Главная / Новости /Общество / Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

14-08-2019

Ноёхоной ногоон талаар бэлшэһэн хонид Захаамин, Түнхэн эльгээгдэбэ

Һая Сэлэнгэ аймагай Ноёхондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй “Ниигэмэй отара” түсэлөөр хонид дамжуулагдаа.

Буряад үүлтэрэй хони үдхэхэ энэ түсэл Юрэнхылэгшын дэмжэлтэдэ хүртэжэ, 2012 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Мүнөө Буряадтамнай энэ түсэлөөр үдхэгдэжэ байһан хонидой тоо 27 мянган толгой хүрэнхэй.

Ниигэмэй хонидые Ноёхоной зон нэн түрүүн абаһан юм. Тэдэнэр жэл бүхэндэ хурьгадые хажуудахи нюта­гуудтаа болон аймагуудта дамжуул­на.

Августын 11-дэ эндэһээ 600 хурь­гад Захаамин, Түнхэн аймагуудта эльгээгдэбэ. Мүн баһа Сэлэнгэ айма­гай хонишодто дамжуулагдаа.

Энэ түсэлөө Хамба лама өөрөө ходо шалгажа байдаг. Жэл бүхэндэ хонишодынь тэды хурьга абаабди, тэдые тэнжээгээбди, тэды толгой тэрээндэ дамжуулаабди гэжэ Хам­бын урда тоосодог.

Мэдээжэ барилдаашан Зоригто Цырендондопов мүнөө энэл түсэлөөр буряад үүлтэрэй бүүбэй хони нютагтаа үдхэдэг болонхой. Буряад барилдаагаар илалтануудые туйла­жа, түрүүшын зэргэдэ Хамбын гарһаа шангаа хонидоор абаһан байна. Тии­гээд “Ниигэмэй отара” түсэлөөр 600 толгой абаа. Мүнөө Зоригто жэлдээ бүүбэй хони үдхэхэ дуратайшуулда 200 хурьга дамжуулна.

- 6 жэлэй хугасаада мянган хурь­гадые тараагааб. Тиихэдэмни юм гү, хонидни бүри һайнаар үдэжэл бай­на, - гэжэ Зоригто Цырендондопов урматайгаар хөөрэнэ.

Эгээл иигэжэ Ноёхоной зургаан хонишод анхандаа 500-гаад хонидые абажа, ажахынуудаа эрхилээ һэн. Мүнөө аймагта 18 отарада 12 мян­ган хонин үдхэгдэнэ. Энэ түсэлөөр Сэлэнгэ аймагта бүүбэйнүүд дүрбэ дахин олошороо.

- Захааминай 9 нютагуудай хо­нишод Хамбын түсэлдэ хабаадана. Мүнөө гурбан хонишоднай Хамбын үршөөлөөр хурьгадые абахаяа ерээ, - гэжэ Елена Мунжиханова хөөрэнэ.

Энэ түсэл үүдхэжэ бэелүүлэгшэ Хамба Лама Дамба Аюшеев өөрөө:

- Түлөөһэгүйгөөр хони абажа үдхэхэ арга ажалша хүн бүхэндэ ол­гогдоно. Гансал хонидоо ажаллагты, үдхэгты! – гэжэ хонидые дамжуул­хадаа захина. – Түрэһэн һайхан ню­тагтаа заншалта малаа үдхэжэ, ураг­шатай урматай, олзотой омогтой ябагты! – гэжэ үреэнэ. Мүнөө жэл 5050 толгой хонидые тараанабди.

Facebook.com/Селенгинский вестник сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Сэнгэ РИНЧИНОВ


14:57

Минии Буряад 

14:40

​В Бурятии анонимные алкоголики помогут другим излечиться от «зелёного змия» 

14:22

​Большие экраны и ничего лишнего: жители Улан-Удэ экономят на смартфонах 

13:59

​Каким будет урожай в этом году в Бурятии, сказать пока сложно 

13:37

​Школы и СУЗы Бурятии получат новое компьютерное оборудование 

13:21

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө 

11:48

Миграционная картина Бурятии: население увеличилось за счёт соседей из Забайкальского края 

11:34

В Бурятии продолжается возмездный прием оружия 

11:28

Из семи грозовых пожаров в Бурятии локализовать удалось один 

11:21

Автомобиль загорелся прямо на дороге в Бурятии 

11:08

В Заиграевском районе Бурятии завершился ремонт региональной дороги 

10:57

​Агын одохон Европодо ялалзаа 

10:39

История одной картины из бурятского музея 

10:38

​Молодёжь Бурятии участвует в проекте «Безопасная республика» 

10:27

Электромонтера из Бурятии осудили за коммерческий подкуп 

10:19

«Декабристы в селенгинской ссылке»: 180 лет назад братья Бестужевы прибыли в Бурятию 

10:09

​Одондол яларна олоной буянһаа 

10:08

Перед 166 бурятскими работниками погасили задолженность по зарплате на 6 млн рублей 

09:57

Чем опасны виртуальные «зелёные кресты» для жителей Бурятии? 

09:51

​Памятник дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому установят в центре Улан-Удэ 

09:44

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии возвели каркас новой школы 

09:09

​Симфоническую сюиту Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» представят в Улан-Удэ 

08:45

Зурхай на ​16 августа, 16 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков погода, днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 16 августа 

Наши издания