Главная / Новости /Общество / ​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь

​Галзуу үбшэнһөө зэрлиг амитадые һэргылхэ талаар ажалай II шата Буряадта эхилхэнь

17-09-2019

Буряад Уласай Ветеринариин хүтэлбэриин мэргэжэлтэд Бурприроднадзортой хамта байгша оной сентябриин 23-һаа октябриин 9 болотор үнэгэдые галзуу үбшэнһөө һэргылхэ талаар ажалай II шата үнгэргэгдэхэ. Тиихэдээ уласай 14 аймагууд болон Улаан-Үдэ хото шадар һэргылэмжын адал ябуулагдаха. Энэ ажалай хэгдэһэнэй удаа зэрлиг амитадые шэнжэлэн үзэхэ талаар шалгалтанууд үнгэргэгдэхэ.

Һаяын үдэрнүүдтэ Буряад уласта 180 мянганһаа дээшэ галзуу үбшэнһөө һэргылһэн эмүүд асарагдаха. Хоолтой холиһон эмүүдые зэрлиг амитадай ябадаг харгы зүргэнүүдээр тараагдаха. Эдэ эмүүд хүнүүдтэ, гэрэй амитадта, оршон тойрон байгаалида хохидол үзүүлдэггүй гээд тэмдэглэлтэй.

Эмүүдые зэрлиг амитадта тарааха талаар ажал улас дотор түрүүшынхиеэ хэгдэнэ. Түрүүшын шатада уласай 13 аймагуудта байгша оной хабаар һэргылэмжын ажал ябуулагдаа. Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, зэрлиг амитад хоолтой холиһон эдэ эмүүдые эдиһэн байна.


Теги: Буряад Улас һэргылэмжын тарилгаНаши издания