Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласта виртуальна тоглолтын хоёрдохи танхим нээгдэхэ

​Буряад Уласта виртуальна тоглолтын хоёрдохи танхим нээгдэхэ

19-09-2019

Хяагта хотодо “Соёл” гэһэн үндэһэн түсэлөөр сентябриин 27-до виртуальна тоглолтын танхим нээгдэхэ. Түрүү филармонинуудай ба дэлхэйн театрнуудай тоглолтонуудые шууд эфиртэ хотын 20 мянган ажаһуугшад хараха аргатай болохо.

Академик В.А. Обручевай нэрэмжэтэ Хяагтын хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейн байшанда тоглолтын танхим байгуулагдаха. Хүгжэмэй программанууд онлайн аргаар дамжуулагдажа байха, мүн тиихэдэ тэрэнэй буулгабари хэхээр. Нэгэ доро энэ тоглолто 120 хүн хараха аргатай.

Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаман грантын 500 мянган түхэригөөр хэрэгтэй тоног түхеэрэмжэ: проектор, дэлгэсэ, эдэбхитэй акустикын системэ, операторай техникэ, гэр ажахын бараа худалдан абаа, мүн баһа техникын ба хабсарха ажалнууд хэгдээ юм.

- Манай хотын ажабайдалда виртуальна тоглолтын танхимай нээлгэн хадаа ехэ үйлэ хэрэг болоно. Мүнөө классическа хүгжэмдэ дуратайшуул аймагһаа гарангүй, дэлхэйн уралигтай ёһо хүндэлһэн түлбэреэр танилсаха, шагнаха аргатай болобо, - гэжэ Хяагтын музейн экскурсионно-ниитын таһагай даагша Наталья Парнякова хэлээ.

Виртуальна тоглолтын танхим байгуулха талаар түсэлдэ 30 можо нютагууд болон филармонинууд нэгэдээ гээд тэмдэглэлтэй.

Улаан-Үдэдэ виртуальна тоглолтын түрүүшын танхим 2014 онһоо Буряадай гүрэнэй филармонидо хүдэлдэг. Шууд дамжуулганууд һарадаа 2-3 дахин үнгэргэгдэдэг.

“Соёл” гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгэдэ Буряад Уласта 788 сая түхэриг шэглүүлэгдээ. Түсэлөөр ГАЗон Next маркын автоклуб -ашаанай авто – трансформер энэ намартаа Кабанск, Сэлэнгэ, Бэшүүр, Захаамин аймагуудта хүрэжэ ерэхэ. Тиихэдэ Ярууна, Хяагта, Захаамин аймагуудта соёлой дүрбэн байшангуудта ехэ заһабарилганууд хэгдэхэ. Номой модельнэ табан сан Хэжэнгэ, Загарай аймагуудта, Северобайкальскада, Улаан-Үдэдэ ба Хяагтын-Адагай хүүгэдэй номой сан байгуулагдаха юм.

2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ “Соёл” үндэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын “майн”зарлиг дүүргэхэ талаар зохёогдожо баталагдаһан юм.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: тоглолто Буряад Уласай Хяагта аймаг17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания