Главная / Новости /Спорт / ​Агын одохон Европодо ялалзаа

​Агын одохон Европодо ялалзаа

16-08-2019

Яна Жапова - II һуурида

Үбэр Байгалай хиза­арай Ага тойрогой эдир шатаршан Яна Жапова Европын чемпи­онадта шангай хоёрдо­хи һуури эзэлээ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай гур­бан тамиршан яһала һайн дүнгүүдые харуулаа.

Словаки гүрэнэй ни­ислэл Братислава хотодо үнгэрһэн Европын чемпио­нат наһанай илгаагаар та­бан бүлэг болохо үхибүүдые суглуулаа.

12 хүрэтэр наһанай шэгнүүртэ шангай бүхы һууринуудые Ород гүрэнэй шатаршад эзэлһэн байна. Эндэ 96 хүн наадаа. 8 очко абаһан Александра Шведо­ва нэгэдэхи һуурида гараа. 7,5 очкотой Яна Жапова хоёрдохи һуури эзэлээ. Тус мүрысөөндэ Яна ганса чем­пиондо шүүгдээ. Һүүлшын нааданда Нидерланды гүрэнэй шатаршантай тэнсээ.

Яна Жапова хадаа Ага тосхондо Александр Дол­соновой ударидалга доро һорилго хэнэ.

Энэл наһанай бүлэгтэ Буряадай Сойжина Комис­сарова наадажа, 6 очко абаа. Тиигэжэ тэрэ 13-дахи һуурида гараа. Энэ мүрысөөндэ Нидерландын хоёр шатаршанда Сойжина шүүгдээ гээшэ.

10 наһа хүрөөдүй шатар­шадай дунда Буряадаймнай хоёр хүбүүд һайн наада ха­руулаа. Роман Сымбелов болон Алдар Тыхеев гэгшэд адли 6,5 очконуудые абаа. Иигэжэ Роман 11-дэхи, Ал­дар 13-дахи һууринуудые эзэлжэ шадаа.

Буряадые түлөөлһэн гур­бан тамиршад эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гросс­мейстер, Буряад Уласай Ара­дай Хуралай һунгамал Инна Ивахиновагай шатарай һургуулиин шабинар юм.

Мүрысөөнэй сайтһаа гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Инна Ивахинова шатараар мүрысөөн шатар Европын чемпионат Словаки Братислава Яна Жапова14:44

​«Булагай» үргэлжэлэл 

14:44

Прикосновение к вечности: бурятский дархан ваяет бюсты героев и статуи божеств 

14:18

Сезон ОРВИ: в школах Улан-Удэ продлили карантин до 26 февраля 

14:10

Бешенство на пороге: опасная болезнь преследует жителей Бурятии 

13:54

​Сагаалганай «бууза» 

13:36

​Абьяасаа гайхуулһаар 

13:20

​«Зебра» сможет решить проблему с воздухом в Улан-Удэ? 

13:09

​Знаки Победы: в Улан-Удэ отреставрируют памятники 

12:41

​Буряад малай шэнэ үүлтэр 

12:32

​В Бурятии встретили чемпиона Европы Александра Богомоева  

11:27

«Скошенная» отрасль: как в Кабанском районе Бурятии выращивали промышленную коноплю 

11:00

​Сагаалганай найрта буужа ерыт бултадаа 

10:56

​«Золото» Европы: Александр Богомоев посвятил свою победу Юрию Власко 

10:21

Белый месяц-2020: как правильно встретить Сагаалган 

10:19

Буряадай тамиршад - үзэгдөөгүй үндэртэ 

10:07

​Пешком через Байкал 

09:50

​Магистраль девяти провинций: что связывает китайский Ухань и бурятскую Кяхту? 

08:40

​Бурят-монгольский зурхай с 19 по 25 февраля 

08:25

Местами небольшой снег, днём до - 16 ожидается в Бурятии сегодня, 19 февраля 

Наши издания