Главная / Новости /Общество / Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа

21-08-2019

Зэдэдэ болоһон үерэй хойшолонгууд зүбшэгдэнэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алек­сей Цыденов үертэ абтаһан ню­тагуудые шалгаба. Мүнөө дээрээ Загарайн Эрхирэг һууринда уһанай сор­гонууд табигдаа, Зэдэдэ хохидоһон зон­до мүнгэн тэдхэмжэ түлэгдэжэ эхилээ.

Июлиин 21-дэ ехэ хура бороогой ороһон шалтагһаа Эрхирэг тосхондо олон гэрнүүд уһанда абтаа бэлэй. Тэрэнэй хойшолон усадхалгада 2 сая 600 мянган түхэриг һомологдоо. Мүн Зэдэ аймагай һууринууд болон харгынууд һандарһан байна. Эдэ хоёр аймагта хамта дээрээ 122 гэр бууса, 289 гэр дорохи подполи уһанда абтаа, 955 хүн хохидолдо ороо. Тэндэхи зондо бүхыдөө 5 сая 600 мянган түхэригэй мүнгэн тэдхэмжэ түлэгдөөд байна.

- Хохидолдо ороһон зондо мүнгэн тэд­хэмжэ хэр үгтэжэ байнаб гэжэ шалгаабди. Прокуратуратай суг эдэ гэрнүүдэй эзэдэй эрхэ үнэмшэлгэшьегүй һаань, бултандань туһаламжа үгэхэ тухай хэлсэжэ байнаб­ди. Энэ долоон хоног соо сүүдэй нүүдэл зүблөөн үнгэрхэ, тус асуудал байра дээрээ шиидхэгдэхэ, - гэжэ Алексей Цыденов мэ­дээсэбэ.

Дэрэстэй, Петропавловка тосхонуудай даамба барилгын түсэл зохёогдожо, мүнөө жэлдээ хамгаалагдаад, барилга эхилхэ ёһотой.

Буряад Уласай Толгойлогшо мүн лэ үер, уһанда абтаһан хүдөөгэй харгынуудые шалгаба. «Гусиноозёрск-Петропавловка- Закаменск-Белоозёрск-Ёнхор, Оёор-Тохой-Доодо Тори-Дээдэ Тори-Улзар» гэһэн хар­гынууд һандаранхай.

Зэдэдэ бүхыдөө 21 сая 600 мянган түхэригэй гарза тоологдоо. Үерэй хой­шолонгуудые усадхалгада Буряад Уласай жасаһаа Зэдын аймагта мүнгэн тэдхэмжэ олгуулха талаар дансануудые бэлдэхыень Алексей Цыденов даабари үгэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Үер үерһөө хохидогшод17:07

​Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума присоединились к Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" 

16:59

Волонтеры Победы посетили ветеранов Бурятии 

16:49

​Гоёһоор, голоо бү хүлдэ! 

16:41

Мастерская по изготовлению бурятских инструментов примет участие в фестивале «Хуурайм наадан» 

16:11

​Жаргалаар түгэсэһэн түүхэнүүд 

15:18

Буряад уласта шэнэ сайдууд томилогдобо 

14:45

​Депутаты Народного Хурала посетят Тарбагатайский район Бурятия 

14:17

​Түүхэтэ хуулинууд 

13:58

​Ездовая собака на Байкале 

13:53

​Изменена схема дорожного движения на улицах, прилегающих к площади Советов в Улан-Удэ 

13:43

Бурятский театр кукол «Ульгэр» получил целевые места в единственном техническом театральном колледже России 

13:15

​В Китае зарегистрирован новый коронавирус 

13:07

​Мэгзэм 

12:59

Тропою оптимиста: основателю юнкоровского движения в Бурятии – 70 

11:30

​Делегация Иркутской области приехала в Бурятию перенимать опыт развития ТОСов  

11:02

​Буряадай ТОСуудай ажалай дүй дүршэл халан абахаяа Эрхүү можын түлөөлэгшэд ерээ 

10:53

​В селе Бурятии на средства гранта Президента России создана этнокультурная семейная экостудия  

10:16

​Стальвира Оршуш бэлэдхэл гарана 

10:03

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта үндэһэн соёлой гэр бүлын экостуди байгуулагдаа 

09:58

Месье Родаро: в Бурятии жителю Парижа вручили медаль почетного гостя 

09:49

Цель - золото: Людмила Воронцова вошла в основной состав сборной России 

09:36

Ложка дегтя: министр спорта Бурятии опроверг информацию о нецелевом использовании бюджета во время ЧМ по боксу 

09:27

​В Улан-Удэ готовится издание о Бессмертном полке Бурятии 

09:25

​Хэлэеэ хамгаалха хүсэл 

08:57

​Дурасхаалай мүрысөөн 

08:40

Зурхай 23 января, 29 лунный день 

08:25

Переменная облачность, днём до -27 ожидается в Бурятии сегодня, 23 января 

Наши издания