Главная / Новости /Спорт / ​Уулын арадай «Улуг Даг» найр

​Уулын арадай «Улуг Даг» найр

19-09-2019

Үнгэрэгшэ долоондо Аха нютагта һоёд арадай зан­шалта болоһон “Улуг Даг” найр, аймагай түрүүшын толгойлогшо Валерий Монголовой дурасхаа­лай шангуудта хүртэхын түлөө буряад барилдаагаар мүрысөөн боложо үнгэрөө. Эдэ хэмжээ ябуулганууд хоёр жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг юм.

Аймагай захиргаанай мэдээсэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Уласай Холын хой­то зүгэй, Сибириин болон Алас Дурнын үсөөн тоото үндэһэн арадуудай хурал­даан һайндэрэй шугамаар үнгэргэгдэһэн байха юм. “Са­яан уула шадарай газар дэ­бисхэрэй гайхамшагта нөөсэ баялиг: ажамидаралай зан­шалта арга шадабари, бай­гаали ашаглалгын дүримүүд болон нютагай байгаалиин өөрсэ маягуудые хэрэглэлгэ” гэһэн сэдэбээр хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ. Мүн тиихэдэ академик Валентин Рассади­най түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Һоёд угсаа­танай хэлэн болон соёл” гэжэ нэрэтэй аймагай хэмжээнэй бага хурал үнгэргэгдөө.

Арадай гар урлалай “Ока­ныц эркинези” (“Ахын ба­ялиг”) харалга-урилдаан, “Һойод – Оканыц чуртак­чылари” (“Һоёдууд – Ахын үндэһэн арад зон”) гэжэ нэрлэгдэһэн уран зурагай мүрысөөн эмхидхэгдээ. Гад­на, гэрэл зурагуудай “Һойод өғ те” (“Һоёдуудай ажабай­дал болон ажахы”), уула хадын үндэһэн арадай зан­шалта урса гэрэй мүрысөөн олоной һонирхол татаа.

Тамирай тэмсээнүүдэй зондо һайшаагдаһаниинь гайхалгүй. “Улуг Даг” най­рта сугларһан бүхы зон бул­та хабаадалсаха аргатай байгаа. Тэбэг сохихо, наб­тархан шарганууд дээгүүр бүдэржэ унангүй дэбхэрхэ, модо татажа, хүсэ шадалаа туршаха, аргамжа шэдэхэ, мантан томо шулуу үргэжэ, эгээл холо абаашаха дура­тайшуулай олон байһаниинь һайшаалтай.

Тэбэг сохихо тэмсээндэ 60 хүн, аргамжа шэдэхэеэ 166 хүн суглараа. Шамбай эрэшүүл шулуунуудые га­раараа үргэжэ, эгээл холо абаашаха мүрысөөндэ хаба­адажа, найрта ерэһэн зониие гайхуулаа. Өөрөө 80 кило­грамм хүрэхэгүй шэгнүүртэй аад, 76 килограммай шу­луу аяар 105 метрэй зайда үргөөд ябажа шадаһан Ан­дрей Сырендоржиев, 113 ки­лограмм шэгнүүртэй шулуу 26 метрэй зайда абаашаһан мэдээжэ барилдаашан Цы­бик Максаров гэгшэд һоёдой һайндэрэй шэмэг болоо.

Уулын уладай уулзалга зохёон эмхидхэһэн Аха ай­магай түрүүшын засаг дарга, залуудаа барилдаха дуратай байһан Валерий Монголовой нэрэмжэтэ мүрысөөн гурба­дахияа үнгэрбэ. Түрүүшын турнир Валерий Раднае­вич өөрөө эмхидхэһэн бай­гаа. Алтан дэлхэйһээ ха­лин ошоһонойнь һүүлдэ тамирай энэ тэмсээн тэрэ­нэй дурасхаалда зорюулаг­дажа, гэр бүлэнь, олон тоото түрэлхид болон нүхэдынь, шабинарынь, аймагай за­хиргаан дэмжэн үнгэргэдэг болонхой. Энэ удаа хадата нютаг руу суута тамиршад баһал морилжо, арад зон­до гоё барилдаа харуулаа. Эрхимлэһэн Цыбик Макса­ровта Аха нютагай малай шэмэг болохо һарлаг үхэр, хүлэг морин түрүүшын за­саг даргын гэр бүлэнь, худа урагуудынь бэлэглээ. Айма­гай захиргаан бүмбэр сага­ан хони мүнгэн шантайгаар барюулһан байха юм.

Василий ЦЫБИКОВ


17:33

Агаарай долгиндо - Лариса Доржеева! 

17:30

​В Улан-Удэ подвели итоги творческого конкурса имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ» (В кругу друзей)  

17:14

​Бэрхэ һоригшо 

17:05

​Бурятские цирковые артисты едут покорять Луганск 

16:45

​В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый четырёхкратному чемпиону сурдлимпийских игр 

16:45

​Подведены итоги конкурса юмористических текстов на бурятском языке «Хүхюу зохёолшон» 

16:29

​В Улан-Удэ случится «Наводнение» 

16:01

​Часть Железнодорожного района Улан-Удэ останется без холодной воды 

15:31

​В Бурятии уничтожено 320 единиц игрового оборудования 

15:24

​В Улан-Удэ снизилось количество карманных краж 

14:07

​Бурятская сельскохозяйственная академия и Монгольский государственный сельскохозяйственный университет планируют сотрудничество 

13:39

​Выпускникам Бурятии рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению 

13:34

​Модельная библиотека в Улан-Удэ откроется 31 октября 

13:00

​«Хошон зугаа» 

12:40

200 тысяч рублей на реализацию проекта выиграл специалист из бурятского села Корсаково 

12:35

В Бурятии благотворитель дала возможность особенным детям посещать бассейн 

12:20

К концу года рост производительности труда на бурятских предприятиях может составить 102,2% 

12:05

В Бурятии выявили факты мошенничества в отношении подрядных организаций 

12:01

Количество дополнительных остановок пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка увеличится до девяти 

11:50

Детский сад Улан-Удэ стал победителем Президентского Гранта 

11:45

«Покровские посиделки» в картинной галерее Бурятии  

11:30

​Бурятские предприниматели ищут торговых партнеров в Монголии 

11:19

С бывшего военнослужащего Бурятии взыскали 1 млн рублей за смерть человека 

11:18

​Оксана Сахьянова: «Конкурс «Лидеры России» стал большим толчком к саморазвитию» 

11:16

​Ашата гэрэлээр арюудхагша 

11:12

Дополнительное образование в Бурятии: проблемы и решения 

10:52

​В Улан-Удэ продолжают ремонтировать фасады зданий и ограждения 

10:40

Бурятских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном батле 

10:38

​Улан-удэнцам стало легче получить субсидию на посещение частного детсада 

10:29

На Дальнем Востоке могут выдать до 140 тысяч льготных ипотечных кредитов 

10:19

Студентка бурятской академии мечтает открыть свой волонтерский центр на Родине в Еравне 

09:10

​В сотых кварталах Улан-Удэ завершают строительство нового водопровода 

09:00

​Больница в бурятском поселке Селенгинск готовится к открытию после обновления 

08:53

​«Буржуухай хурьгаадай» 

08:51

​Начинающие предприниматели Бурятии поборются за поездку на Startup Village в Москве 

08:45

Зурхай на 22 октября, 24 лунный день 

08:30

​Местами небольшой и умеренный снег, днём до +6 ожидается в Бурятии сегодня, 22 октября 

Наши издания