Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласта Ивалгын дасанай түүхын музей нээгдээ

​Буряад Уласта Ивалгын дасанай түүхын музей нээгдээ

19-09-2019

Сентябриин 17-до Ивалгын “Хамбын Хүрээ” дасанда Ородой Холбоото Уласай заншалта буддын шажанай түбэй түүхын музей нээгдээ. Тус түсэл Буряад Уласай Үндэһэн музейтэй хамта Юрэнхылэгшын грантын туһаар бэелүүлэгдээ.

Нээлгын баяр ёһололдо Ородой Холбоото Уласай Буддын шажанай заншалта Сангхын Бандида хамба лама Дамба Аюшеев, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Баир Цыренов, Буряад Уласай Үндэһэн музейн захирал Татьяна Бороноева, Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева болон бусад хабаадаа.

- Ивалгын дасанда музей урид байһан, зүгөөр Юрэнхылэгшын грантын ашаар Ивалгын дасанда Үндэһэн музейтэй хамта гайхамшаг түсэл бэелүүлэгдэбэ. Эндэ һонирхолтой, гайхамшаг юумэнүүд суглуулагдаа. Уласай ажаһуугшад болон айлшад Ород гүрэндэ буддын шажанай дэлгэрһэн түүхэ тухай мэдэхэ аргатай. Манай уласта аяншалагшадай һонирхохо шэнэ газар бии болобо, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлээ.

Музейн нээлгэдэ дашарамдуулан Д.Д. Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай “Даши Чойнхорлин» ехэ һургуулида Ородой Холбоото Уласай соёл хүгжөөхэ талаар Ивалгын “Хамбын Хүрээ” дасанай хүшөөнүүдэй үүргэ ба удха шанар” гэһэн сэдэбээр дүхэриг шэрээ үнгэрөө. Ород гүрэнэй түрүү музейнүүдэй (Гүрэнэй Эрмитажай, Пётр хаанай нэрэмжэтэ Антропологиин ба этнографиин музейн (Кунсткамера), Ородой эрдэмэй академиин, Шажанай түүхын гүрэнэй музейн, Тыва Уласай Үндэһэн музейн болон бусад) мэргэжэлтэд энэ хуралда оролсоо.

2018 ондо “Ивалгын “Хамбын Хүрээ” дасанай түүхэтэ хүшөөнүүдые хамгаалга” гэһэн түсэл юрэнхылэгшын грантын жасын илагша болоо һэн. Ородто буддын шажанай заншалта түб болохо Ивалгын дасан гайхамшаг түүхын хүшөөнүүдтэй юм. Энээнһээ урид тусхай тоногжуулһан байрагүй байһан дээрэһээ эдэ экспонадууд үргэн олондо харуулагдаха аргагүй байгаа. Юрэнхылэгшын грантын мүнгэнэй туһаламжаар буддын шажанай ехэ һургуулида шэнэ музей нээгдэбэ, тэндэ манай гүрэндэ буддын шажанай соёлой-шажанай зүйлнүүдтэй ба шажанай тараһан түүхэтэй танилсаха арга олгогдоо. Музей бүрилдүүлхэ талаар ажал нэгэ доро хэдэн шэглэлээр ябуулагдаа: байра заһабарилха, тусхай тоног түхеэрэмжэ худалдан абаха, хадагалха газар байгуулха, экспонадуудай тайлбари, текстнүүдэй тобшо оршуулга хэхэ ба үзэсхэлэн дэлгэхэ талаар ажалнууд.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: музей Буряад Улас Ивалгын дасан Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания