Главная / Новости /Общество / Минии Буряад

Минии Буряад

16-08-2019

Түгнын эхинэй хонишоной аша басаганби. Шэбхэ шабааһаар анхилһан хонидой байра дотор хон­гор бага наһамни үнгэрөө. Хусада мүргүүлээд, го­лой шангаар бархирхадам, үбгэн абамни абарагша һэн. Хүгшэн эжынгээ хормойдонь няалдан, хониной һүүл хүхэжэ ябагдаал даа. Тэрэ саг бусалтагүйгөөр ошоо. Өөрөө эжы болооб!

Хэлэнэй асуудал.

Хэн зэмэтэйб?

Хээр мориёо унаад, Байсын үбэрөөр хонидоо харюулһан үбгэн абаһаа, хэзээдэшье хүлеэн бай­даг хүгшэн эжыһээ, эхэ эсэгэһээ дамжуулагдаһан түрэлхи хэлэеэ хүбүүдтээ хүргэжэ шаданагүйб. Тии­гэжэ бодоходоо, зосоомни хүндүүлхэй болоодхидог. Бэлэн мүрыень шэлэнэб гэжэ бэеэ шүүмжэлээдшье туршанаб. Нэгэ мэдэхэдээ, тэдээнтэеэ адли ородоор дуугаржа байнаб. Буруу гэжэ бэеэ шэмхээд, буряадаараа харилсажа эхилһэн аад, да­хинаа тал-мүл ородтоо оро­шоноб. Түрэлхи хэлэеэ дам­жуулжа шадаагүйдөө өөрөөл зэмэтэй болоноб!

Түгнын эхин - Хүсөөтэ нютаг

Хүниие шүүмжэлхынгээ урда тээ өөрыгөө хараха хэ­рэгтэй гэһэн удхатай хан­далга ород хэлэн дээрэ Юлия Раднаева социальна холбоон соо тунхаглаһан байна. Ти­игэн гэһээнь, “хусалдаан” эхилээ даа. Аяар 180 гаран һанамжанууд бэшэгдээ. Бу­ряад хэлэ, бэшэгэй түлөө һанаагаа зобобол, коммент үндэһэн хэлээрээ бэшэхэ байгаат гэхэһээ эхилээд, ха­раалшье, үреэлшье унша­хаар. Энэ хандалга олониие хүлгөөгөө хадаа “хадхуур­тайл” байба гээшэ. Бишье дайруулаад байһанаа бэшэ­бэб.

Дэлхэйдэ нэрэеэ мэдүүлээд...

Суута уран барималша Даша Намдаковой түрэһэн Үхэриг нютагта зорюулһан дуунай клип Елена Борохи­това һаяхана ниитэлүүлбэ. Бүмбэрсэг дэлхэйн бу­лан бүхэндэ буряад нэрэ­еэ мэдүүлһэн Даша Баль­жановичай “Буряад үнэн” хүрэһэниинь һанагдаадхиба. “Эндэтнай танил буряад ор­шон”, - гэжэ ехэ зохидшоон зогсоо бэлэй. Ехэ һайхан аба­ритай, холын гүн бодолтой, буряад голтой хүн байна гэжэ бахархан баярлаа бэ­лэйбди.

Үхэриг тоонтоёо мартаһан Елена Борохитова

«Тугаар ерэһэн Сарюунанууд»

«Буряад үнэнэй» хүхюун дорюун ветеранууд һаяхана ойн баярай үдэшэдэ уулзаа. Тэдэнтэеэ золгоод, иигэжэ “фейсбук” холбоондо бэшэ­бэб:

- Һаяхана мэтэ һанагдана: «Туяа татаһан Туяанану­уд, тугаар ерэһэн Сарюуна­нууд...» - гүүлэжэ ябагдаа бэлэй. Элитэ ехэ ирагуу найрагша Лопсон Тапхаев иигэжэ зохёогоод, баһа нэгэ сайлалгын үедэ уншажа байгша һэн. Сэдьхэлэйнгээ дулаахан ульһа дамжуулһан, сэнтэйхэн һургаал зааба­ринуудаараа харгыемнай гэрэлтүүлһэн, һайхан аба­ритай багшанарнай, баяраа мэдүүлнэб!

"Буряад үнэнэй" хүхюун, дорюун ветеранууд

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Буряад Улас Даши Намдаков Елена Борохитова Юлия Раднаева хэлэнэй асуудал холбоо сүлжээн17:35

В Улан-Удэ в РКБ им. Семашко продолжаются противоэпидемические мероприятия 

17:26

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Общественный контроль нам просто необходим» 

17:26

Агаарай долгиндо - ЭРДЭМ БУДАИН 

17:12

​Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода: «Мы ввели жесточайший контроль и дисциплину» 

17:05

Бэрхэшээлые - хамтадаа 

16:56

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать предписания 

16:24

В Бурятии задержали ​«чёрных» лесорубов 

15:51

Сэкономить на комиссии по эквайрингу с 1 июня смогут стоматологические кабинеты и другие медучреждения Бурятии 

15:25

Командующий войсками ВВО проверил готовность частей и соединений округа в Бурятии 

14:52

​В России обновляют статистику смертности пациентов с COVID-19 по методике ВОЗ 

14:42

Кадастровая палата по Бурятии рассказала о дистанционной подаче документов в ВУЗы 

14:39

В Бурятии дети высаживают «Скверы Победы» 

13:59

С 31 мая по 4 июня в Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева 

13:33

​Мобильные группы в Бурятии продолжат контрольные мероприятия в отношении юридических лиц 

13:10

С 30 мая по 30 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100 

12:54

​30 мая в Улан-Удэ стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина 

11:46

​Аграрии Бурятии могут воспользоваться федеральными мерами господдержки 

11:25

​Режим работы городского общественного транспорта на 29 мая в Улан-Удэ 

10:15

Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году 

09:53

АО «Интер РАО - Электрогенерация» направило 20 млн рублей на поддержку здравоохранения Бурятии 

09:39

В детской школе искусств Северобайкальска в Бурятии начался масштабный капремонт 

09:06

Количество заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 1438 

08:55

​Буряад театр готовит онлайн-подарок для юных зрителей ко Дню защиты детей 

08:45

​Зурхай на 29 мая, 7 лунный день 

08:30

Местами небольшой дождь, днём до + 16 ожидается в Бурятии сегодня, 29 мая 

Наши издания