Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй»

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй»

17-09-2019

Буряад Уласай Засагай газарай түсэблэлгын суглаанда уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов олоной хабаадалгатай соёлой-тамирай хэмжээ ябуулгануудта һурагшадай хабаадалгын талаар даалгабаринуудые үгэһэн байна.

- Сагай уларилда тааруугаар үхибүүд хубсаланхай байха ёһотой, үгы гэбэл, огто хабаадахагүй. Хүйтэнэй үедэ томошуулай дулаан хубсаһатай дааража байхада, тэдэнэр тайзанай саана футболконуудаар хахад часаар гараха ээлжээгээ хүлеэжэ зогсодог. Тэдэниие хараад, һанаагаа зобошохоор. Олониитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүдые хабаадуулха талаар тогтоол, тусхай гурим бэлдэхэ хэрэгтэй. Һуралсалай үедэ хүүгэд хабаадаха ёһогүй, сагай уларил хараадаа абаха, хэмжээ ябуулгануудай үедэ тэдэниие хооллуулха, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

Тиигэжэ Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай, соёлой болон ниигэмэй хамгаалгын яамануудта даалгабаринууд үгтэбэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас һуралсал үхибүүд Алексей Цыденов хэмжээ ябуулгаНаши издания