринууд тухай Алексей Цыденов хэлэһэн байна.

Энэ үдэр Ородой болон Энэдхэгэй компанинууд B2B түхэлөөр уулзалгануудые эмхидхээ.

Мүнөөдэр, августын 13-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо ажалаа үргэлжэлүүлхэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын АласДурнын федеральна тойрогото бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро Зүблэлэй суглаан эмхидхэгдэхэ. Суглаанда Алас Дурнын федеральна тойрогой 2025 болон 2035 он болотор хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программааар хэлсэхэ юм. Удаань энэ программатай Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшые танилсуулха.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Владивосток олзын хэрэг эрхилэлгэ Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас Юрий Трутнев Александр Козлов14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания