Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал»

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал»

23-08-2019

Буряад Уласай нютагай байгууламжанууд 2019-2020 оной дулаасуулгын хаһада хэр бэлэн бэ гэһэн асуудалаар Алексей Цыденов суглаа үнгэргөө.

- Үбэлдэ бэлдэлгэ хадаа ехэ шухала асуудал. Намар-үбэлэй хаһада манай ажаһуугшадай гэрнүүдтэ таһалгаряагүй дулаагаар хангахын тула бүхы асуудалнуудые шиидхэхэ ёһотойбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яасанай мэдээсэлээр, бүхыдөө дулаасуулгын хаһада бэлэдхэлэй ажалнууд дүүрэхэ дүтэлөө. Гуримшалагдаһан ёһоор, 75 процент тогтоогдоһонһоо дулаанай һужаанууд 81% хүрэтэр бэлэн. Гэхэтэй хамта, Захаамин, Муя, Байгал шадар, Түнхэн ба Хойто-Байгалай аймагууд гуримһаа үлэнэ. Уһаар хангаха һужаануудые бэлдэхэ талаар 78 % хэгдээд байна. Энэ талаар ажал эршэтэй ябуулагдана. Тиихэдэ Захаамин аймагһаа бэшэ дээрэ нэрлэгдэһэн аймагууд баһал хойнотоно.

Дулаасуулгын хаһада бэлдхэл котельнинүүдээр шалгагдана. Мүнөө тэдэнэй бэлдхэл түсэблэгдһэнһөө 15% хожомдоно. Тиихэдэй Захаамин, Сэлэнгэ аймагууд үлэгшэдэй тоодо.

Аймагуудта түлишын нөөсын талаар асуудал хүсэд шиидхэгдээгүй. Сентябрь һарын нормативаар түлишын хүсэд хэмжээн Зэдэ, Ярууна, Загарай, Захаамин, Сэлэнгэ, Түнхэн аймагуудта ба Улаан-Үдэ хотодо бии. Уласаар дунда зэргын процент 43% хүрэнэ. Түлиышн дутагдалай асуудалай гол шалтагаан хадаа урид үгтэһэн түлишын түлөө гэр байрын ажахын эмхинүүдэй үри ба дулаасуулгын шэнэ хаһада түлишэ буулгалгада хэлсээн баталаагдаагүй байна.

- Бүхы дээрээ дулаасуулгын хаһада бэлдэхэ талаар Загарай, Түнхэн, Баргажан аймагууд эгээл ехээр һанаа зобооно. Имагтал, Муя, Хойто-Байгалай аймагууд ба Северобайкальск хото, - гэжэ Буряад Уласай барилгын ба гэр байрын ажахын шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин тэмдэглээ.

2019-2020 онуудта дулаасуулгын хаһа болзортоо эхилхэ гэжэ ажал ябуулхыень Буряад Уласай Толгойлогшо даалгаа. Илангаяа хойто аймагуудта энэ хабаатай. Муниципальна байгууламжануудай засаг дарганарта нөөсөөр хангадаг эмхинүүдтэй түлишэ буулгаха хэлсээ баталха, дулаасуулгын бүхы хаһада хүрэхэ түлишэ буулгаха, гурим байгуулха, түлбэрииень түлэхэ талаар ажал гуримшуулха гэжэ даалгагдаа.

Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов дулаасуулгын хаһада бэлэдхэл17:17

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм» 

17:15

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели  

17:02

​В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей 

16:58

​«Хилэгүй юртэмсэ» 

16:57

В Улан-Удэ депутаты горсовета обсудили прохождение отопительного сезона 

16:52

​Мэр Улан-Удэ проверил ремонтные работы на водоводах насосной станции «Юго-Западная» 

16:32

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа... 

16:15

​Театр «Байкал» представил Блеск Азии  

16:11

​Угайнгаа баялиг удхалан…  

15:48

Хорото агаар 

15:16

Сядем все!: в Бурятии депутаты и общественники не поддержали документ о семейном насилии 

14:08

Школьникам Бурятии рассказали о героизме блокадного Ленинграда 

13:52

Видимая угроза: в Бурятии создадут межведомственную комиссию по экологии 

13:37

Центр древлеправославия: каждый пятый в Бурятии – потомок старообрядцев 

12:41

​Алексей Цыденов провёл двухчасовой прямой эфир с жителями Бурятии 

11:54

Новоселенгинский музей декабристов принял участие в акции «Блокадный хлеб»  

11:29

В Улан-Удэ открылась выставка Зинаиды Барковой  

11:01

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ 

10:56

​Вертолеты производства Улан-Удэнского и Казанского авиазаводов эвакуировали 4120 пациентов за два с половиной года 

09:04

​Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей 

08:45

Зурхай на 24 января, 30 лунный день 

08:30

Без осадков погода, днём до -25 ожидается в Бурятии сегодня, 24 января 

Наши издания