Главная / Новости /Общество / ​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха

23-08-2019

Буряад Уласта “Сэбэр уһан” гэһэн федеральна программа бэелүүлэгдэнэ. Августын 22-то уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин Улаан-Үдэ хотын захиргаантай хамта хотын объектнүүдтэ ажалай ябаса хинан шалгаба.

Уласай ниислэлдэ энэ жэлдэ Улаан-Үдын зүүн бэеын уһаар хангаха талаар ажал ябуулагдана. Клеверная, Ковалевскаягай, Шишкинай, Крамскойн, Расковойн, Ольховаягай гудамжануудаар, Герценэй гудамжа болон Улаан-Үдын Забайкальский микрорайондо насосой станци ба уһаар хангалгын 6 километр тухай утатай сорго баригдажа эхилээ. Энэ ажалда мүнгэн 2019 ондо 153 сая гаран түхэриг һомологдохо. Николай Рузавинай хэлэһэнэй ёһоор, жэлэй үнгэртэр бүхы ажалнууд хэгдэжэ, долоон мянган хүн шанартай сэбэр уһаар хангагдаха.

- Уһанай сорго татаха, водоколонконуудые табиха гэһэн зорилго бидэндэ табигдаа. Хэрбээ ажаһуугшад гэртээ уһа оруулха гэбэл, тэдэнэр «Водоканал» МУП-та хандаха болоно, - гэжэ Николай Рузавин хэлээ.

“Сэбэр уһан” федеральна түсэл дүтын 6 жэлэй туршада уласай ажаһуугшадай 66% шанартай сэбэр уһатай болохо гэжэ хараална. Мүнөө энэ тоо 44,1% хүрэнэ. “Сэбэр уһан” түсэл 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ. Тэрэ сагта уһа абалгын түхеэрэмжэнүүд, уһа бэлдэхэ объектнүүд ба уһаар хангалгын түб сүлжээнүүд бүхы уласта баригдахаар түсэблэгдэнэ.

- Уласай ажаһуугшадай 66% түб худагуудһаа шанартай сэбэр уһаар хангагдахын тула 9,5 гаран миллиард түхэриг хэрэгтэй. Мүнөөдэрэй байдалаар, 1 миллиард 250 сая түхэриг 2019-2021 онуудта Ородой Холбоото Уласай бюджедтэ хууляар баталагданхай, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд хэлэнэ. 


Теги: Николай Рузавин Улаан-Үдэ Буряад Улас сэбэр уһан17:17

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм» 

17:15

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели  

17:02

​В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей 

16:58

​«Хилэгүй юртэмсэ» 

16:57

В Улан-Удэ депутаты горсовета обсудили прохождение отопительного сезона 

16:52

​Мэр Улан-Удэ проверил ремонтные работы на водоводах насосной станции «Юго-Западная» 

16:32

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа... 

16:15

​Театр «Байкал» представил Блеск Азии  

16:11

​Угайнгаа баялиг удхалан…  

15:48

Хорото агаар 

15:16

Сядем все!: в Бурятии депутаты и общественники не поддержали документ о семейном насилии 

14:08

Школьникам Бурятии рассказали о героизме блокадного Ленинграда 

13:52

Видимая угроза: в Бурятии создадут межведомственную комиссию по экологии 

13:37

Центр древлеправославия: каждый пятый в Бурятии – потомок старообрядцев 

12:41

​Алексей Цыденов провёл двухчасовой прямой эфир с жителями Бурятии 

11:54

Новоселенгинский музей декабристов принял участие в акции «Блокадный хлеб»  

11:29

В Улан-Удэ открылась выставка Зинаиды Барковой  

11:01

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ 

10:56

​Вертолеты производства Улан-Удэнского и Казанского авиазаводов эвакуировали 4120 пациентов за два с половиной года 

09:04

​Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей 

08:45

Зурхай на 24 января, 30 лунный день 

08:30

Без осадков погода, днём до -25 ожидается в Бурятии сегодня, 24 января 

Наши издания