Главная / Новости /Общество / Минии Буряад

Минии Буряад

16-08-2019

Түгнын эхинэй хонишоной аша басаганби. Шэбхэ шабааһаар анхилһан хонидой байра дотор хон­гор бага наһамни үнгэрөө. Хусада мүргүүлээд, го­лой шангаар бархирхадам, үбгэн абамни абарагша һэн. Хүгшэн эжынгээ хормойдонь няалдан, хониной һүүл хүхэжэ ябагдаал даа. Тэрэ саг бусалтагүйгөөр ошоо. Өөрөө эжы болооб!

Хэлэнэй асуудал.

Хэн зэмэтэйб?

Хээр мориёо унаад, Байсын үбэрөөр хонидоо харюулһан үбгэн абаһаа, хэзээдэшье хүлеэн бай­даг хүгшэн эжыһээ, эхэ эсэгэһээ дамжуулагдаһан түрэлхи хэлэеэ хүбүүдтээ хүргэжэ шаданагүйб. Тии­гэжэ бодоходоо, зосоомни хүндүүлхэй болоодхидог. Бэлэн мүрыень шэлэнэб гэжэ бэеэ шүүмжэлээдшье туршанаб. Нэгэ мэдэхэдээ, тэдээнтэеэ адли ородоор дуугаржа байнаб. Буруу гэжэ бэеэ шэмхээд, буряадаараа харилсажа эхилһэн аад, да­хинаа тал-мүл ородтоо оро­шоноб. Түрэлхи хэлэеэ дам­жуулжа шадаагүйдөө өөрөөл зэмэтэй болоноб!

Түгнын эхин - Хүсөөтэ нютаг

Хүниие шүүмжэлхынгээ урда тээ өөрыгөө хараха хэ­рэгтэй гэһэн удхатай хан­далга ород хэлэн дээрэ Юлия Раднаева социальна холбоон соо тунхаглаһан байна. Ти­игэн гэһээнь, “хусалдаан” эхилээ даа. Аяар 180 гаран һанамжанууд бэшэгдээ. Бу­ряад хэлэ, бэшэгэй түлөө һанаагаа зобобол, коммент үндэһэн хэлээрээ бэшэхэ байгаат гэхэһээ эхилээд, ха­раалшье, үреэлшье унша­хаар. Энэ хандалга олониие хүлгөөгөө хадаа “хадхуур­тайл” байба гээшэ. Бишье дайруулаад байһанаа бэшэ­бэб.

Дэлхэйдэ нэрэеэ мэдүүлээд...

Суута уран барималша Даша Намдаковой түрэһэн Үхэриг нютагта зорюулһан дуунай клип Елена Борохи­това һаяхана ниитэлүүлбэ. Бүмбэрсэг дэлхэйн бу­лан бүхэндэ буряад нэрэ­еэ мэдүүлһэн Даша Баль­жановичай “Буряад үнэн” хүрэһэниинь һанагдаадхиба. “Эндэтнай танил буряад ор­шон”, - гэжэ ехэ зохидшоон зогсоо бэлэй. Ехэ һайхан аба­ритай, холын гүн бодолтой, буряад голтой хүн байна гэжэ бахархан баярлаа бэ­лэйбди.

Үхэриг тоонтоёо мартаһан Елена Борохитова

«Тугаар ерэһэн Сарюунанууд»

«Буряад үнэнэй» хүхюун дорюун ветеранууд һаяхана ойн баярай үдэшэдэ уулзаа. Тэдэнтэеэ золгоод, иигэжэ “фейсбук” холбоондо бэшэ­бэб:

- Һаяхана мэтэ һанагдана: «Туяа татаһан Туяанану­уд, тугаар ерэһэн Сарюуна­нууд...» - гүүлэжэ ябагдаа бэлэй. Элитэ ехэ ирагуу найрагша Лопсон Тапхаев иигэжэ зохёогоод, баһа нэгэ сайлалгын үедэ уншажа байгша һэн. Сэдьхэлэйнгээ дулаахан ульһа дамжуулһан, сэнтэйхэн һургаал зааба­ринуудаараа харгыемнай гэрэлтүүлһэн, һайхан аба­ритай багшанарнай, баяраа мэдүүлнэб!

"Буряад үнэнэй" хүхюун, дорюун ветеранууд

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Буряад Улас Даши Намдаков Елена Борохитова Юлия Раднаева хэлэнэй асуудал холбоо сүлжээн14:57

Минии Буряад 

14:40

​В Бурятии анонимные алкоголики помогут другим излечиться от «зелёного змия» 

14:22

​Большие экраны и ничего лишнего: жители Улан-Удэ экономят на смартфонах 

13:59

​Каким будет урожай в этом году в Бурятии, сказать пока сложно 

13:37

​Школы и СУЗы Бурятии получат новое компьютерное оборудование 

13:21

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө 

11:48

Миграционная картина Бурятии: население увеличилось за счёт соседей из Забайкальского края 

11:34

В Бурятии продолжается возмездный прием оружия 

11:28

Из семи грозовых пожаров в Бурятии локализовать удалось один 

11:21

Автомобиль загорелся прямо на дороге в Бурятии 

11:08

В Заиграевском районе Бурятии завершился ремонт региональной дороги 

10:57

​Агын одохон Европодо ялалзаа 

10:39

История одной картины из бурятского музея 

10:38

​Молодёжь Бурятии участвует в проекте «Безопасная республика» 

10:27

Электромонтера из Бурятии осудили за коммерческий подкуп 

10:19

«Декабристы в селенгинской ссылке»: 180 лет назад братья Бестужевы прибыли в Бурятию 

10:09

​Одондол яларна олоной буянһаа 

10:08

Перед 166 бурятскими работниками погасили задолженность по зарплате на 6 млн рублей 

09:57

Чем опасны виртуальные «зелёные кресты» для жителей Бурятии? 

09:51

​Памятник дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому установят в центре Улан-Удэ 

09:44

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии возвели каркас новой школы 

09:09

​Симфоническую сюиту Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» представят в Улан-Удэ 

08:45

Зурхай на ​16 августа, 16 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков погода, днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 16 августа 

Наши издания