Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал»

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал»

23-08-2019

Буряад Уласай нютагай байгууламжанууд 2019-2020 оной дулаасуулгын хаһада хэр бэлэн бэ гэһэн асуудалаар Алексей Цыденов суглаа үнгэргөө.

- Үбэлдэ бэлдэлгэ хадаа ехэ шухала асуудал. Намар-үбэлэй хаһада манай ажаһуугшадай гэрнүүдтэ таһалгаряагүй дулаагаар хангахын тула бүхы асуудалнуудые шиидхэхэ ёһотойбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яасанай мэдээсэлээр, бүхыдөө дулаасуулгын хаһада бэлэдхэлэй ажалнууд дүүрэхэ дүтэлөө. Гуримшалагдаһан ёһоор, 75 процент тогтоогдоһонһоо дулаанай һужаанууд 81% хүрэтэр бэлэн. Гэхэтэй хамта, Захаамин, Муя, Байгал шадар, Түнхэн ба Хойто-Байгалай аймагууд гуримһаа үлэнэ. Уһаар хангаха һужаануудые бэлдэхэ талаар 78 % хэгдээд байна. Энэ талаар ажал эршэтэй ябуулагдана. Тиихэдэ Захаамин аймагһаа бэшэ дээрэ нэрлэгдэһэн аймагууд баһал хойнотоно.

Дулаасуулгын хаһада бэлдхэл котельнинүүдээр шалгагдана. Мүнөө тэдэнэй бэлдхэл түсэблэгдһэнһөө 15% хожомдоно. Тиихэдэй Захаамин, Сэлэнгэ аймагууд үлэгшэдэй тоодо.

Аймагуудта түлишын нөөсын талаар асуудал хүсэд шиидхэгдээгүй. Сентябрь һарын нормативаар түлишын хүсэд хэмжээн Зэдэ, Ярууна, Загарай, Захаамин, Сэлэнгэ, Түнхэн аймагуудта ба Улаан-Үдэ хотодо бии. Уласаар дунда зэргын процент 43% хүрэнэ. Түлиышн дутагдалай асуудалай гол шалтагаан хадаа урид үгтэһэн түлишын түлөө гэр байрын ажахын эмхинүүдэй үри ба дулаасуулгын шэнэ хаһада түлишэ буулгалгада хэлсээн баталаагдаагүй байна.

- Бүхы дээрээ дулаасуулгын хаһада бэлдэхэ талаар Загарай, Түнхэн, Баргажан аймагууд эгээл ехээр һанаа зобооно. Имагтал, Муя, Хойто-Байгалай аймагууд ба Северобайкальск хото, - гэжэ Буряад Уласай барилгын ба гэр байрын ажахын шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин тэмдэглээ.

2019-2020 онуудта дулаасуулгын хаһа болзортоо эхилхэ гэжэ ажал ябуулхыень Буряад Уласай Толгойлогшо даалгаа. Илангаяа хойто аймагуудта энэ хабаатай. Муниципальна байгууламжануудай засаг дарганарта нөөсөөр хангадаг эмхинүүдтэй түлишэ буулгаха хэлсээ баталха, дулаасуулгын бүхы хаһада хүрэхэ түлишэ буулгаха, гурим байгуулха, түлбэрииень түлэхэ талаар ажал гуримшуулха гэжэ даалгагдаа.

Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов дулаасуулгын хаһада бэлэдхэл10:42

Спортсмены из Бурятии стали победителями Чемпионата мира по русским шашкам 

10:26

​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь 

10:23

Юный бурятский спортсмен завоевал золото по киокушинкай на международных соревнованиях 

09:59

C начала года в Бурятии капитально отремонтировано 134 многоквартирных дома на сумму почти 250 млн рублей 

09:48

Улан-удэнка оплатила задолженность по алиментам 

09:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй» 

09:30

В Бурятии дети с лесниками провели экологический десант 

09:09

Бурятские медики привезли бронзу с всероссийского фестиваля 

08:55

В Улан-Удэ в детском технопарке "Кванториум" стартовали занятия по техническому английскому 

08:45

​Зурхай на 17 сентября, 18 лунный день 

08:44

Фестиваль бардовской песни прошел в Бурятии  

08:30

​Преимущественно без осадков погода, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 17 сентября 

Наши издания