Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэнэб»

Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэнэб»

10-09-2019

Сентябриин 8-да Улаан-Үдэ болон уласай 11 аймагта үнгэргэгдэһэн һунгалтын уридашалһан дүнгүүд согсологдоо. Буряад Уласай Толгойлогшо һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэжэ, һунгалтада илагшадта һанаһан хэрэгүүдээ, түсэбүүдээ бэелүүлхыенб хүсэбэ.

- Хүндэтэ нютагаархид! Улаан-Үдэ болон уласай 11 аймагта сентябриин 8-да һунгалта үнгэргэгдэбэ. Улаан-Үдэ хотын засаг дарга, хотын болон аймагуудай һунгамалнуудай зүблэлдэ һунгалта үнгэргэгдөө. Буряадай ниислэл хотын хүтэлбэрилэгшын һунгалта үнгэргэхэ гэжэ үүсхэл намһаа эхитэй. 12 жэл үнгэрһэнэй удаа ажаһуугшад хотын засаг даргые һунгаба. Хотыншье, аймагуудайшье ажаһуугшад һаналаа хубаалдажа, һунгалтада ерэжэ дуугаа үгэһэнэй түлөө баяр хүргэнэб. Арад зоной дэмжэһэн хүнүүд һунгалтада илаба. Тэдэнэр өөр өөрын программатай, ажалай түсэбтэй. Һунгалтада хабаадаһан бусадшье хүнүүдэй оруулһан дурадхалнуудые мэдэнэбди, нэгэ уласта, нэгэ хотодо ажаһуудаг хадаа тэдэндэшье анхаралаа хандуулхабди. Ажаһуугшадта үгэһэн үгэдөө хүрэжэ, зорилгонуудаа бэелүүлхэ шухала! – гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хандаба.

Сентябриин 8-да үнгэргэгдэһэн һунгалтын уридшалһан дүнгүүдые Юуряад Уласай Һунгуулиин комисссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловский болон Улаан-Үдэ хотын Һунгуулиин коимссиин түрүүлэгшэ Марина Андронова хоёр согсолбо.

Буряад Уласта һунгуулиин 26 кампани эмхидхэгдээ. Улаан-Үдын ажаһуугшад хотын засаг дарга болон хотын һунгамалнуудай Зүблэлдэ һунгамалнуудые һунгаа. Уридшалһан мэдээгээр, 2014 онтой жэшэхэдэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадай тоо 8%-ээр дээшэлээ.

Улаан-Үдэ хотын засаг даргын тушаалда Игорь Шутенков һунгагдаа, тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 54142 хүн (52,52%) дуугаа үгэһэн байна. Вячеслав Мархаевай түлөө 37706 (36,58%) ажаһуугшад һунгаа. Батодалай Багдаевые – 2485 (2,41%),Алексей Хандархаевые – 2101 (2,04%), Николай Чимитовые1413 (1,37%) хүн дэмжэһэн байна.

Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэлдэ 30 һунгамал һунгагдаа: Сергей Кавелин, Вадим Бредний, Чимит Бальжинимаев, Саян Бальжиров, Анатолий Белоусов, Василий Иванов, Дмитрий Турченюк, Александр Иринчеев, Михаил Гергенов, Александр Мельников, Виктор Ефремов, Дмитрий Сигачёв, Василий Цыремпилов, Владимир Ильин, Валерий Шагжитаров, Сергей Бурдиков, Долгор Норбоева, Людмила Пахомова, Батор Лудупов, Жаргал Цыбиков, Владимир Тулонов, Дмитрий Путилин, Елена Вахрушкинова, Анатолий Сахнов, Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев, Беликто Цыбиков, Валерий Амагыров, Андрей Банзарон болон Анатолий Перепелица гэгшэд.

Тиихэдэ һунгалтын ниитэ нэгэ үдэр улас дотор Северобайкальск хотын һунгамалнуудай зүблэлдэ, Баргажан аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Бабанта аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Бэшүүр аймагай олон мандат һунгуулиин 4-дэхи тойрогто аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ нэмэлтэ һунгалта, Загарай аймагайһунгамалнуудай зүблэлдэ, Ивалга аймагай нэгэ мандаттай 9-дэхи тойрогто аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэнэмэлтэ һунгалта, Хэжэнгэ аймагайһунгамалнуудай зүблэлдэ, Хурамхаан аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Мухар-Шэбэр аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Аха аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Байгал шадарай аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ нэмэлтэ һунгалта, Хойто байгалай аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Сэлэнгэ аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Тарбагатайаймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ, Доодо Торей һомоной засаг дарга, Танхой һомоной засаг дарга, олон мандаттай 26 тойрогой Колесовское һомоной Цолгинское һомоной һунгамалнуудай зүблэлдэ, «Сойотское» һомоной засаг дарга, Байгал шадарай аймагай Нестеровское һомоной засаг дарга, Тарбагатай аймагай Барыкинское һомоной засаг дарга, Кыренское, Хоринское һомонуудай засаг дарганар һунгагдаа.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Глава Бурятии: «Хочу поблагодарить жителей республики, которые пришли на голосование и высказали свою позицию»

Баир Жамбалов: «Мэр должен быть патриотом своей малой родины»

Алексей Цыденов посетил избирательные участки на выборах мэра Улан-Удэ

Старт дан: кандидаты в мэры Улан-Удэ и горсовет подают заявления

Трое смелых: в градоначальники Улан-Удэ собрались коммунист, элдэпээровец и самовыдвиженец

Число желающих стать мэром Улан-Удэ или депутатом горсовета растёт, но медленно

На пост мэра Улан-Удэ претендуют уже пять человек

Выборная кампания в столице Бурятии переходит на новый уровень

В Улан-Удэ продолжается предвыборная кампания в горсовет

Потери недели: кандидатов в мэры Улан-Удэ убыло

Главы по конкурсу

В единый день голосования в Бурятии пройдут выборы мэра города Улан-Удэ

Алексей Цыденов о выборах мэра Улан-Удэ: «Мы не выбираем почетного гражданина, мы выбираем компетентного работника»

На выборах в столице Бурятии ожидают 293 тысячи избирателей

Глава Бурятии одним из первых проголосовал за мэра Улан-Удэ

Алексей Цыденов посетил избирательные участки на выборах мэра Улан-Удэ

Игорь Шутенков набрал 52,52% голосов на выборах мэра Улан-Удэ


Теги: Буряад Улас Вячеслав Мархаев Игорь Шутенков Алексей Хандархаев Алексей Цыденов Батодалай Багдаев һунгалта Николай Чимитов17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания