Главная / Новости /Экономика / ​Владимир Путин ба Нарендра Моди Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Буряадай павильондо айлшалаа

​Владимир Путин ба Нарендра Моди Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Буряадай павильондо айлшалаа

06-09-2019

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин ба Энэдхэгэй Юрэнхы сайд Нарендра Моди Зүүн зүгэй эдэй засагай V хуралдаанай хүреэндэ зохёон байгуулагдаһан «Алас Дурнын гудамжа» гэһэн үзэсхэлэндэ хараһан байна. Гүрэнүүдэй толгойлогшонор Буряад Уласай павильондо хүрэжэ, Улаан-Үдын авиазаводой вертолёдуудай үзүүлбэритэй (“Вертолёты России” холдингдо ородог), хаш шулуунай үйлэдбэритэй ба инсульт таниха тест-маркернуудтай танилсаа.

Буряад Улас Русский аралда ВЭФ-2019 хэмжээндэ нээгдэһэн “Алас Дурнын гудамжа” гэһэн үзэсхэлэндэ түрүүшынхиеэ хабаадана. 11 нютаг можонууд хүсэ шадалаа ба хүгжэлтын туйлалтануудые харуулһан өөһэдын гайхамшагта павильонуудые үзүүлээ гээд һануулнабди.

Түбхын түрүүндэ гүрэнүүд толгойлогшонор Ка-226Т гэһэн олон үүргэтэ хүнгэн вертолеттой танилсаа. Ка-226Т вертолет абажа ябаха байгуулгатай, хоёр винттай соосно схемээр хэгдэһэн, дээдэ жэн 3,6 тонно ашаа тээжэ ниидэхэ шадалтай, нэгэ тонно хүрэтэр хэрэгтэй ашаалал зөөхэ аргатай гэжэ “Вертолёты России” холдингын юрэнхы захирал Андрей Богинский тэмдэглэбэ. “Энэдхэгэй Баталан хамгаалха яаманай эрилтээр тээбэриин кабина, 500 кг хүрэтэр ашаа зөөхын тула платформо ба зоригшын аятай модуль бидэ табижа үгэхэбди”, - гэжэ тэрэ хэлээ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Улаан-Үдэдэ суглуулагдадаг ниидэлгын онгосын техникын тодорхойлолтодо үндэр сэгнэлтэ үгөө. “Энэ вертолёдоор би ниидээ һэм. Юугээрээ һайн бэ гэхэдэ, энэ соосно винттай, арын винтгүй, хужуугай һалхи, хада уулын ба далайн ашаалал һайн тэсэдэг”, - гэжэ Юрэнхылэгшэ тэмдэглээ. Андрей Богинский нэмэжэ хэлэхэдээ, палубай авиацида 111 вертолёдуудые Энэдхэгэй уһан сэрэгэй яаманда худалдаха тендертэ “Вертолёты России” оролсохо гэжэ мэдүүлээ.

Тиихэдэ Ород гүрэнэй юрэнхылэгшэ ба Энэдхэгэй юрэнхы сайд Ми-171А2 гэһэн хоёрдугаар үеын олон үүргэтэ, 24 зоригшодые һуулгаха вертолет үзөө. Вертолет МАКС-2019 хүреэндэ Казахстанда абаашагдана. “Вертолёты России” Хитадта табан машина абаашаха тухай уридшалһан хэлсээ баталаад байна. Тус вертолет ВЭФ-эй удаа Энэдхэгэй Vectra компанида дамжуулагдаха юм.

Буряад ороной павильондо уласай толгойлогшо Алексей Цыденов юрэнхылэгшэ Владимир Путинда ба Энэдхэгэй юрэнхы сайд Нарендра Модидо уласай аяншалгын, хүрэнгэ оруулалтын ба промышленностиин хүсэн шадал тухай интерактивна зононуудые, амжалтатай хүрэнгэоруулалтын түсэлнүүд ба хүгжэлтын программануудые үзүүлээ. Интерактивна карта дээрэ “Алас Дурнын гектар” программа ба “Буряад орон” ТОР түсэл хэр зэргэ бэелүүлэгдэжэ байһан тухай харуулагдаа.

Алексей Цыденов Зүүн зүгэй анагааха ухаанай түбэй ажал тухай ба “Сколково” буряадай компани - резидентын һанаһан инсультын эхин шата элирүүлхэ тест-маркер тухай хөөрэжэ үгөө. Компаниин түлөөлэгшэ Энэдхэгэй Меданта эмнэлгын согсолбориин хүтэлбэрилэгшэ Сунил Сачдеватай хамта тус аппарадые Энэдхэгэй клиникын сүлжээндэ туршалга хэхэ байһан тухай хөөрэжэ үгөө.

- Энэ гайхамшагта технологи, дэлхэйдэ хэндэшье иимэ аналог үгы, - гэжэ уласай толгойлогшо хэлээ.

Тиихэдэ Буряадай толгойлогшо Ород гүрэнэй юрэнхылэгшэдэ ба Энэдхэгэй юрэнхы сайдта хаш шулуун бүтээлнүүдые харуулаад, гүрэнүүдэй толгойлогшонорто хаш эрхинүүдые бэлэг баряа юм.

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаан-2019 Владивосток хотодо сентябриин 3-һаа 6 болотор үнгэрөө. Хуралдаанай ажалда Буряад Уласай томохон делегаци оролсоно гэжэ һануулха хэрэгтэй.


Теги:17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания