Главная / Новости /Общество / ​«НОХОЙН ГАЙХАЛ»

​«НОХОЙН ГАЙХАЛ»

10-09-2019

Галдан үни хада хүлөө ехээр гэмтээжэ, мүнөө үрөөһэн хүлынь протезтэй ябадаг юм. Нэгэтэ тэрэ ондоо нютагай танил айлдаа айлшалхаяа үүдыень татажа, хорёо соонь орохотойнь сасуу, нэгэ буруугай зэргэ шара нохой араан шүдөө арзайлгаһаар добтолбол даа. Тиихэдэнь, яда­ха болоо һаа, тулуураараа тулалдана бэзэб гэжэ һанаха мүртөө, үнөөхи протезтэй хүлөө табижа үгэһэниинь, тэрэ нохой аймшагтайгаар аржага­нан, хазан гэхэдээ, «ай ёо» гэжэ, шүдөө түгдэлэн алдаа гү, богонихоноор гангинахадал гээд, Гал­данай дороһоонь өөдэ гайхаһан, эшэһэн нюдөөр хараад, һөөргөө эрьежэ, гэнжэдэ һуудаг газартаа ошоод, урдахи хоёр һабар дээрээ хоншоороо та­бяад, нюдөө аняад, хэбтэшөө һэн. Нохойн толгой соо ямархан бодолнууд мухаряа хаб даа?!

«БУРУУ ОЙЛГООД…»

Зунай ааяма халуунай хүсэд буураагүйдэ Дам­бын хүгшэнтэеэ үнеэдээ һаахаяа гараад, аргал суглуулжа, хэдэн газар унай табиһаниинь, исал­жа байһан һоно батаганаан абаһаар нам гэшэнэ. Гэнтэ үнеэгээ һаажа һууһан Сэмжэд хүгшэниинь: «Бүгсыень маажа!» - гэһэниинь, буруу ойлгоһон үбгэниинь гайхан татаад, һамганайнгаа ууса­да хүрөөд абахадань: «Ай, яажа байгаа зүнтэг гээшэбөө, энэниинь. Би шамайе үнеэнэй бүгсэ маажа гэнэ бэшэ гүб? Харанагша, һүүлээ шарба­гануулаад, байжа үгэнэгүй ха юм», - гээд, хараал шэрээл табяа һэн.

«ҮГЭЕЭ ДУТУУ ҮГҮҮЛХЭДЭ…»

Буладай үдэһөө хойно гэртээ амаржа бай­тар, хүршэ айлайнь залуу хүбүүн ороһоор мэн­дэшэлээд: «Булад ахатан, насосоо үгыт даа, һамганаймни хии табижа байна», - гэбэ ха. Уша­рынь хадаа, Доржые һамганиинь машинаараа аймагай сээнтэрһээ хүргэжэ ерэһэн байгаа. Энээ­ниие тухайлһан Булад гараж сооһоо насосоо гар­гажа үгэхэдөө, мэхэтэйгээр энеэбхилэн: «Ойлгоорой хүбүүн, тэһэ хашаалжа бү орхёорой», - гээ һэн ха.

«БУРЯАД НЭРЭНҮҮД»

Нэгэтэ Гарма-Зади нүхэртэеэ хоюулан хотын хоол баридаг газарта орожо, халааһандаа абажа ябаһан «хатуу Хандамаяа» гаргажа, үрбэгэнэһэн хорхойгоо даруулхаяа гашуухан ундаяа аягалжа байхадамнай яданги хэбэртэй - урда үдэрынь ехэдүүлээ хаш, ород шэгтэй эрэ дүтэлөөд, баһа нэгэ «Дүшэнградусовнае» стол дээрэ табиһанай удаа: «Хампаани боложо танилсая» гээд: «Абрам Бадмаевич гээшэб», - гэбэл даа. Бинь: «Даша-Дондог Назарыч», - гэбэб. Нүхэрни: «Гарма-Зади Батуевич», - гээ юм ааб даа. Харин үнөөхимнай ойлгосо муутай болоод ябаһан байгаа гү, али шоглохо хүсэлтэй һэн гү, урдаһаамнай ээлжэлүүлэн хаража - хаража: «Интересные имена у бурят. Од­ного зовут «Тащи сундук назад», второго «Кар­ман сзади Баулович» гэхэдэнь, бидэ хоёрынь урда урдаһаа харалсаад, хэлэхэ үгэеэ тэрэ зуура олохоёо болишоод байгаа бэлэйбди.

«ХҮГШЭН ХҮҮГЭН ХОЁР АДЛИ»

Нэгэтэ Ханда хүгшэнэй гэртээ телевизор ха­ража һуутарнь, хүршэнэрэйнь аша - гурбатайхан Алдар хүбүүхэн орожо, ойронь ерээд, толгойгоо барижа: «Тархимни үбдэнэ. Давленимни бодоо гээ­шэ гү даа», - гэхэдэнь, Ханда хүгшэн энеэдэһэеэ хүрэбэшье, бэеэ барижа, хүбүүхэнэй толгойень эльбээд: «Бараг болохош даа», - гээд, табяа һэн. Энэ гурбатайхан хүүгэнэй хүгшэн эжынь орохо бүринь ходол: «Толгоймни үбдэнэ, давленимни бодоо гээшэ гү даа», - гэжэ байдагынь, абаһаар һанаандань ороһон байха.

Яруунын Мужыхын номой сан17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания