Главная / Новости /Общество / ​Буряад сэдьхэлтэй Николай

​Буряад сэдьхэлтэй Николай

15-08-2019

Улаан-Үдэдэ оршодог Дээдэ Онгостойдо “Жэлэй вожата” гэһэн уласай урилдаан эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэжэ байна. 12 хабаадагшадай дундаһаа Нико­лай Калита онсо илгарна. Юундэб гэхэдэ, тэрэ шал ород шарайтай аад, уһан буряад хэлэтэй.

Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедэй багшанарые бэлдэдэг институдай 2-дохи курсын оюутан Николай Ка­лита ород юм.

- Намтай хүнүүд уулзаад, нэрэ обо­гыемни мэдэхэдээ, «ши белорус, али украин гүш» гэжэ ходо асуудаг. Тии­хэдэнь, ехэ сухални хүрэдэг. Юундэб гэхэдэ, би ород шуһатайб. Тиигэжэ хэлээд, урдаһаань буряадаар дуугархадамни, нюдөө бэлтылгээд, унашан алдадаг, - гэжэ Николай энеэбхилэн һонирхолтойгоор хөөрэнэ.

Багаһаа хойшо эжы абатаяа гэр­тээ буряадаар зугаалдаг Коля хүбүүн Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида ороод, багшанарые баһа гайхуулаа.

- Һургуулиин шаби ябахадаа, буряад хэлэнэй олимпиаданууд­та хабаададаг байгааб. Тэндэ эл­дэб хүндэ асуудалнуудта харюуса­хаш, буряад угсаатанай ёһо заншал хөөрэхэш. Мүн өөрын дураар буряад шүлэгүүдые бүхы хэмжээ ябуулга­нуудта уншадаг һэм, - гэжэ Николай һургуулиингаа наһа дурсана.

Багаһаа хойшо аялга дуунда дур­лажа, хүгжэм гаргадаг оньһон техни­кэ шадамараар хүдэлгэдэг Николай һургуулидаа угаа сэнтэй хүн ябаа бшуу. Тэрэ бүхы хэмжээ ябуулгану­удта ди-джейн ажал дуратайгаар гүйсэдхэдэг байгаа.

Дээдэ һургуулида түрүүшын курс дүүргэжэ, хүүгэдэй лагерьта хүдэлжэ, вожата болохо гэжэ Нико­лай шамдаа. Энэ зунай амаралтада тэрэ “Энхалук” лагерьта хүдэлөө. Гурбадахи курсын һүүлээр лагерь­та заал һаа оюутад хүдэлжэ, дүй дүршэлтэй болодог юм. Тиигэжэ Ни­колай түрүүшын курсһаа эхилээд, үхибүүдтэй харилсаха гэжэ шиидээ. Вожатын хажуугаар ди-джей боло­жо, бүхы амаржа байһан хүбүүд, ба­сагадай нүхэр болоо.

- Үглөөгүүр үхибүүдэй зарядка хэхэдэ, элдэб хүгжэм табижа, тэдэ­ниие һэрюулнэб. Үдэрэй туршада эл­дэб мэдээсэлнүүдтэ хүгжэм табижа, амарагшадые баясуулхада, зосоомни һайн болодог. Мүн үдэшын дискоте­кэдэ дуратай хүгжэмыень соносту­улжа, үхибүүдые хатаруулхаш. Ганса мүнөө үеын хүгжэм бэшэ, мүн зарим­даа 1990-ээд онойшье дуунуудые, “попса” гэжэ алдаршаһан хүгжэм та­бидагби, - гэжэ Николай Калита зу­найнгаа ажал тухай хөөрэнэ.

Николай хадаа буряад хэлэн дээ­рэ рэп уншаха дуратай юм. Тэрэниие шагнаһан хүн бүхэн һайхашааһанаа мэдүүлнэ. Залуу хүбүүнэй хэлэһээр, уншадаг рэп дуунуудынь нэгэ диск болошодог.

- Буряадаар рэп уншахада, гоё даа. Бүхы рэп-дуунууд удха шанар ехэтэй юм. Өөрөөшье нэгэ бага рэп-шүлэгүүдые бэшэжэ һурабал, һайн байгаа гээд һанагдана. Өөрын диск гаргаха тухай үшөө һанажа үзөөгүйб, - гэжэ Николай мэдүүлнэ.

Урагшаа һанаатай, буряад сэдь­хэлтэй энэ хүбүүндэ амжалта хүсэнэбди.

Авторай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: рэп хүүгэдэй лагерь Буряад Улас Дээдэ Онгостой вожата17:31

Разгневанный горожанин: на что жаловались жители Верхнеудинска сто лет назад 

17:10

​Шэди гэжэ бии гү, алтан дэлхэйдэ? 

16:45

​Буряад уласта Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн байшан задалагдахань 

16:24

Окрылённый небом: сага о лётчике из тункинского поднебесья Бурятии 

16:04

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал» 

15:32

​«Байгал» театр харагшадтаяа viber-аар харилсажа эхилбэ 

15:21

​Ветераны-«афганцы» из разных городов России встретились в Бурятии 

14:54

​Перевозками в районы Бурятии занимаются более 40 организаций и ИП 

14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания