Главная / Новости /Общество / ​Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отряд Кабанска аймагта һархяаг түүгшэдые абараа

​Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отряд Кабанска аймагта һархяаг түүгшэдые абараа

11-09-2019

Ородой МЧС-эй абарагшад ой соо төөришэһэн һархяагшадые оложо, ой сооһоо гаргаа. Сентябриин 7-до Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отрядта Кабанска аймагта ойн хэшэг суглуулагшадта туһа хэрэгтэй болоод байна гэһэн аюулай дохёо ороо юм.

Тэрэ үдэр хоёр эхэнэр ба нэгэ наһатай эрэ хүн һархяаг түүхэеэ ой зориһон аад, Инкино гэжэ һууринһаа 30 модоной зайда машинаараа шабарта шаагдажа, гаража шадахаяа болишоо. Төөригшэдэй хэлэһээр, тэдэ дааража эхилхэ мүртөө хаанашье байһанаа ойлгожо ядаад, тодорхой мэдээнүүдые дуулгажа шадаагүй бшуу. Гэбэшье Посольскын бэдэрэлгын-абаралгын таһагай абарагшад үрдин ерээ.

- Добо гангатай тэрэ газараарнь олон харгы гарадаг. Тиимэһээ зүг шэгээ зүб олохонь хүндэ. Харанхы болоод, 0 болотор хүйтэрөөд байгаа. Бидэ төөриһэн хүнүүдтэй гар утаһаар харилсаа барижа, дохёо үгэдэг ракетэ хэрэглэн бэдэрхэдэмнай, бидэниие хараагүй. Гансал сиренэ носооходомнай, абяаень дуулаа. Тиигэжэ һархяагшадые олообди, - гэжэ Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отрядай Посольскын таһагай абарагша Алексей Филонов хэлээ.

Абарагшад машиныень шабарһаа татажа гаргаад, дүтын һуурин хүргэжэ үгөө.


Теги: Буряад Уласай Кабанск аймаг бэдэрэлгэ-абаралгын албан17:42

​Олоной анхарал 

17:18

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ 

17:10

​С 20 января в Улан-Удэ будет запущен новый маршрут № 27 

17:01

​Буряад юртэмсэдэ буугаад байхадаа... 

17:00

В Минтуризма обсудили вопросы развития проекта «100 уникальных сёл Бурятии» 

16:47

​Соелма Дагаева вручила ключи от автомобиля для Национального музея Бурятии 

16:42

​Депутат Батор Цыбиков возглавил «Единую Россию» в Бурятии 

16:21

Хуулинуудай хубилалтын нүлөө 

16:11

​Почти 27,5 тысяч семей Бурятии получают субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

16:00

​В прорубь с головой: надо ли окунаться в Крещение? 

15:31

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ 

15:07

В Бурятии продолжается борьба против наркотиков 

14:33

Убийственные вкусняшки: депутаты Хурала Бурятии высказались за полный запрет продажи снюса 

13:46

​В Улан-Удэ прошло открытие VII международного детского фестиваля «На Великом Чайном пути»  

13:33

​В Бурятии ушел в отставку руководитель ОПФР Евгений Ханхалаев 

13:05

В очередь за очередью: открытие десяти новых детсадов в Улан-Удэ вызвало переполох среди родителей 

12:46

«Молоко Бурятии» уйдет с молотка? 

12:33

​В Бичурском районе Бурятии субсидируют сдатчиков молока 

11:48

Дамбинима Самбуев покинул пост министра здравоохранения Бурятии 

10:34

​В Улан-Удэ откроется выставка Зинаиды Барковой 

10:24

​Голландский синт-поп исполнитель Томас Азир выступит на фестивале UU.SOUND в Улан-Удэ 

10:11

​Юрын буряад эсэгэ 

09:26

​Алиш тээшээ адли тэгшэ 

09:20

​Вузы Бурятии приглашают войти в “зеленый” рейтинг 

08:43

​Фонд капремонта Бурятии принудил подрядчика сменить строительную бригаду 

08:40

Зурхай на 17 января, 22 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до - 25 ожидается в Бурятии сегодня, 17 января 

Наши издания